przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 2 lipca 2018

Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu z Ambasadorami RP

Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu z Ambasadorami RP

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowne Panie i Panowie Ministrowie,
Ekscelencje, Wielce Szanowni Państwo Ambasadorowie,
Wszyscy dostojny przybyli goście,

 

Cieszę się, że już po raz drugi, w tej formule w Pałacu Prezydenckim, mam okazję spotkać się z Państwem, przedstawicielami polskiego korpusu dyplomatycznego. Dziękuję za Państwa wytężoną pracę na rzecz międzynarodowych interesów naszego kraju. Zapewniam o swoim uznaniu dla podejmowanych inicjatyw, które przyczyniają się do wzmacniania naszej pozycji na świecie.

 

Zobacz także: „Nie ma przyszłości Europy bez Polski” Zdaję sobie sprawę z tego, że niekiedy odbywa się to kosztem najbliższych. Tym bardziej doceniam Państwa oddanie na rzecz pomyślności naszej ojczyzny. Z wieloma spośród Państwa miałem okazję już współpracować przy okazji moich wizyt i mogłem obserwować z bliska Państwa zaangażowanie oraz profesjonalizm. Dziękuję za to, dziękuję za to bardzo serdecznie.

 

Jednocześnie zapewniam o moim życzliwym dla Państwa wsparciu, a także wsparciu całej Kancelarii Prezydenta RP dla wszystkich Państwa inicjatyw, budujących silną pozycję Polski oraz wzmacniających jej bezpieczeństwo.


W ciągu roku, który upłynął od naszego poprzedniego spotkania doszło do zmiany kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zmiany te są związane także z kolejnymi rotacjami na stanowiskach ambasadorskich. Bardzo dziękuję poprzedniemu kierownictwu resortu za wykonaną pracę. A Panu Ministrowi Jackowi Czaputowiczowi i całemu korpusowi dyplomatycznemu życzę sukcesów w wypełnianiu powierzonych im misji.


Bardzo się cieszę się, o czym wspominał już pan Minister, że utrwalił się zwyczaj wizyt w Pałacu Prezydenckim, to znaczy wizyty nowo mianowanego ambasadora przed jego wyjazdem na placówkę. Stwarza to okazję dla mnie do osobistego wręczenia listów uwierzytelniających, a także przedyskutowania najważniejszych kwestii z zakresu naszych relacji dwustronnych z krajem przyjmującym. Liczę, mam nadzieję, że zwyczaj ten będzie kontynuowany także i w przyszłości. Chcę Państwa z tego miejsca zapewnić, że to są rzeczywiście bardzo ważne dla mnie spotkania.


Dziś też miałem wielką przyjemność i zaszczyt spotkać się z pięciorgiem Państwa koleżanek i kolegów, i rozmawiać o tym, kiedy wybierają się na powierzone im placówki, jakie są priorytety naszej polityki, jak wygląda sytuacja w krajach, do których się wybierają i w jaki sposób możemy realizować interesy Rzeczypospolitej na tym obszarze, jakie one są, jakie są ewentualne zagrożenia. To są dla mnie, jako głowy państwa, także współodpowiedzialnej za politykę zagraniczną kraju, kwestie bardzo ważne. I cieszę się, że Państwo do Pałacu Prezydenckiego przychodzicie, żeby te nominacje odebrać.


Chciałbym powtórzyć to, co przy tych okazjach do wszystkich Państwa, którzy mnie odwiedzają mówię: otóż, bardzo proszę, żeby ten kontakt był, bardzo proszę, żeby ten kontakt trwał, chciałbym, żebyście mieli Państwo poczucie, że Prezydent, Kancelaria Prezydenta są otwarci na taką stałą kooperację z ambasadorami. Prosiłbym o informację o wszelkich problemach, czy zagrożeniach, które Państwo dostrzegacie, o możliwych ruchach politycznych, które uważacie Państwo, że mogą wpłynąć na naszą sytuację, także międzynarodową. To jest ważne, zwłaszcza w okresie bieżących dwóch lat – 2018-2019 – kiedy zasiadamy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ jako niestały członek tego gremium.

