Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 12 września 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas otwarcia Sali Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Wielce Szanowni Członkowie Kapituł najwyższych polskich orderów – Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski,
Szanowni Państwo Profesorowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Szanowni Państwo!

 

Muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę i z góry serdecznie dziękuję za ten pomysł, tak niezwykle ważny i wymowny tutaj, w Pałacu Prezydenckim, w tym właśnie roku – stulecia odzyskania niepodległości.

 

Jak Państwo – jako pracownicy i bywalcy Pałacu Prezydenckiego – doskonale wiedzą, codziennie przez Pałac przechodzi wiele wycieczek. W większości przypadków są to młodzi ludzie – uczniowie szkół z całej Polski, czasem też wycieczki zagraniczne. Wielu z nich pyta o kompetencje Prezydenta, szuka tutaj elementów, które w charakterystyczny sposób z urzędem Prezydenta są związane.

 

Między innymi oczywiście w ten charakterystyczny sposób ‒ taki widomy dla społeczeństwa ‒ z urzędem prezydenckim związane są najwyższe odznaczenia, właśnie te, które są wręczane osobiście praktycznie zawsze przez Prezydenta Rzeczypospolitej, czyli właśnie najwyższe polskie ordery. Młodzież o to pyta, chce się dowiedzieć, jak te ordery wyglądają, chce się im przyjrzeć.

 

Zobacz także: Sala Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim Wybitni Polacy zostaną uhonorowani Orderem Orła Białego I cieszę się ogromnie z tego właśnie pomysłu, żeby w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości te najwyższe, a zarazem najbardziej tradycyjne, no i najstarsze – jak w przypadku Orderu Orła Białego ‒ polskie odznaczenia państwowe zostały w tak wyjątkowy sposób w Pałacu Prezydenckim wyeksponowane wraz ze stałym elementem, który po stuleciu odzyskania niepodległości także pozostanie: a więc nazwaniem tej właśnie sali – przez którą m.in. przechodzą wszystkie wycieczki odwiedzające Pałac Prezydencki, zaraz obok Kaplicy Prezydenckiej – Salą Orderu Orła Białego.

 

Jest rzeczywiście w tej wystawie taka specyficzna wymowność, że te dwa ordery jakby patrzą na siebie. Kto tu się znajdzie, staje w ich majestacie – pośrodku, pomiędzy dwoma najwyższymi polskimi orderami. 

 

To niezwykle ciekawy pomysł. Gdy w Pałacu Prezydenckim odbywają się ważne uroczystości o charakterze religijnym – a bywają tutaj msze święte i przychodzą na nie różne znane, bardzo zacne osoby, wybitni przedstawiciele polskiego życia publicznego i politycznego – będzie w tym taki wielki symbolizm, że właśnie, zanim wejdą, staną pomiędzy tymi dwoma odznaczeniami.

 

Cieszę się, że od tego momentu te dwa ordery będą tutaj, w tym miejscu, i staną się dla wszystkich namacalne jako te, które są przyznawane najwybitniejszym Polakom: ludziom, którzy w rozwój polskiego państwa, społeczeństwa – oczywiście w różnych aspektach właściwie wszelkich dziedzin życia publicznego, czy to w aspekcie nauki, czy polityki, kształtowania instytucji życia społecznego, rozwoju polskiej kultury, czy w jakimkolwiek innym – mają wkład, który pozwala ich nazwać osobami wybitnymi. To właśnie takie osoby, które wnoszą ten specyficzny, wyjątkowy wkład w polskie życie publiczne, są przez kolejnych Prezydentów tymi orderami odznaczane.

 

Proszę Państwa, postanowiliśmy razem z Kapitułą Orderu Orła Białego, dyskutowaliśmy o tym właściwie przez cały rok, by podjąć wyjątkową inicjatywę, jako że od lat przyjęte jest ustalenie przez Kapitułę Orderu Orła Białego ‒ czy nawet można powiedzieć, że przez kolejne kapituły, bo ich skład zmieniał się na przestrzeni tych prawie ostatnich 30 lat ‒ że ordery, przede wszystkim Orła Białego, mogą być nadane pośmiertnie, ale tuż po śmierci danej wybitnej osoby. Natomiast generalnie nie są przyznawane wstecz.

 

Otóż postanowiliśmy w tym wyjątkowym roku, jakim jest rok stulecia odzyskania niepodległości, zrobić wyjątek i cofnąć się o stulecie, spojrzeć właśnie na polskie życie publiczne przez aspekt tych stu lat. I popatrzeć, kto na tej przestrzeni – rzeczywiście dziś można ocenić z perspektywy lat czy dziesięcioleci – był postacią wybitną, a kto Orderem Orła Białego nie został uhonorowany.

 

I rzeczywiście wybraliśmy 25 takich wybitnych postaci z bardzo różnych dziedzin polskiego życia: nauki, kultury, literatury, sportu, polityki – najróżniejszych. I te osoby na stulecie odzyskania niepodległości zostaną pośmiertnie uhonorowane Orderem Orła Białego. Ordery zostaną wręczone odpowiednim osobom i instytucjom 11 listopada – dokładnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że będzie to wyjątkowe wydarzenie, które w tę Salę Orderu Orła Białego dzisiaj otwieraną, odsłanianą także pięknie się wpisuje.

 

Na zakończenie chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim pomysłodawcom i organizatorom tego miejsca, tej stałej wystawy, którą tutaj oglądamy. Przede wszystkim chciałem podziękować panu Mirosławowi Nizio – świetnemu polskiemu dizajnerowi, jeżeli chodzi o ekspozycje muzealne. Ta zresztą również wygląda wspaniale, niezwykle nowocześnie i atrakcyjnie. Ogromnie za to dziękuję! Dziękuję wszystkim, którzy z Panem współpracowali, i wszystkim, którzy przyłożyli swą rękę, swój wysiłek do tego, że ta wystawa może tutaj być. Jestem Państwu za to bardzo wdzięczny. Jest piękna i będzie doceniana przez wszystkich, którzy odwiedzają Pałac Prezydencki i w związku z tym znajdą się w tej sali.

 

Dziękuję bardzo.

Wystąpienie Prezydenta podczas otwarcia Sali Orderu Orła Białego w Pałacu Prezydenckim

Poleć znajomemu