Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 czerwca 2018

Wypowiedź Prezydenta dla mediów po spotkaniu z Prezydentem Niemiec

 

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Chcę wyrazić ogromną radość i podziękować Panu Prezydentowi Frankowi-Walterowi Steinmeierowi za przyjęcie mojego zaproszenia i przybycie do Warszawy w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pan Prezydent jest pierwszym przywódcą, który przyjechał do naszego kraju po to, by razem z nami uczcić tę niezwykle ważną dla nas rocznicę.

 

Panie Prezydencie, bardzo za to dziękuję. Pozwoliłem sobie dzisiaj porównać wagę historyczną tej wizyty do wizyty kiedyś, przed dziesiątkami lat, pana kanclerza Willy’ego Brandta, który złożył wtedy wieniec pod pomnikiem Bohaterów Warszawskiego Getta; później – do wizyty pana prezydenta Herzoga, który pokłonił się przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Zobacz także: Wizyta Prezydenta Niemiec w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości [PL/ENG]

 

To, że dzisiaj Pan Prezydent jest z nami, w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – przedstawiciel naszego wielkiego sąsiada, jakim są Niemcy – jest dla nas aktem ogromnie ważnym i jeszcze raz, Panie Prezydencie, bardzo serdecznie za to dziękuję. Jesteśmy dzisiaj także dzięki niemieckiemu wsparciu członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – ogromnie się z tego cieszymy.

 

Dyskutowaliśmy właśnie z Panem Prezydentem na tematy, które dzisiaj są tak ważne w przestrzeni i europejskiej, i transatlantyckiej czy euroatlantyckiej ‒ jak to nazywamy. Oczywiście jest też wiele niepokojów, rozmawialiśmy o tym. Rozmawialiśmy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi – i z punktu widzenia polityki bezpieczeństwa, i polityki gospodarczej.

 

Rozmawialiśmy o relacjach z Rosją – mówiłem Panu Prezydentowi, że liczę na to, iż zbliżający się szczyt NATO w Brukseli utrzyma dotychczasową politykę wobec Rosji. Tzn. politykę dwóch ścieżek: z jednej strony wzmacniamy naszą obronność, obecność sojuszniczą na wschodniej flance Sojuszu, ale z drugiej strony prowadzimy także cały czas dialog, bo jest to niezwykle istotne. Z jednej strony – żeby być gotowym w sensie bezpieczeństwa, ale z drugiej strony także, aby nie przerywać dialogu, aby go kontynuować z nadzieją, że osiągnie on dobre skutki.

 

W tym kontekście dziękowałem Panu Prezydentowi za zaangażowanie Niemiec w kierunku zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie, w kierunku rozwiązania problemu okupacji ziem ukraińskich przez separatystów. Ale oczywiście wszyscy na świecie doskonale zdają sobie sprawę, że nie byłoby tych separatystów, gdyby nie stałe wsparcie ze strony rosyjskiej. W związku z tym tak naprawdę to z Rosją trzeba dyskutować na temat zakończenia tego konfliktu i powrotu do spokoju na tych integralnych ukraińskich ziemiach, by została przywrócona uznana międzynarodowo granica pomiędzy Rosją a Ukrainą.

 

Mówiłem Panu Prezydentowi, że wspieram w tym zakresie ideę, by zostały tam rozlokowane siły pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale pod warunkiem że będą one rozlokowane na całym terytorium, które dzisiaj jest zajęte przez separatystów. Ale przede wszystkim ‒ że będą one mogły również patrolować i działać na obszarze tej granicy, która międzynarodowo jest uznawana jako granica pomiędzy Ukrainą i Rosją. A więc – krótko mówiąc – że zostanie wreszcie przywrócony prymat prawa międzynarodowego, o co wszyscy od lat apelujemy i o czym kilkakrotnie mówiłem także w ONZ-ecie.

 

Złożyłem na ręce Pana Prezydenta ‒ choć to sprawa rządu – podziękowania za to, że w niemieckiej umowie koalicyjnej tworzącej obecny nowy rząd federalny na czele z Panią Kanclerz odniesiono się także do kwestii współpracy polsko-niemieckiej poprzez wymianę młodzieży. Współpracę bardzo ważną, która buduje dobre relacje pomiędzy naszymi państwami i narodami na przyszłość. Jestem za to bardzo wdzięczny i chcę powiedzieć, że – jako Prezydent – mocno wspieram tę ideę.

