Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 września 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas Forum Biznesowego Trójmorza [PL/ENG]

 

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowny Panie Prezydencie, nasz Gospodarzu i Przyjacielu,
Szanowni Panowie Prezydenci,
Szanowna Pani Komisarz,
Szanowni Państwo,
Drodzy zebrani Goście zarówno ze świata polityki, jak i biznesu,

 

z wielką satysfakcją przyjmuję fakt, że trzy lata od momentu inauguracji Inicjatywy Trójmorza w Nowym Jorku, znajdujemy się dziś w tak zaawansowanym etapie jej współpracy. Uczestniczymy w III Szczycie Trójmorza oraz towarzyszącym mu Forum Biznesowym, które jest dla nas niezwykle ważnym wydarzeniem. Te ważne wydarzenia świadczą o konsekwentnym rozwoju naszego formatu współpracy regionalnej. Nie stoimy bowiem w miejscu, nie ograniczamy się do rozmów, nie poprzestajemy na politycznej teorii. Świadomi wyzwań stojących przed naszym regionem, kontynuujemy ambitną politykę jego modernizacji. Chcemy być i jesteśmy politycznymi praktykami, współtwórcami sprawczej i podmiotowej Europy Środkowej. Dlatego współpracę regionalną  wzbogacamy o nowe komponenty i nowe instrumenty realizacji.

 

ENGLISH VERSION>>

 

Szanowni Państwo, drodzy Przyjaciele


W 2015 roku powołaliśmy Inicjatywę Trójmorza, jako przywódcy państw, które borykają się z wieloletnimi zaległościami infrastrukturalnymi. Na Szczycie w Dubrowniku szukaliśmy nowych możliwości współpracy biznesowej, rozszerzając ją m.in. o kooperację izb gospodarczych naszych krajów. Uzupełnialiśmy nasze działania rozmowami z podmiotami o znaczeniu globalnym, m.in. z USA. Na zeszłorocznym Szczycie w Warszawie gościliśmy prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który otwarcie poparł ideę Trójmorza. Zadbaliśmy także o najniższy, lokalny, oddolny wymiar Trójmorza. W Rzeszowie zorganizowaliśmy Forum Regionów Trójmorza, gdzie spotkali się m.in. samorządowcy z krajów naszego regionu. Były to ważne elementy systematycznego wzmacniania Inicjatywy. Teraz nadszedł czas wypełniania tych ambitnych planów treścią realnej polityki. Wkraczamy w jej fazę wykonawczą.

 

Szanowni Państwo,

 

w Bukareszcie realizujemy te założenia, które od początku istnienia Inicjatywy wpisywały się w jej strategiczne ramy. Dwoma zwornikami Trójmorza były i są Unia Europejska oraz Sojusz Północnoatlantycki. O tożsamości Inicjatywy Trójmorza decydują nasza europejskość i nasza transatlantyckość. Jesteśmy tu dzisiaj, bo jesteśmy częścią UE i NATO. Jesteśmy świadomymi i odpowiedzialnymi członkami przestrzeni euroatlantyckiej. Dlatego nie wyobrażam sobie, aby Trójmorze mogło działać poza tymi granicami, ani tym bardziej wbrew tym organizacjom i ich wartościom.

 

Tej regule towarzyszy jednak jeszcze jedna ważna myśl — pragniemy być podmiotowi. Chcemy, aby Europa Środkowa była rozwiniętą, dobrze zintegrowaną i bezpieczną częścią świata euroatlantyckiego. Chcąc tego dokonać, skupiamy się przede wszystkim na pogłębianiu integracji w dziedzinach najważniejszych dla rozwoju gospodarczego — transporcie, energetyce i cyfryzacji. W Bukareszcie dotychczasową współpracę w tym zakresie poszerzamy o nowe komponenty.

