Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 10 sierpnia 2018

Wystąpienie Prezydenta RP Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego Gdańsk 2018

 

 

Druhny i Druhowie, czuwaj!

 

Jest mi niezmiernie miło, że mogę się spotkać z Wami dzisiaj tutaj, w Gdańsku, w tym niezwykle pięknym zakątku Polski, Pomorza, jakim jest Wyspa Sobieszewska.

 

Bardzo się cieszę, że panuje tutaj, na Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego, tak wspaniała atmosfera. Ale przede wszystkim chcę podziękować za zorganizowanie tego zlotu, Druhno Komendantko, na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Zobacz także: Spotkanie Prezydenta z harcerzami podczas Zlotu ZHP w Gdańsku

 

Harcerstwo polskie – Związek Harcerstwa Polskiego – jest niezwykle mocno wpisane w polską niepodległość. Właściwie można powiedzieć, że także harcerze – ci pierwsi polscy harcerze z początku XX wieku ‒ przynieśli niepodległość w swoich dłoniach. Bardzo często trzymając w nich karabin, ale także prowadząc pracę organiczną z młodzieżą, szkoląc się, ucząc się tego, jak być dobrymi patriotami, jak odbudować państwo i jego instytucje.

 

Tak działał wtedy Andrzej Małkowski, twórca polskiego harcerstwa. Tak działał gen. Józef Haller, który także wspomagał to wielkie dzieło tworzenia polskiego harcerstwa jako ruchu, który wykształcił się ze skautingu, ale jednocześnie obok skautingu. Ruchu, który ma swoje symbole, tak jak krzyż harcerski wzorowany na orderze Virtuti Militari, tak jak nasza lilijka, tak jak cała symbolika i nazewnictwo, które jest związane z harcerstwem.

 

Dziękuję Wam za to, że jesteście, że przystąpiliście do ruchu harcerskiego. Że chcecie się doskonalić w ramach tego ruchu, ale też chcecie usamodzielniać się, budując więzi między przyjaciółmi, kolegami w zastępach, w drużynach, szczepach, chorągwiach, hufcach – wszędzie tam, gdzie są harcerze.

 

Mówię o tym także z własnego doświadczenia, bo przez wiele lat byłem w Związku Harcerstwa Polskiego – od małego harcerza aż po takiego harcerza, którego można już było śmiało nazywać wędrownikiem.  Ale jest rzecz, która dla mnie w harcerstwie jest cenna ponad wszystko ‒ obok niezwykłego patriotycznego wychowania, obok umiejętności pracy w grupie, obok umiejętności radzenia sobie, obok całej wiedzy, którą zdobywa się w harcerstwie, obok wielkiej samodzielności  i wszystkich umiejętności, które stopniowo z roku na rok uzyskujecie, nawet czasem tego nie zauważając ‒ przyjaźń, którą człowiek niesie potem przez całe życie.

 

Z harcerstwa bardzo często wywodzą się najsilniejsze przyjaźnie, jakie będziecie potem nieśli w sobie przez całe życie. Ze swoimi kolegami z zastępu, drużyny. Niektórzy z Was wyjdą z harcerstwa jako małżeństwo, na pewno tak będzie – i to jest niezwykła wartość budowania przyjaźni w poczuciu odpowiedzialności za zastęp, drużynę, za przyjaciół, druhów, druhny i również za Polskę, za ojczyznę, bo tego właśnie harcerstwo od samego początku miało uczyć. I tego Wam życzę ‒ byście stąd w takiej wielkiej radości wyjechali.

 

Wyspa Sobieszewska słynie z tego, że jest ostoją, w której żyją wspaniałe ptaki. Tutaj gniazdują, tu się rozwijają, stąd ich młode wznoszą się do nieba. Tak jak Wy wznosicie się w dorosłość, idziecie w dalsze życie, wzrastacie, rozwijacie się. To jest właśnie ta symbolika. I cieszę się, że ten wspaniały zlot odbywa się właśnie tutaj.

 

Kochani, jest tu z Wami księga pamiątkowa stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Drużyny otrzymają ode mnie na pamiątkę tego spotkania biało-czerwone flagi i kalendarze niepodległości. Chciałbym, abyście je w drużynach przechowali jako wyraz mojego szacunku dla Waszej harcerskiej pracy i Waszego wzrastania w odpowiedzialności za Rzeczpospolitą.

 

Czuwaj! Jeszcze raz z całego serca Wam dziękuję.

- Bardzo się cieszę, że panuje tutaj, na Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego, tak wspaniała atmosfera - mówił Andrzej Duda.

Poleć znajomemu