 

Wierzę głęboko, że będzie ona kontynuowana, bo to właśnie ona buduje dobre relacje na przyszłość poprzez poznawanie się młodych ludzi, poznawanie nawzajem naszych krajów, poprzez obecność młodzieży niemieckiej w polskich szkołach, a młodzieży polskiej w szkołach niemieckich. To jest element bardzo ważny i dziękuję, Panie Prezydencie, że władze niemieckie cały czas o tym myślą i że znajduje to także odzwierciedlenie w tak ważnych dokumentach jak umowa koalicyjna.

 

Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem również na temat przyszłości Unii Europejskiej. Powiedziałem, że bardzo liczymy na to, iż nie będzie wcielania w życie żadnych takich idei jak Europa dwóch prędkości czy budowanie zinstytucjonalizowanego, silnego jądra Unii Europejskiej. Jesteśmy zwolennikami Europy wolnych narodów i równych państw. A więc takiej Europy, w której każde państwo ‒ z jednej strony ‒ ma swoje miejsce, ale z drugiej – ma taki sam głos jak inne państwa i w związku z tym może czerpać także i takie same benefity z tego, że jest w ramach Unii Europejskiej.

 

Chcielibyśmy, żeby to była rzeczywiście taka lojalna i oddana współpraca. Mocno wierzymy, że właśnie w tym kierunku pójdzie przyszłość Unii Europejskiej – że będzie to powrót do tego, co tak naprawdę legło u podstaw budowania Unii jako tej właśnie wspólnoty, w której wszyscy mieli być traktowani jednakowo. Chciałbym, żebyśmy przy tym pozostali – i o tym dzisiaj mówiłem Panu Prezydentowi.

 

Obaj wyraziliśmy niepokój w związku z tym, że do głosu dochodzą różnego rodzaju formacje polityczne, które – po pierwsze – są antyeuropejskie w wielkich krajach Unii, a po drugie – mają antyeuropejski, wyrazisty program. W Polsce jest ogromne poparcie dla Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że żadne odśrodkowe ruchy antyeuropejskie w innych krajach nie uzyskają takiej przewagi, by prowadzić do dezorganizacji tego wielkiego projektu europejskiego.

 

Proszę Państwa, jeżeli chodzi o dalszą politykę bezpieczeństwa, rozmawialiśmy również o kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Po raz kolejny wyraziłem swoją dezaprobatę, jeżeli chodzi o Nord Stream 2. Wyjaśniłem też Panu Prezydentowi, skąd biorą się nasz opór wobec tego projektu i nasza niezgoda na to, żeby ten gazociąg był realizowany. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy – Ukrainy, Słowacji i innych krajów, oczywiście także i naszego kraju. Chodzi również o interesy gospodarcze – ta sprawa jest dla nas ważna. Ale w naszym przekonaniu chodzi też o interes Europy jako całości, dlatego że nie chcielibyśmy sytuacji, w której jest wyrazista dominacja dostawcy rosyjskiego. Myślę tu przede wszystkim o Gazpromie.

 

Znamy to z autopsji. Powiedziałem Panu Prezydentowi, że to – iż cały czas nie mamy jeszcze pełnej dywersyfikacji dostaw – m.in. doprowadziło do tego, że Polska płaci dzisiaj za rosyjski gaz więcej, niż płacą za ten gaz Niemcy. Stąd właśnie, że byliśmy przymuszeni, by kupić gaz od Rosji. Oczywiście Gazprom tę sytuację wykorzystał i mamy dzisiaj to, co mamy. Chcemy, aby takiej sytuacji na przyszłość nie było, dlatego realizujemy nasze projekty gazowe i dlatego też chcemy zapewnić bezpieczeństwo gazowe naszym sąsiadom. Stąd właśnie takie polskie stanowisko, a nie inne.

 

Proszę Państwa, cieszę się ogromnie z obecności Pana Prezydenta i niemieckiej delegacji. Będziemy mieli dzisiaj na Zamku Królewskim dalsze punkty tej wizyty związane z rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wygłosimy jeszcze z Panem Prezydentem oficjalne wystąpienia. Jeszcze raz bardzo serdecznie chciałem podziękować za obecność. Wierzę, że Pan Prezydent uzna dzisiejszą wizytę w Warszawie za udaną.

 

Na zakończenie chcę jeszcze podkreślić, że Pan Prezydent zaproponował mi – za co ogromnie dziękuję – abyśmy za rok wspólnie uczcili okrągłą rocznicę wybuchu II wojny światowej. Będziemy z Panem Prezydentem jeszcze rozmawiali na ten temat, zastanowimy się, w którym miejscu w Polsce moglibyśmy zorganizować tę naszą wspólną uroczystość, podkreślającą ważność tamtego tragicznego wydarzenia.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję.

Poleć znajomemu