Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 19 czerwca 2018

Prezydent: Ten rok i ta edycja Nagrody będzie miała charakter wyjątkowy

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości powołania Kapituły XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście!

 

Bardzo się cieszę, że znów mogłem powołać Kapitułę Prezydenckiej Nagrody Gospodarczej. To już 16. powołanie i to już, można powiedzieć, pewna tradycja ‒ dla mnie osobiście bardzo ważna. Tradycja tego, że kolejny Prezydent Rzeczypospolitej docenia w jakimś sensie najlepszych polskich przedsiębiorców. Najlepszych, bo właśnie poprzez pracę Kapituły, która rozpatruje wszystkie zgłoszone kandydatury, przedstawiając Prezydentowi Rzeczypospolitej te, które uważa za najbardziej godne Nagrody w danym roku, następuje właśnie pokazanie tych polskich firm, które za swoją działalność w różnych aspektach – bo przecież kategorii Nagrody jest wiele – powinny zostać wyróżnione. Zobacz także: Powołanie Kapituły XVI edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

 

I to jest z całą pewnością – jestem przekonany – jedno z ważniejszych wydarzeń gospodarczych w skali każdego roku. Oczywiście nagród jest bardzo wiele, przecież o tym wiemy – tych ogólnopolskich, przyznawanych przez środowiska, stowarzyszenia, przez różne podmioty. Ale jednak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej. Komentatorzy konstytucji mówią, że Prezydent uosabia polskie państwo. W związku z tym można powiedzieć, że są to nagrody otrzymywane przez polskich przedsiębiorców od państwa polskiego za ich działalność w różnych obszarach.

 

Ten rok i ta edycja Nagrody będzie miała charakter wyjątkowy. Czemu? Dlatego, że odbywa się na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Odbywa się na stulecie początku tego wielkiego historycznego procesu, jakim była też odbudowa Polski, która przybrała postać II Rzeczypospolitej. Ona wprawdzie trwała – niestety – krótko, ale pod względem gospodarczym są tam nazwiska i przedsięwzięcia, które na trwałe wpisały się w naszą historię. Minister Eugeniusz Kwiatkowski, minister Grabski – to fundament polskiej gospodarki II Rzeczypospolitej. Centralny Okręg Przemysłowy – wielkie dzieło, które było wtedy realizowane, a na które do dziś się powołujemy.

 

Mamy tę wielką tradycję, do której w jakimś sensie Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej chce nawiązywać. Też mamy ambicję budowania takiej właśnie rozwijającej się dynamicznie, pokonującej wszystkie trudności Polski. A przecież mówimy o tamtej Polsce, która podnosiła się z wojennych zgliszcz, podnosiła się często z ogromnej nędzy regionów, które były obrzeżami, kresami państw zaborczych, bardzo często zaniedbanymi. Dzięki tej pracy, która została wtedy wykonana, Polska stawała się jednym z poważniejszych państw europejskich.

 

Dziś mamy tę samą ambicję. Dziś ja mam tę samą ambicję: żeby Polska stała się jednym z najpoważniejszych graczy europejskich, także pod względem gospodarczym. Stąd tak bardzo cieszę się, że wśród tych kategorii m.in. jest – z jednej strony – odpowiedzialny biznes, czyli taki, który patrzy na drugiego człowieka, prowadzi działalność charytatywną, nie jest zapatrzony wyłącznie na to, co stanowi naturę biznesu, czyli zarabianie – jest nastawiony także na to, żeby się tym, co uzyska, podzielić w imię dobra wspólnego.

 

Ale to także lider ekspansji międzynarodowej – to jest to, na co dziś tak mocno kładziemy nacisk. Kto w Polsce czuje się już na siłach, kto na tyle zbudował swój potencjał gospodarczy, że uważa, iż jest w stanie pchnąć swoją markę, swoje przedsięwzięcie gospodarcze, żeby rozwinąć je poza granicami kraju, niech to czyni przy wsparciu polskich władz i wszelkich podmiotów, które są ku temu dedykowane – oczywiście także Prezydenta Rzeczypospolitej jako najwyższego przedstawiciela państwa polskiego, który również gotów jest wspierać takie podmioty swoim autorytetem. Dlatego tak bardzo cieszę się, że właśnie w tym roku – stulecia odzyskania niepodległości – po raz kolejny możemy przeprowadzić tę edycję Prezydenckiej Nagrody Gospodarczej.

 

Bardzo serdecznie dziękuję panu prof. Krzysztofowi Opolskiemu, że po raz kolejny zgodził się nie tylko być w Kapitule, ale także stać na jej czele. Pan Profesor dosyć niespodziewanie nie mógł dzisiaj z nami się spotkać, jest to związane z kwestiami zdrowotnymi. Ale proszę być spokojnymi, nie dzieje się nic poważnego, wymagało to jednak sprawdzenia ‒ i stąd Pan Profesor dzisiaj nie może być z nami. Ale zapewniał mnie, że nic nie będzie stało na przeszkodzie, by wykonał swe zadanie także w zakresie Kapituły.

 

Dziękuję za przyjęcie tych nominacji. To praca, która zapewne jest dla Państwa ciekawa, w jakimś sensie też rozwijająca, bo poznaje się firmy i rynek. Ale z drugiej strony ‒ jest to praca pro publico bono, która w związku z tym wymaga także oddania swojego czasu. Jestem za to ogromnie wdzięczny, ponieważ dotychczasowe werdykty Kapituły, z którymi miałem do czynienia na przestrzeni, teraz już można mówić, ostatnich trzech edycji, były rzeczywiście – mówiłem to zresztą na tym krótkim filmie, który pokazano – bardzo ciężką pracą wykonaną niezwykle rzetelnie. Co w oczywisty sposób mi także na końcu, gdy podejmuję już decyzję co do ostatecznego przyznania nagród, bardzo to zadanie ułatwia. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny i jestem przekonany, że także w tym roku dokonacie ‒ takiego jak do tej pory ‒ rzetelnego wyboru.

 

Proszę Państwa, polska gospodarka rozwija się, mamy w ostatnim czasie świetny wzrost gospodarczy, dużo lepszy, niż się spodziewaliśmy. Cieszę się, że są dzisiaj z nami przedstawiciele i przedsiębiorcy, którzy byli w ostatnim czasie laureatami Nagrody. Dziękuję, że zechcieli Państwo przyjechać nie tylko sami, ale jeszcze przywieźliście do Pałacu Prezydenckiego swoje produkty, swoją myśl techniczną. Cieszę się, że będziemy dzisiaj mogli razem, w ramach wystawy, którą tutaj zorganizowaliśmy, zobaczyć te Państwa dzieła, które rozsławiają Polskę już w tej chwili w większości przypadków na całym świecie.

 

Ogromnie dziękuję. Jestem przekonany, że będą Państwo nadal przodowali, ale liczę na to, że będziecie mieli także godnych konkurentów tu, na miejscu.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu