przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 23 czerwca 2016

Wystąpienie na uroczystości „25 Lat Demokratycznego Prawa Wyborczego i Organów Wyborczych w Polsce”

Wystąpienie Prezydenta RP na uroczystości „25 Lat Demokratycznego Prawa Wyborczego i Organów Wyborczych w Polsce” (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Szanowny Panie Przewodniczący,

Szanowni Panowie Przewodniczący,
Szanowni Państwo Prezesi,
Szanowni Państwo Profesorowie, Posłowie, Senatorowie,
Wszyscy dostojni zebrani Goście!
 

Chcę bardzo podziękować za zaproszenie na tę podniosłą i ważną uroczystość, pogratulować młodym zwycięzcom, laureatom nagrodzonym w wyniku konkursu.  Może powiem od razu na wstępie, że bardzo się cieszę z tych prac i nagród. Cieszę się, że decyzja Państwowej Komisji Wyborczej była właśnie taka, by zwrócić się z tym konkursem do ludzi młodych, do tych najmłodszych dopiero dojrzewających prawników. To są ludzie z tego pokolenia, które urodziło się już w wolnej Polsce, to są ludzie, którzy żyją nowoczesnym życiem i patrzą w przyszłość. Oni dzisiaj rozpoczynają swoje zainteresowanie prawem wyborczym i mam nadzieję, że w przyszłości będą je rozwijali, zgodnie z zasadami nowoczesności rozwijającego się świata i dojrzewającej prawdziwej demokracji. Zobacz także: "Nie ma nic ważniejszego dla demokracji, niż uczciwe wybory"

 

Ale przede wszystkim chcę podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, która w jakimś sensie jest refleksją nad ostatnimi 25 latami rozwoju polskiej demokracji. Co trzeba najbardziej podkreślić – cieszę się, że ta uroczystość jest, bo ona wskazuje ten moment rozpoczęcia rzeczywistej demokracji w Polsce. Obchodziliśmy niedawno rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 roku – datę bardzo symboliczną, w której Polacy, niesieni w ramach wielkiego ruchu „Solidarności”, dokonali przełomu, który spowodował upadek komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Na kanwie tego przełomu dopiero nastąpił upadek muru berlińskiego. Dlaczego tak mocno to akcentuję? Dlatego, że  my, Polacy za mało to podkreślamy. Wszyscy kojarzą upadek komunizmu z upadkiem muru berlińskiego. Otóż nie – komunizm upadł na skutek wielkiej pokojowej rewolucji, której dokonało polskie społeczeństwo, której dokonała „Solidarność”. Polskie społeczeństwo niesione ideą wolności, sprawiedliwości, woli przynależności także politycznej do wolnego świata Zachodu.

 

Podkreślałem już wielokrotnie, że kulturowo należymy do Zachodu od 1050 lat – od kiedy weszliśmy do świata kultury judeochrześcijańskiej, czyli od Chrztu Polski, od wielkiej  decyzji księcia Mieszka I. Ale politycznie w ciągu tych 1050 lat różnie bywało, bo historyczne losy naszej ojczyzny są skomplikowane. Polacy zawsze mieli w sobie wielkie dążenie do wolności i samostanowienia. Wystarczy wspomnieć 1505 rok – konstytucję, czyli ustawę sejmową Nihil novi i utworzenie zrębów demokracji szlacheckiej – już wtedy postanowiono, że nie będzie podjęta żadna decyzja dotycząca najważniejszych spraw państwa bez zgody posłów ziemskich i senatorów. To pokazuje, że tak naprawdę my jako naród, jako społeczeństwo, dążymy do demokracji, do samostanowienia co najmniej od ponad 500 lat.

 

