Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 maja 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,

Droga Młodzieży!

 

Czasem warto sięgnąć do historii, nawet do zamierzchłych czasów i wyciągnąć z nich do współczesności to, co dobre, mądre, piękne, a przede wszystkim nasze. Co z jednej strony w jakiś sposób buduje, udowadnia nasz dorobek, naszą historię, ale tradycję ‒ z drugiej, a po trzecie – także mądrość, piękno, talent, kreatywność.

 

Zobacz także: Prezentacja zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 Tak pewnie myślał pan prezydent prof. Lech Kaczyński w 2007 roku, gdy sięgnął do dorobku II Rzeczypospolitej i wydobył z niego, i przywrócił dla współczesności Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie, które dzisiaj w Polsce za pracę zawodową dla Rzeczypospolitej ‒ za pracę w administracji publicznej, ale i w innych dziedzinach ‒ jest często wręczane ludziom, którzy rzeczywiście się w tej pracy zasłużyli. Wtedy ten Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony w 1938 roku na 20-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Ale zaginęło nam gdzieś w annałach historii to, że wówczas był ustanowiony nie tylko Medal za Długoletnią Służbę. 10 lat wcześniej dorobkiem polskich artystów, można tak śmiało powiedzieć – najprawdopodobniej pana Adama Półtawskiego – była czcionka. Polska, własna, nasza – jak mówią eksperci – na tamte czasy nowoczesna, a z całą pewnością piękna, po prostu ładna. Czcionka, którą nazwano Brygada 1918. Zaprojektowana najprawdopodobniej w 1928 roku, najprawdopodobniej też nigdzie i nigdy szerzej niewykorzystana.

 

Została odnaleziona po II wojnie światowej w odlewni Idźkowskiego. Wydobyta, sprawdzona przez ekspertów, przebadana, uznana za istotny dorobek artystyczny – uznana za piękny symbol odrodzonej Rzeczypospolitej, która wtedy właśnie wchodziła w 1928 roku w okres swojego dynamicznego rozwoju, który w efekcie zaowocował budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. Polski, która wreszcie zaczynała realizować swoje wielkie ambicje.

 

I to wcale nie puste ambicje, bo ambicje, które zmaterializowały się właśnie w postaci COP, wielu pięknych gmachów nowoczesnej, wspaniałej – jak na ówczesne standardy europejskie i światowe – architektury, w postaci wielu obiektów rozwijającej się Warszawy i innych miejsc naszego kraju. Wśród nich także właśnie ten dorobek – może skromny: czcionka. Tylko czcionka, ale aż czcionka – bo polska, bo taka, która może się pojawiać w wielu miejscach, która może być symbolem.

 

Chciałbym, i bardzo serdecznie dziękuję za to ekspertom, żeby ta czcionka ‒ wydobyta z przestrzeni czasu, wydobyta z tamtej II Rzeczypospolitej, z tamtej dla nas dzisiaj zamierzchłości, ale z drugiej strony z czasów, które na swój sposób były wspaniałe; czcionka, która bez wątpienia wśród wielu zdarzeń, jakie miały wtedy miejsce, jest czymś świetlistym, pięknym, dobrym, czymś, z czego możemy być dumni – stała się dla nas przedmiotem dumy także i na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Chciałbym, żebyśmy jej używali. Dosłownie za moment przekażemy ją do użytku powszechnego. Mam nadzieję, że będzie stosowana, że będą nią pisane pisma – w Kancelarii Prezydenta na pewno będą pisane dyplomy i różne inne oficjalne druki. Ale chciałbym, żeby były nią pisane także prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, książki, żeby ta czcionka zaistniała w naszej polskiej rzeczywistości jako wielki dorobek – jako coś, co jest nasze. Co pokazuje, co potrafi Polak – wolny, niepodległy, wznoszący się w radości i kreowaniu tego, co można stworzyć dla niepodległej, wolnej ojczyzny. Dla naszej ojczyzny.

 

Dlatego dziękuję, że zechcieli Państwo przybyć dzisiaj do Pałacu Prezydenckiego na tę skromną uroczystość, ale mam nadzieję, że taką, która zostanie odnotowana w annałach. Jako że właśnie w 2018 roku na stulecie odzyskania niepodległości czcionka Brygada 1918 upamiętniająca legiony marsz. Józefa Piłsudskiego i II Rzeczpospolitą wejdzie do powszechnego użycia, stanie się polską czcionką w Wordzie i innych programach, w których dzisiaj edytujemy nasze pisma – o czym autorowi tej czcionki pewnie się nawet nie śniło w czasach, gdy ją wymyślał.

 

Jeszcze raz dziękuję za obecność. Jeszcze raz dziękuję Państwu Ekspertom za pracę, która została włożona w to, żeby tę czcionkę wydobyć, żeby ją opracować, opisać, ustalić jej dzieje. Za to w imieniu Rzeczypospolitej z całego serca dziękuję.

  |   Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 Wystąpienie Prezydenta podczas prezentacji zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918
Poleć znajomemu