przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 20 lipca 2018

Wystąpienie Prezydenta RP na Święcie Policji

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Wielce Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Komendancie Główny Policji,
Szanowni Państwo Komendanci,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,
Czcigodni Księża Biskupi,
Czcigodni Księża Kapelani,
Szanowni Państwo Funkcjonariusze,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Szanowni Pracownicy Cywilni Policji,
Szanowni Państwo Najbliżsi i Przyjaciele Funkcjonariuszy i Osób dzisiaj mianowanych i nagrodzonych,
Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,
Mieszkańcy Warszawy i innych miejsc Polski!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie, Panie Komendancie Główny, na tę dzisiejszą uroczystość Święta Policji – jedną z dwóch w sensie ceremonialnym, absolutnie wyjątkowych. Wyjątkową ‒ tą, w której bierzemy udział ‒ z racji, że odbywa się ona w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zapewne co najmniej równie uroczysta będzie ta przyszłoroczna na stulecie powstania Policji Państwowej 24 lipca 1919 roku.

 

Jakże to ważne i jakże znamienne, że w momencie, w którym odrodziło się państwo polskie po 123 latach zaborów dzięki nieustępliwości Polaków, dzięki patriotycznemu wychowaniu, dzięki pracy organicznej, ale również dzięki krwi i walce, Polska wróciła na mapę ‒ dla budowania praworządnego, uczciwego i przede wszystkim bezpiecznego państwa, gdzie ludzie będą mogli spokojnie żyć, potrzebna była służba, która wewnątrz kraju będzie pilnowała bezpieczeństwa i porządku publicznego. Taką służbą ‒ co było dosyć oczywiste ‒ zdecydowano wtedy, że będzie Policja Państwowa. I utworzono ją, tak jak wspomniałem, ustawą w lipcu 1919 roku.

Służba, do której natychmiast zaczęli przystępować nasi rodacy ‒ może pradziadkowie i dziadkowie obecnych tutaj dzisiaj funkcjonariuszy, bo w wielu rodzinach służba w policji jest tradycją. Ale wstępowali nie tylko mężczyźni. Od 1925 roku Policję Państwową zasiliły także kobiety. Pierwsze 30 kobiet wtedy ‒ w 1925 roku, a do II wojny światowej, do września 1939 roku, kobiet w Policji Państwowej było ponad 300. Na ich czele stała pani Stanisława Paleolog ‒ późniejsza żołnierz Armii Krajowej i uczestniczka walk w Powstaniu Warszawskim.

 

Zobacz także: „Dzięki służbie Policji Polska jest państwem bezpiecznym” A więc śmiało można powiedzieć, że w szeregach Policji Państwowej byli nie tylko ci, którzy walczyli o wolną Polskę, o to, by mogła ona odzyskać niepodległość, nie tylko ci, którzy kierowali się postawami patriotycznymi, nie tylko ci, którzy później, w 1939 roku, bronili Polski przed hitlerowskim i bolszewickim napadem – ale także ci, którzy walczyli w Polsce Podziemnej, także ci, którzy niezłomnie wierzyli, że Polska odzyska swoją państwowość, że wróci na mapę, że pokonamy bolszewików i niemieckich okupantów.

 

To znamienne, że gdy na mapę Europy wróciła prawdziwie wolna Polska ‒ znowu w pełni suwerenna, w pełni niepodległa, po zrzuceniu komunistycznych okowów ‒ 6 kwietnia 1990 roku uchwalono nową ustawę o Policji. I znów wolną, suwerenną, niepodległą Polskę zaczęli budować polscy policjanci ‒ powrót do tamtej tradycji, którą zapoczątkowano w II Rzeczypospolitej. Dzisiaj to Państwo nadal budujecie tę tradycję. Dzisiaj to Państwo kontynuujecie tamto wielkie dzieło.

 

Jak mówił Pan Komendant Główny, z całą pewnością możecie być dumni ze swojej służby, tak jak dumne jest z Państwa służby polskie społeczeństwo. Jest dumne, gdy mówi, że w Polsce jest bezpiecznie, że w miejscu ich zamieszkania można spokojnie przejść wieczorem bez zagrożenia napadem, można bez obaw wypuścić dziecko na podwórko, że nie zostanie napadnięte, że będzie mogło zażywać rekreacji, bawić się, spokojnie spędzić czas i bezpiecznie wrócić ze szkoły.