 

De facto tematy ogólnoświatowe, dotyczące wszystkich regionów świata nas interesują, bo wszędzie może coś się zdarzyć, co będzie przedmiotem pracy Rady Bezpieczeństwa ONZ i lepiej będziemy się w stanie do tego przygotować, im szybciej dotrze do nas informacja, tym zapewnia nam to  - jestem pewien – większą skuteczność działania i większe możliwości.


Proszę, żebyście Państwo mieli przekonanie o naszej woli współpracy i bieżącego kontaktu, i żebyście Państwo z nami ten kontakt utrzymywali. Oczywiście z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w pierwszej kolejności, to dla mnie naturalne i zrozumiałe, ale prosiłbym, żebyście Państwo byli w kontakcie również z Prezydentem i Pałacem Prezydenckim.

 

 

Szanowni Państwo,


Rok 2018 jest rokiem szczególnym ze względu na jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie mam wątpliwości, że odrodzenie niepodległego, wolnego i suwerennego państwa polskiego było możliwe zarówno dzięki ofierze krwi polskich żołnierzy, ale także i dzięki wielkiej pracy, którą wykonali nieoficjalni polscy dyplomaci na dworach i w gabinetach polityków XX-wiecznej Europy i świata. Można choćby wspomnieć o Ignacym Paderewskim, jego wielkiej roli jaką odegrał dla odzyskania przez Polskę niepodległości, dzięki swoim relacjom i kontaktom, które miał w Stanach Zjednoczonych, także z prezydentem Woodrowem Wilsonem.

 

Ich nieustanne przekonywanie, że tylko z odrodzoną Polską Stary Kontynent będzie sprawiedliwy i bezpieczny przyniosło tak długo wyczekiwaną niepodległość. Dziś na szczęście polska dyplomacja nie musi w tak dramatycznych okolicznościach zabiegać o wolność i suwerenność Polski. Nie znaczy to jednak, że nie stoją przed nami wielkie wyzwania. Wprost przeciwnie, dzisiaj na Polsce spoczywa  odpowiedzialność za pokój na świecie, bezpieczeństwo sojusznicze, rozwój regionu i przyszłości Europy.

 

Wynika ona z jednej strony z racji funkcji, jakie pełnimy w instytucjach międzynarodowych, choćby we wspomnianej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, z drugiej zaś jest także efektem naszej aktywności. I do tej dalszej aktywności także Państwa namawiam.

 

Chciałbym, abyśmy jako państwo i jako dyplomacja byli kreatywni i ofensywni. Bardzo mi na tym zależy, żeby Państwa służba dla Rzeczypospolitej w naszych placówkach dyplomatycznych była takim „parciem do przodu”. Wiecie Państwo doskonale o tym, że na świecie tak w sprawach gospodarczych, jak i politycznych istnieje konkurencja i wiecie Państwo o tym, że generalnie jest tak, że wszystkie miejsca są już zajęte. W polityce zagranicznej nie ma luk niewypełnionych. Ale, żeby zajmować coraz wyższą pozycję trzeba twardo iść do przodu. I o to Państwa proszę, żebyście twardo, ze wszystkimi swoimi zdolnościami i umiejętnościami dyplomatycznymi taką właśnie misję zdecydowanego reprezentowania Polskich interesów realizowali. 

 

W tym roku, jak wspomniałem, rozpoczęliśmy dwuletnią kadencję niestałego członka w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Słusznie jest to dla nas powód do dumy. I Proszę Państwa, to głosowanie wtedy w ONZ - uśmiecham się tutaj do Pana Ambasadora Bogusława Winida – było wspaniałe i ten wynik, który wtedy uzyskaliśmy – 190 głosów jest wynikiem z całą pewnością trudnym do powtórzenia i nie udaje się on nawet naszym wielkim sąsiadom. Więc to naprawdę wielka zasługa polskiej dyplomacji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale to także wielka zasługa i praca Pana Ambasadora wtedy w ONZ, za którą jeszcze raz z całego serca dziękuję.