 

Gościmy na Szczycie i Forum Biznesowym szefów największych instytucji finansowych w Europie i na świecie — Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Do komponentów regionalnego, europejskiego i transatlantyckiego dodajemy tym samym również składnik finansowy. Na Szczycie będą obecni także szef Komisji Europejskiej oraz unijni komisarze sektorowi. W ten sposób pokazujemy, że związki Trójmorza z UE opierają się na zasadach symbiozy i synergii, a nie konkurencji i rywalizacji. Na tą wysoką jakość relacji z UE stawiamy bardzo mocny akcent.


Szanowni Państwo,

 

po kilkumiesięcznych konsultacjach wśród trójmorskiej dwunastki stworzyliśmy listę priorytetowych projektów Trójmorza. Jest to katalog inwestycji kluczowych dla powodzenia naszych gospodarek, społeczeństw i państw. Ta mapa Trójmorza obejmuje bardzo dobrze Państwu znane inwestycje takie jak droga Via Carpatia czy korytarz gazowy Północ-Południe. Jednak pojawiają się na niej również całkiem nowe pomysły, np. najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe i transportowe. 


W następnych latach projekty te będą przedmiotem pogłębionych prac Trójmorza. Jestem bowiem przekonany, że za wspomnianymi programowymi akcentami Inicjatywy powinny stać także jej dostrzegalne atrybuty. Oznacza to m.in. zdolność Trójmorza do realizacji swoich priorytetowych projektów. Umiejętność nie tylko wyznaczenia topografii Trójmorza, ale jej efektywnej implementacji. Nowe komponenty współpracy uzupełnimy zatem także nowymi instrumentami jej prowadzenia. 

W trakcie dzisiejszego Forum Biznesowego będziemy świadkami podpisania dwóch istotnych dokumentów — Wspólnej Deklaracji o powołaniu sieci izb handlowych Trójmorza wraz z jego Radą Biznesową oraz Listu intencyjnego dotyczącego powołania Funduszu Trójmorza. Dzięki tym narzędziom możemy kontynuować naszą współpracę z jeszcze większą skutecznością niż dotychczas. Przede wszystkim jednak wzmocnimy proces modernizacji Europy Środkowej. Uczynimy to w sposób oddolny, punktowy, skupiając się na kolejnych stadiach budowy poszczególnych inwestycji.

 

Szanowni Państwo,

 

jak już wspomniałem topografii Trójmorza nie można zbudować/pojąć poza granicami Europy i przestrzeni transatlantyckiej. Z tym większą satysfakcją przyjmuję obecność amerykańskiego sekretarza ds. energii Ricka Perry’ego na bukaresztańskim Szczycie. Współpraca energetyczna, dywersyfikacja źródeł dostaw energii, rozwój rynku gazu skroplonego to dziedziny o wielkim znaczeniu dla Polski oraz całego obszaru Trójmorza. Dlatego znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi jest kluczowe. Trójmorze jest dla Ameryki strategicznym narzędziem budowania relacji z Europą Środkową. Świadczy o tym nie tylko wysoka i wciąż rosnąca aktywność amerykańskiego biznesu w obszarze Trójmorza, ale także zainteresowanie i poparcie władz amerykańskich dla idei trójmorskiej. Wielokrotnie mogłem się o tym przekonać osobiście, w trakcie moich licznych rozmów z amerykańskimi funduszami inwestycyjnymi oraz najwyższymi przedstawicielami administracji Stanów Zjednoczonych. O tematach, które poruszycie Państwo w najbliższych dniach będą także rozmawiał podczas mojej jutrzejszej, oficjalnej wizyty w Waszyngtonie. Temat Trójmorza znajdzie się w centrum rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem.


Szanowni Państwo,


chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Klausowi Iohannisowi za przygotowanie tego Forum, za bycie gospodarzem. Pamiętamy z doświadczeń zeszłorocznych, ile pracy wymaga ze strony organizatorów przygotowanie Forum.


Życzę wszystkim owocnych rozmów podczas Forum Biznesowego i całego Szczytu.


Dziękuję bardzo!
 

Wystąpienie Prezydenta podczas Forum Biznesowego Trójmorza

Poleć znajomemu