 

Dzięki Waszej służbie dla ojczyzny Polska jest państwem bezpiecznym. Ogromnie za to z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej i wszystkich naszych rodaków w tym dniu, gdy obchodzimy święto polskiej Policji, chciałem Państwu podziękować – funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym Policji, ale także i Państwa rodzinom. To bardzo trudna służba. To czasem też niebezpieczna służba.

 

Koledzy i przyjaciele z Chełmna pożegnali wczoraj funkcjonariusza, który zginął na służbie. Zginął w wypadku, ale służąc Rzeczypospolitej i swoim współobywatelom. Taka ta służba jest ‒ są wypadki, policjanci giną także w czasie akcji zamordowani przez bandytów. Każdy z Państwa, służąc w Policji, liczy się z tym. Ale muszą się z tym liczyć również i Państwa najbliżsi. I za to, że pozwalają Wam służyć mimo tego ryzyka, że pozwalają Wam stać na straży bezpieczeństwa Polski i nas wszystkich, jestem – zwłaszcza właśnie Państwa najbliższym – ogromnie wdzięczny. I proszę, byście przekazali im ‒ jeżeli dzisiaj nie ma ich tutaj z nami ‒ moje głębokie wyrazy wdzięczności i szacunku.

 

Gratuluję Panom Generałom tych nominacji generalskich dziś, które – tak jak mówiłem każdemu z Panów – są zobowiązaniem: nowym wyzwaniem i nowym wezwaniem do jeszcze bardziej oddanej służby dla ojczyzny i dla polskiego społeczeństwa. Jestem przekonany, że znakomicie wywiążą się Panowie ze swoich służbowych obowiązków.

 

Gratuluję Państwu Oficerom, którzy dzisiaj otrzymali awanse na pierwszy stopień oficerski. Gratuluję wszystkim Państwu Funkcjonariuszom odznaczonym. Gratuluję wyróżnionym nagrodami Państwu Funkcjonariuszom i wyróżnionej młodzieży. A przede wszystkim gratuluję ich rodzicom tak wspaniałego wychowania tych przecież bardzo młodych ludzi – że są oddani drugiemu człowiekowi, że praworządność jest dla nich ważna, że przestrzegają porządku prawnego w swoim codziennym życiu. I dali tego widomy dowód swoimi czynami. Z całego serca składam Państwu jeszcze raz najlepsze gratulacje.

 

Chcę życzyć wszystkim funkcjonariuszom Policji, cywilnym pracownikom Policji, najbliższym Państwa Funkcjonariuszy i nam wszystkim, by w polskiej Policji służyło się jak najlepiej. By „Program modernizacji” był skrupulatnie i dobrze realizowany. Żeby wszystkie realizowane w ramach modernizacji zakupy rzeczywiście trafiały w istniejące potrzeby. Żeby były realizowane mądrze i pozwalały Państwu służyć jeszcze lepiej, wydajniej, ale przede wszystkim także i bezpieczniej.

 

Jestem ogromnie dumny, że w 2016 roku dzięki współpracy z Panami Ministrami mogłem zapowiedzieć, że ten „Program” będzie i polska Policja otrzyma wsparcie – zarówno bezpośrednio to finansowe w postaci wzrostu uposażeń, jak i wsparcie w nowe wyposażenie, nową infrastrukturę, nowy sprzęt. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla nas wszystkich – tego z całego serca Państwu i sobie życzę.

 

Życzę powodzenia w służbie i życiu osobistym wszystkim Państwu, życzę rodzinnego szczęścia, życzę – tak jak powiedział Pan Generał w swoim wystąpieniu – żeby na Państwa z radością zawsze w domu ktoś czekał. I żebyście zawsze cali, bezpieczni i z satysfakcją wracali ze służby do domu, do rodziny.

 

Szczęść Boże polskiej Policji, jej funkcjonariuszom i pracownikom!

 

Dziękuję.

  |   Obchody Święta Policji z udziałem Prezydenta RP Obchody Święta Policji z udziałem Prezydenta RP
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.