Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 18 września 2018

Wypowiedź Prezydenta RP na wspólnej konferencji z Prezydentem USA

 

Ekscelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Bardzo się cieszę, że w tym tak ważnym dla Polski roku – stulecia odzyskania niepodległości – mogę gościć tutaj, w Waszyngtonie, w Białym Domu, siedzibie Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który także z tego punktu widzenia, stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ma dla Polski, dla Polaków – i tych mieszkających w kraju, i poza granicami, w szczególności tych 10 mln Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych – ogromne, symboliczne znaczenie.

 

Chociażby dlatego, że kwestia polskiej niepodległości była jednym z ważnych punktów polityki prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona. To właśnie on przed 1918 rokiem zamieścił polską niepodległość na agendzie swojej polityki. Stało się to m.in. za sprawą wielkiego polskiego polityka, kompozytora i muzyka – Ignacego Paderewskiego. Ale faktem jest, że Polacy doznali wtedy od Stanów Zjednoczonych i amerykańskiego prezydenta dobra. Bo nie można inaczej nazwać tego, że właśnie to wielkie państwo wskazało na Polskę jako na kraj, który powinien z powrotem wrócić na mapę Europy oraz świata – i wrócił w 1918 roku, sto lat temu.

 

Zobacz także: „Sojusz między Polską i USA nigdy nie był tak mocny” [PL/ENG] Wizyta Pary Prezydenckiej w Białym Domu [PL/ENG] Wspólna deklaracja o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym [PL/ENG] Prezydent: Jesteśmy dumni z dorobku Polonii w USA [PL/ENG] Cieszę się ogromnie, że dziś ‒ jako polski Prezydent ‒ mogę stanąć tutaj, w Waszyngtonie, mogę usiąść przy jednym stole z Prezydentem Stanów Zjednoczonych i podpisać porozumienie pogłębiające i odnawiające nasze partnerstwo strategiczne.

 

Umowa o partnerstwie strategicznym została podpisana pomiędzy naszymi krajami 10 lat temu, w 2008 roku. Wtedy podpisali ją ministrowie spraw zagranicznych. Dziś tę odnowioną, uwspółcześnioną wersję – wiele się zmieniło przez te 10 lat – partnerstwa strategicznego pomiędzy naszymi krajami i jego tematyki podpisaliśmy osobiście wraz z panem prezydentem Donaldem Trumpem, za co Panu Prezydentowi bardzo serdecznie chciałem podziękować.

 

To porozumienie wskazuje najważniejsze aspekty naszej współpracy i przyjaźni oraz wytycza nowe ścieżki na przyszłość: zacieśniania współpracy w dziedzinie obronności, współpracy militarnej, bezpieczeństwa i biznesu energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu, także w aspekcie wspomnianej przed momentem przez Pana Prezydenta współpracy w ramach Trójmorza.

 

 

Przyjechałem tutaj, do Waszyngtonu, prosto ze spotkania szczytu Trójmorza – pierwszego Forum Biznesu organizowanego w ramach tej inicjatywy, gdzie Stany Zjednoczone były obecne jako partner Trójmorza. Bardzo Panu Prezydentowi dziękuję, że wysłał na to spotkanie swoich reprezentantów.

 

Wszyscy przywódcy, którzy mieli tam wystąpienia, jasno i wyraźnie mówili o potrzebie i nadziei na współpracę właśnie ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie odnowienia i budowy nowej infrastruktury komunikacyjnej – drogowej, kolejowej; a także energetycznej ‒ i w zakresie energii elektrycznej, i w zakresie przesyłu gazu właśnie w Europie Środkowej, w przestrzeni pomiędzy Północą a Południem.

 

Myślę tutaj o przestrzeni pomiędzy krajami bałtyckimi, poprzez Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię, aż do Morza Czarnego, a przez Chorwację i Słowenię do Adriatyku. W tej przestrzeni chcemy współpracować i się rozwijać. Nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi ma tutaj dla nas kluczowe znaczenie. Także jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

 

Bardzo dużo mówiliśmy dzisiaj na ten temat z Panem Prezydentem. Mówiliśmy również o zagrożeniach dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie – dla możliwości dywersyfikacji dostaw. Niewątpliwie takim ogromnym, największym w tej chwili zagrożeniem jest budowa gazociągu Nord Stream 2. Przedstawiałem tę sytuację taką, jaka jest. Niestety, trzeba jasno powiedzieć, że zarówno od strony niemieckiej, jak i rosyjskiej ta budowa już się rozpoczęła. Trwają jeszcze formalności związane z kładzeniem rurociągu na dnie Bałtyku.

 

Ale jest to inwestycja, która bez wątpienia zagraża energetycznej stabilności Europy i polskiemu bezpieczeństwu energetycznemu, bo grozi dominacją rosyjską. Zwłaszcza w perspektywie, gdy Rosja mówi o budowie kolejnych gazociągów ‒ Nord Stream 3 i 4 – to niebezpieczeństwo absolutnej rosyjskiej dominacji w Europie, jeżeli chodzi o dostawy gazu, jest oczywiste.