 

Jednocześnie musimy mieć świadomość odpowiedzialności, jaka została na nas nałożona w momencie wyboru do tego gremium. Nie mam wątpliwości, że kraje, które oddały głos na naszą kandydaturę, przyglądają się teraz uważnie, w jaki sposób realizujemy nasze priorytety.

 

Nasi partnerzy są ciekawi stanowiska Polski w kwestiach dotyczących światowego porządku, bezpieczeństwa i pokoju. Ponadto, w sytuacji generalnego kryzysu multilateralizmu w relacjach międzynarodowych, Rada Bezpieczeństwa ONZ staje się jednym z kluczowych ciał wielostronnej dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach dla wspólnoty międzynarodowej. A ponieważ dodatkowo świat staje się coraz mniej stabilny, toteż na członkach Rady Bezpieczeństwa, w tym także na Polsce, spoczywa wielka odpowiedzialność za łagodzenie napięć i wzmacnianie ducha współpracy.


Zobacz także: II dzień wizyty w USA. Debata w RB ONZ [PL/ENG] Z wielką satysfakcją wspominam – nadmienioną przed chwilą przez pana Ministra - debatę, którą miałem zaszczyt prowadzić w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w maju tego roku na temat roli i znaczenia prawa międzynarodowego. Była ona kolejnym krokiem w realizacji nakreślonej w 2015 roku strategii członkostwa Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych, której kluczowym przesłaniem jest hasło: pokój poprzez prawo. Temat ten spotkał się z szerokim zainteresowaniem, o czym świadczy fakt, że głos w debacie zabrało ponad 80 mówców. Dla mnie osobiście ważny był udział w niej przedstawicieli innych krajów naszego regionu – państwa bałtyckie wysłały do Nowego Jorku swoich ministrów spraw zagranicznych. Polska aktywna, odważnie artykułująca swoje priorytety w polityce międzynarodowej ma zdolność skupiania wokół siebie pozostałych krajów regionu. Musimy zatem pamiętać, że w Radzie Bezpieczeństwa ONZ reprezentujemy Grupę Państw Europy Wschodniej, co oznacza, że w sposób szczególny jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej części Starego Kontynentu. Niestety za wschodnią granicą Polski wciąż trwa konflikt, który każdego dnia przynosi nowe ofiary. Nie mam wątpliwości, że wojna na Ukrainie musi znaleźć polityczne rozwiązanie zgodne z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego.

 

 

Szanowni Państwo,


Nasi obywatele wymagają od nas działań, które zwiększają ich poczucie bezpieczeństwa, a naszym obowiązkiem jest sprostać temu zadaniu. Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio od sytuacji w naszym najbliższym sąsiedztwie, od stanu relacji z krajami sąsiedzkimi. Nie możemy jednak zapominać, że równie ważnym elementem budującym stabilność na Starym Kontynencie jest współpraca na forum Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy aktywnie uczestniczyli we współtworzeniu decyzji w jego ramach. Kilka tygodni temu Polska była gospodarzem kolejnego spotkania państw wschodniej flanki NATO, poprzedzającego lipcowy szczyt Sojuszu w Brukseli.

 

Zobacz także: Wspólna deklaracja głów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki [PL/ENG] Spotkanie B9 w Warszawie [PL/ENG] Szczyt Trójmorza z udziałem prezydenta USA PL/ENG Jako gospodarz byliśmy odpowiedzialni za wypracowanie wspólnego stanowiska państw tworzących Bukareszteńską 9. Udało się przyjąć w Warszawie ważną deklarację podkreślającą zbieżność naszych celów na forum Sojuszu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a zwłaszcza naszemu stałemu przedstawicielstwu przy NATO. Mam nadzieję, że podobny sukces będziemy mogli ogłosić na zakończenie szczytu Sojuszu w Brukseli.

 

W naszym żywotnym interesie leży również wzmacnianie więzi transatlantyckich. Musimy stanowczo, a przede wszystkim skutecznie, przeciwdziałać wszelkim inicjatywom, które mogą zagrażać stabilności relacji łączących przeciwległe brzegi Atlantyku. Nie ma wątpliwości, że Europa i Polska będą tylko wtedy bezpieczne, gdy łączący je sojusz z Ameryką Północną będzie silny. Europa potrzebuje Ameryki, tak samo jak Ameryka potrzebuje Europy.

