Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 2 lipca 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości mianowania Szefa Sztabu Generalnego WP

 

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Panowie Przewodniczący Komisji Sejmu i Senatu,
Wielce Szanowni Czcigodni Księża Biskupi, Ordynariusze Polowi Wojska Polskiego,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Panowie Oficerowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Szanowni Państwo!

 

To bardzo ważna chwila nie tylko dla polskiego wojska, dla naszej armii, dla polskich żołnierzy, ale to bardzo ważna chwila także dla polskiego państwa i polskich władz: zmiana na stanowisku pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej.

 

Panie Generale – mówię tu do pana gen. Leszka Surawskiego – chciałem Panu z całego serca podziękować. Tutaj, publicznie, w tym miejscu ‒ nie tylko przed zgromadzonymi w tej sali, ale przed całym polskim społeczeństwem ‒ za służbę dla Rzeczypospolitej, jaką Pan do tej pory zrealizował.

 

Zobacz także: Zmiana na stanowisku „Pierwszego Żołnierza RP” Wręczając Panu to odznaczenie, ten order, powiedziałem, że z całego serca dziękuję za 38 lat służby wojskowej dla Rzeczypospolitej. Służby, która stopniowo prowadziła Pana ‒ dzięki temu, w jaki sposób była realizowana ‒ aż do tego wspaniałego stanowiska Szefa Sztabu Generalnego, poprzez wcześniej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Bardzo serdecznie, Panie Generale, za tę drogę, ale przede wszystkim za tę pracę, służbę, którą Pan zrealizował jako Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, z całego serca dziękuję.

 

Chcę z całą mocą podkreślić, że wszystkie zadania, jakie zostały Panu Generałowi w związku z tym powierzone, wykonał Pan w sposób absolutnie bardzo dobry. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wykonał je Pan w czasie trudnym dla Rzeczypospolitej, a przede wszystkim dla polskiego wojska. Bo czas przemian zawsze jest trudny, a w tej chwili te przemiany realizujemy – i to na wielu polach.

 

Realizujemy je po pierwsze przez to, że zmieniła się sytuacja Polski. Mamy w ciągu ostatnich dwóch lat stałą obecność sojuszniczą na naszym terytorium, czego do tej pory nie było. W związku z tym konieczność współpracy, synchronizowania naszego działania z działaniami wojsk sojuszniczych oczywiście stała się jeszcze bardziej istotna, niż to miało miejsce do tej pory. Niezwykła intensyfikacja ćwiczeń wojskowych jak nigdy dotąd, i to ćwiczeń wielkich, o ogromnym zakresie – to drugi z elementów, który jest nowością ostatnich lat.

 

Wreszcie przygotowywanie nowego systemu kierowania i dowodzenia ‒ a więc zmian organizacyjnych i strukturalnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Wojska Polskiego. Zadanie niezwykle trudne, skomplikowane, które Pan Generał w ciągu tych ostatnich lat, ostatniego czasu realizował. Podkreślam jeszcze raz: wszystkie obowiązki, które na Panu Generale spoczywały, realizowane były znakomicie. Bardzo serdecznie za to dziękuję.

 

Pałeczkę pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej dzisiaj Pan Generał przekazuje w ręce młodszego kolegi, ale także bardzo doświadczonego żołnierza. Panie Generale, dziękuję za tę decyzję i dziękuję także za decyzję o przyjęciu tej niezwykle ważnej i odpowiedzialnej nominacji. Odpowiedzialnej, bo związanej z szeregiem trudności, które trzeba będzie w najbliższym czasie pokonać.

 

Przecież w perspektywie najbliższych miesięcy będzie wdrażany właśnie nowy system kierowania i dowodzenia polską armią – trzeba go tak wdrożyć, by również od strony organizacyjnej dowodzenie funkcjonowało sprawnie, aby nie doszło do żadnych zaburzeń. I to zarówno, jeżeli chodzi o dowodzenie Wojskiem Polskim, jak też o współdziałanie sojusznicze ‒ przede wszystkim z jednostkami sojuszniczymi, które znajdują się dzisiaj na naszym terytorium. To ogromne, bardzo ważne zadanie.

 

To także dalsze prowadzenie kwestii związanych z modernizacją polskiej armii – to również bardzo poważna sprawa i wchodzące w grę ogromne pieniądze, będące przecież, jak by nie było, dobrem narodowym. Chcemy, by przełożyły się one na jak najlepsze zrealizowanie zadania polegającego na modernizacji polskiej armii. Tak żeby polski żołnierz rzeczywiście był wyposażony w możliwie najlepszy sprzęt, żeby umożliwiło mu to lepsze wykonywanie jego obowiązków, ale także ‒ żeby dzięki temu był nie tylko sprawniejszy, lecz również i bezpieczniejszy.

 

To nasze zobowiązanie wobec polskich żołnierzy. To także nasze wielkie zobowiązanie wobec ich najbliższych, czego – jestem przekonany – Panu Generałowi tłumaczyć nie trzeba. Jako temu, który wykonał dwie zmiany w Afganistanie, dowodząc polskimi żołnierzami w ramach naszego kontyngentu w warunkach, które śmiało można określić wojennymi.

 

Panie Generale, ma Pan ogromne doświadczenie dowódcze, jako dowódca liniowy ‒ mimo względnie młodego jeszcze wieku. Wierzę, że również te zadania związane z byciem właśnie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej z pełną energią, zaangażowaniem i niezwykłym polotem, który cechuje Pana Generała, wykona Pan znakomicie ‒ i tego Panu życzę.

 

To także kwestia pełnej integracji Obrony Terytorialnej w momencie, gdy osiągnie ona pełną gotowość do działania. Liczę na doskonałą współpracę Pana Generała w tym zakresie z Panem Ministrem Obrony Narodowej i ze mną. Ogromnie nam zależy, by polska armia była dobrze dowodzona, aby wzmacniała poczucie bezpieczeństwa wśród naszych rodaków i aby realnie wzmacniała bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

 

Tego Panu Generałowi i wszystkim obecnym tutaj Panom Generałom i Oficerom życzę – aby tak się udało zrealizować te zadania, które zostały Państwu powierzone, żeby Polska była silniejsza. Abyście kiedyś – kończąc swoją misję na stanowiskach, które dzisiaj pełnicie – mogli spokojnie powiedzieć: „Tak, przyczyniłem się do tego, że polskie wojsko wygląda i działa lepiej, a w związku z tym do tego, że moja ojczyzna jest silniejsza i bezpieczniejsza. Zrealizowałem moje najważniejsze wojskowe zadanie”. Bo żołnierz nie ma ważniejszego zadania, niż swoją służbą wzmacniać bezpieczeństwo kraju.

 

Za takie właśnie działanie jeszcze raz z całego serca panu generałowi Leszkowi Surawskiemu dziękuję.

 

Życzę wszystkiego dobrego.

  |   Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP Uroczystość mianowania nowego Szefa Sztabu Generalnego WP
Poleć znajomemu