 

Jakie są skutki takiej dominacji? Kilka lat temu przekonaliśmy się o tym na Ukrainie. Nagłe zamknięcie dostaw ‒ oczywiście niemające nic wspólnego z żadnymi czynnikami ekonomicznymi, związane tylko i wyłącznie z szantażem politycznym ‒ było faktem. Jest oczywiste, że dzisiaj dążymy i będziemy dążyli wszystkimi siłami do tego, aby się przed tym zabezpieczyć. Stąd nasza decyzja o budowie terminalu LNG, a także o tym, by skroplony gaz kupować właśnie od Stanów Zjednoczonych.

 

 

Cieszę się bardzo, że te umowy zostały zawarte, że amerykańskie firmy dostarczają w tej chwili gaz LNG do Polski. To jest właśnie dla nas ten niezwykle ważny element dywersyfikacji dostaw gazu do naszego kraju. Wierzę głęboko, że dzięki gazoportowi, dzięki rozwijaniu jego możliwości co do rocznego przyjęcia gazu, będziemy nie tylko realizowali i zapewniali swoje potrzeby energetyczne, ale że będziemy mogli przesyłać ten gaz także do naszych sąsiadów właśnie choćby w ramach współpracy Trójmorza, budowy interkonektorów. Mówiliśmy właśnie o tych wszystkich sprawach dzisiaj z Panem Prezydentem bardzo dużo.

 

I wreszcie kwestia otwarcia się na biznes. Zapraszamy biznes ze Stanów Zjednoczonych do Polski ‒ są coraz lepsze możliwości inwestycyjne, Polska rozwija się bardzo dynamicznie. Istnieją oczywiście firmy ze Stanów Zjednoczonych, które na polskim rynku są obecne od wielu lat – chociażby General Electric, który w tej chwili realizuje w Polsce wielką inwestycję właśnie w zakresie energetyki konwencjonalnej: budowa elektrowni Ostrołęka 2 – ogromny kontrakt na prawie 2 mld dol.

 

To są te wielkie przedsięwzięcia, które w Polsce się realizuje, ale zapraszamy do nas wszelkich biznesmenów – i tych, którzy mają tutaj wielkie przedsięwzięcia gospodarcze, mają możliwości wielkich inwestycji, ale zapraszamy także tych mniejszych. Polska jest dużym krajem europejskim – w moim przekonaniu – ciekawym partnerem, gdzie Stany Zjednoczone i amerykański biznes jest mile widziany. Chcę o tym wszystkich zapewnić.

 

Jest to także oczywiście perspektywa rozwinięcia swojej działalności – poprzez Polskę – na kraje Trójmorza. Pracujemy nad tym także właśnie w ramach współpracy państw Trójmorza: by możliwości komunikacyjne i w związku z tym współpracy gospodarczej były coraz szersze. Chcemy, by do realizowanych inwestycji zgłaszali się także partnerzy biznesowi ze Stanów Zjednoczonych. W naszej części Europy będzie realizowanych bardzo wiele inwestycji komunikacyjnych. Zapraszamy firmy amerykańskie, bo wierzę, że jest to możliwość robienia wspólnych interesów.

 

Wszystko to – rzecz jasna – związane jest także z kwestią bezpieczeństwa militarnego. Cieszę się ogromnie z obecności armii Stanów Zjednoczonych na polskim terytorium. Mam wielką satysfakcję z postanowień szczytu NATO w Warszawie z 2016 roku, gdzie obecność sił wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego została w Polsce zagwarantowana. Cieszę się również z tego, że na terenie Polski przebywają amerykańscy żołnierze w ramach naszych porozumień bilateralnych.

 

 

Ale zapraszam Pana Prezydenta, by skierować do Polski więcej oddziałów amerykańskich. Uważamy, że obecność Stanów Zjednoczonych gwarantuje bezpieczeństwo w naszej części Europy. Sami chcemy czynić kolejne inwestycje, jeżeli chodzi o modernizację polskiej armii. Pan Prezydent wspominał o realizacji systemu obrony powietrznej Wisła, czyli zakupie systemu rakiet Patriot. Realizujemy tę największą inwestycję militarną do tej pory, jeżeli chodzi o polską armię w ciągu ostatnich 30 lat.

 

Chcemy realizować kolejne zakupy sprzętu, a także współpracować w zakresie badań i rozwoju, jeżeli chodzi o technikę wojskową. Jestem przekonany, że współpraca pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi będzie się dobrze układała. Mam nadzieję, że Pan Prezydent podejmie decyzję o skierowaniu do Polski kolejnych jednostek amerykańskich wraz z wyposażeniem.

 

Proszę Państwa, uśmiechałem się do Pana Prezydenta, że chciałbym, aby udało nam się wspólnie stworzyć w Polsce stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump. Wierzę głęboko, że jest to możliwe, i jestem przekonany, że taka decyzja leży zarówno w polskim interesie, jak i interesie Stanów Zjednoczonych.

 

Polska jest krajem atrakcyjnym, a przede wszystkim ma bardzo ważne strategiczne położenie w Europie. Jestem przekonany, że dla interesów Stanów Zjednoczonych – także związanych z bezpieczeństwem samych Stanów – obecność armii USA u nas jest istotna, również po to, by chronić amerykańskie interesy.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję za to spotkanie i wspólną deklarację, którą mogliśmy dzisiaj podpisać. Dziękuję za uświetnienie także w ten sposób stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 10-lecia naszego strategicznego partnerstwa.

 

Wspólna konferencja prasowa Prezydentów Polski i USA

Poleć znajomemu