 

Niemal równo rok temu miał miejsce szczyt Inicjatywy Trójmorza w Warszawie, w którym wziął udział Prezydent USA Donald Trump. Był to niewątpliwie wielki sukces naszej dyplomacji. Wzmocnił Trójmorze oraz wzbudził zainteresowanie inicjatywą wśród naszych partnerów z regionu i zza Atlantyku. Dzisiaj na Polsce spoczywa duża odpowiedzialność za skuteczne kontynuowanie współpracy wszystkich zainteresowanych krajów. Tegoroczny szczyt, który odbędzie się w Bukareszcie powinien pokazać, że Inicjatywa Trójmorza dojrzała i działa dynamicznie. Chcemy być bardzo aktywnym uczestnikiem tej formy współpracy państw Europy Środkowej. Chcemy inspirować do działania oraz proponować projekty, które później będziemy mogli wspólnie zrealizować. Dlatego jesteśmy autorami pomysłu powstania Funduszu Inicjatywy Trójmorza, a także będziemy gospodarzami Forum Regionów Trójmorza, które już jutro zostanie zainaugurowane w Jasionce koło Rzeszowa.

 

Wreszcie to na Polsce spoczywa współodpowiedzialność za przyszłość Unii Europejskiej. W momencie faktycznego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii, Polska stanie się jej piątym największym krajem. Dziś, gdy zjednoczona Europa wykuwa zręby swoich przyszłych polityk w ramach nowej perspektywy budżetowej, a także zgłaszane są projekty reform wewnętrznych, polski roztropny punkt widzenia oraz proeuropejskie nastawienie polskiego społeczeństwa są ogromnym kapitałem. Unia Europejska nie powinna pozwolić sobie na jego pominięcie lub roztrwonienie, zwłaszcza w czasach kryzysu, ponieważ nie ma przyszłości Europy bez Polski.

 

Mam nadzieję, że uda się wyjść z trwającego stanu niezgody i osiągnąć porozumienie, które będzie oparte na szacunku dla polskiej demokracji i naszej wizji wspólnej Europy.

 

Polska była i pozostaje obrońcą czterech swobód: przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a także czterech jedności w zakresie prawa, instytucji, rynku i budżetu. Refleksja nad ewentualną przebudową Unii Europejskiej powinna wychodzić od przypomnienia sobie o powyższych fundamentach. Reforma nie może z góry zakładać ich odrzucenia lub im zaprzeczać, ponieważ zamiast odnowić wspólny europejski projekt doprowadzi do jego pogrzebania. Niestety, głos niektórych państw jest czasem mocniej słyszalny, co daje mylne wrażenie, że racja jest po ich stronie. Dlatego chciałbym, aby polscy ambasadorowie w krajach członkowskich spokojnie, rzeczowo i konsekwentnie tłumaczyli naszym europejskim partnerom polskie racje i szukali sprzymierzeńców dla naszych pomysłów. Wiem, że nie jesteśmy osamotnieni w takim spojrzeniu na przyszłość Unii Europejskiej.

 

Szanowni Państwo,

 

Właśnie od Waszej aktywności, której kierunki wskazują polskie władze, a koordynuje Minister Spraw Zagranicznych, w dużej mierze zależeć będzie, jak Polska wywiąże się ze wskazanych przeze mnie odpowiedzialności za pokój na świecie, bezpieczeństwo sojusznicze, rozwój regionu i przyszłość Europy.

 

Ufam i gorąco w to wierzę, że jesteście Państwo zespołem ludzi, którzy temu zadaniu podołają. Możecie w swoich działaniach liczyć na wsparcie administracji Prezydenta RP. Proszę o częste i osobiste kontakty we wszystkich sprawach, które uznacie Państwo za istotne z punktu widzenia polskiej racji stanu.

 

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dotychczasową pracę i życzę powodzenia w wypełnianiu zaszczytnej funkcji Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dziękuję. 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.