Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 5 sierpnia 2018

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Hallera w Jurczycach

 

 

Wielce Szanowni Przedstawiciele Rodziny Hallerów de Hallenburg na czele z Wielce Szanowną Panią Marią Barbarą Haller de Hallenburg,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowni Państwo Posłowie,

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowni Państwo Przewodniczący,

Szanowni Panowie Generałowie,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,

Żołnierze,

Szanowni Państwo Radni,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Drodzy Mieszkańcy Jurczyc,

Drodzy Mieszkańcy Skawiny,

Drodzy Mieszkańcy tej ziemi!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę piękną uroczystość w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromnie dziękuję za tę inicjatywę i jej zrealizowanie tutaj. Dziękuję Towarzystwu Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, że to popiersie pięknie oddające oblicze Pana Generała tutaj, w Jurczycach, mogło stanąć i będzie upamiętniało jego obecność w miejscowości jego narodzin i dzieciństwa.

 

Bardzo dziękuję, że w stulecie odzyskania niepodległości dokonali Państwo aktu budowy tego pomnika, aktu wspomnienia o wielkim Polaku, wspaniałym żołnierzu, bohaterze polskiej niepodległości – o panu gen. Józefie Hallerze. Pokazaliście w ten sposób i wzmocniliście Waszą lokalną tradycję, wskazując Waszego bohatera niepodległej Rzeczypospolitej – tak jak w apelu pamięci wspomnieliście przed chwilą o wszystkich bohaterach Waszej ziemi, którzy zasłużyli się dla niepodległości, wolności i bezpieczeństwa naszej ojczyzny.

 

Gen. Haller był postacią wspaniałą – dzisiaj można powiedzieć tu bardzo głośno, choć to nie pierwszy pomnik pana gen. Hallera – postacią pomnikową w dziele odzyskania przez Polskę niepodległości. Żołnierz z powołania, zawołania i przekonania, wykształcony, przygotowany, dogłębnie wykwalifikowany. Oficer, generał, dowódca uwielbiany przez żołnierzy, kochany, którego szlak bojowy znaczył się wieloma sukcesami dla wolności ojczyzny, dla odzyskania niepodległości, dla kształtowania i obrony granic Rzeczypospolitej. Tę historię znamy tutaj chyba wszyscy.

 

Ale Pan Generał to nie tylko zasługi bojowe, to nie tylko wspaniała postawa bohaterstwa, męstwa na placu boju, w sztabie, w dowodzeniu żołnierzami i prowadzeniu ich do walki. To także wielka postać działalności społecznej, budowania Rzeczypospolitej. Pracy organicznej, pracy w kółkach rolniczych, z młodzieżą, Sokołem, budowania i kształtowania polskiego harcerstwa. Wszędzie tam, gdzie można było uczyć młodych dyscypliny, przygotowywać ich do walki o niepodległość, walki z bronią w ręku ‒ angażował się pan gen. Józef Haller, przekazując swoje doświadczenie, swoją oficerską wiedzę młodym, ucząc ich, by mogli w 1914 roku chwycić za broń.

 

Wtedy stanął z nimi w Legionach Polskich, w Błękitnej Armii, z którą później razem walczył na froncie zachodnim, szedł do Polski kształtować jej granice na Pomorzu, gdzie 10 lutego 1920 roku dokonał symbolicznego aktu zaślubin z morzem, odbierając na mocy traktatu wersalskiego Pomorze Niemcom ‒ uzyskaliśmy dostęp do morza i możliwa była budowa Gdyni, dzięki czemu Polska stała się państwem morskim.

 

Wielkie zasługi Pan Generał ma także w polskiej polityce. Był posłem, ministrem. Był wszechstronny. Wielka postać II Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim – można powiedzieć – że był rycerzem Rzeczypospolitej w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Cieszę się, że dziś razem z Państwem poprzez odsłonięcie tego wspaniałego pomnika, popiersia mogę tutaj, w Jurczycach, oddać Panu Generałowi hołd w imieniu całej Rzeczypospolitej. Właśnie tutaj ‒ w Waszej miejscowości, z którą sercem tak mocno był związany.

 

Proszę Państwa, myślałem, że będzie to dzisiaj dla mnie bardzo wesoła i radosna uroczystość. Myślałem, że będę stał tutaj razem z Państwem i panią prof. Marią Dzielską, która tak bardzo czekała na ten dzień. To dzięki niej – Państwo pewnie nawet nie wiedzą – wiele razy wcześniej, zanim jeszcze zostałem Prezydentem, bywałem w Jurczycach jako jej gość.

 

Dzisiaj ‒ oprócz Pana Generała ‒ wspominamy, niestety, także ją. Dziękuję Panu Burmistrzowi za tę minutę ciszy. Dziękuję Księdzu Profesorowi, że przybył tutaj i poświęcił ten pomnik. Jutro odprowadzimy Panią Profesor na miejsce wiecznego spoczynku. To wielka strata dla Rzeczypospolitej, dla Jurczyc. Chciałbym, żeby Państwo o pani prof. Marii Dzielskiej ‒ także związanej więzami krwi z rodem Hallerów – pamiętali. Była postacią wspaniałą, która rozsławiała Polskę poprzez naszą naukę historii starożytnej także poza granicami Rzeczypospolitej. Była wielką Polką, wielką patriotką ‒ co tak charakterystyczne dla rodu Hallerów.

 

Jeszcze raz chciałem wszystkim Państwu podziękować za wspólną obecność na dzisiejszej uroczystości, za uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję za przygotowanie tak wspaniałej oprawy tej uroczystości. Dziękuję jeszcze raz Panu Burmistrzowi, dziękuję Panu Generałowi za asystę wojskową. Dziękuję wspaniałym pocztom sztandarowym, harcerzom, chórowi harcerskiemu, strażakom, wszystkim przybyłym i tym, którzy przyczynili się do tego, że ten pomnik jest, że my jesteśmy tutaj. Dziękuję wszystkim oddanym sprawie Rzeczypospolitej i pamięci o jej bohaterach.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. broni Józefa Hallera w Jurczycach

Poleć znajomemu