Ten 1989 rok, który był przełomem, nie był jednak przełomem w znaczeniu, o którym tutaj dzisiaj mówiliśmy. Ten tytuł konferencji wyświetlony na tej tablicy można by nieco zmodyfikować i powiedzieć, że to jest 25 lat nie tylko demokratycznego prawa wyborczego, ale to jest 25 lat demokratycznego prawa. Prawo jest stanowione przez organy przedstawicielskie, przez parlament, Sejm i Senat. Czy jest demokratycznym prawo, które było stanowione przez nie w pełni demokratycznie wybrany Sejm?  Oczywiście można na ten temat dyskutować, ale z pewnością jest tutaj bardzo istotna wątpliwość. Tymczasem rzeczywistym przełomem w tym zakresie był 28 czerwca 1991 roku, gdy uchwalono nową ordynację wyborczą do Sejmu, która przesądzała o tym, że następne wybory sejmowe (te, które miały się odbyć na jesieni) będą już w pełni wolne. To wkrótce później, 5 lipca, Prezydent Rzeczypospolitej Lech Wałęsa - pierwszy wybrany w wolnych wyborach powszechnych  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - powołał swoim zarządzeniem skład Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Ta rola PKW jest absolutnie fundamentalna: czy jest coś ważniejszego w państwie, które chce być państwem demokratycznym, niż uczciwe i rzetelne wybory do organów przedstawicielskich, które będą stanowiły prawo, które będą powoływały osoby na najważniejsze stanowiska w państwie, do kierowania państwem, do kierowania jego najważniejszymi instytucjami? W moim przekonaniu nic bardziej fundamentalnego dla demokracji, niż uczciwe, rzetelnie przeprowadzone wybory nie występuje. Stąd tak ogromna rola Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Proszę Państwa, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy w ciągu tych 25 lat przyczyniali się do wzmacniania Państwowej Komisji Wyborczej, do tego, żeby wybory w Polsce były przeprowadzane coraz lepiej i sprawniej. Dziękuję tym wszystkim. Ta kwestia jest najważniejsza. Oczywiście, możemy ubolewać nad tym, że frekwencja wyborcza w naszym kraju w zasadzie we wszystkich wyborach jest, porównując nas z krajami Europy Zachodniej, a nawet sąsiadami z Europy Środkowo-Wschodniej, relatywnie niska. Jest wielkim pytaniem i zadaniem dla nas wszystkich, przede wszystkim dla PKW, dla ludzi sprawujących władzę: co zrobić, by tę frekwencję podnieść? Co zrobić, by coraz więcej ludzi ufało temu, że ich głos oddawany w wyborach parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych ma rzeczywiście znaczenie. Że przez swój głos mają szansę realizować swoje potrzeby i wizję tego, w jakim kierunku powinny być prowadzone polskie sprawy. To ważne zadanie i dlatego cieszę się i podkreślę to jeszcze raz z tego udziału młodych ludzi w dyskusji na temat prawa wyborczego poprzez te prace, które zostały napisane. Chciałbym, żeby to oni w przyszłości pracowali nad kształtowaniem tego prawa, tak żeby wybory były coraz bardziej transparentne, coraz lepiej przeprowadzane, aby były coraz sprawniejsze, by starać się w bezpieczny sposób wykorzystać do celów wyborczych nowoczesne narzędzia, które oferuje nam współczesna technika i które przynosi współczesny świat.

 

Szanowni Państwo!
 

Dziękuję jeszcze raz za te 25 lat. Na ich przestrzeni różnie bywało – mieliśmy kryzys w 2014 roku w związku z wyborami samorządowymi. Mieliśmy kryzys, zaufanie zostało nadszarpnięte, sam to wiem, bo rozmawiałem z wieloma ludźmi, ale na szczęście PKW w sposób sprawny i spokojny potrafiła to zaufanie odbudować w kolejnych w wyborach, w wyborach przeprowadzonych sprawnie, co do których uczciwości nikt nie podnosił żadnych istotnych wątpliwości. To bardzo ważne i za to chciałem podziękować w sposób szczególny.

 

Przed nami kolejne lata, przed nami kolejne wybory -  do najważniejszych organów w państwie, ale także do Parlamentu Europejskiego. Wierzę w to, że będziemy w zakresie ich przeprowadzenia coraz sprawniejsi. Uważam, że powinniśmy być otwarci na propozycje, które są zgłaszane w zakresie poprawiania i usprawnienia procedur wyborczych, w zakresie czynienia ich coraz bardziej transparentnymi. Uważam, że powinna być to także dyskusja, która powinna się toczyć z udziałem organizacji pozarządowych i społeczeństwa. Jeżeli mamy wzmacniać poczucie wiarygodności wyborów i budować wiarygodność państwa wobec jego obywateli, to udział tego czynnika społecznego w procesie podejmowania decyzji na temat zmian w tym zakresie jest potrzebny. Powinniśmy się przyglądać wszystkim propozycjom, jakie są składane. Oczywiście jedne z nich będą być lepiej funkcjonowały w praktyce, inne gorzej, ale każda z nich jest godna rozpatrzenia. Musimy podążać za nowoczesnością, musimy odpowiadać na  współczesne potrzeby, jednocześnie pogłębiając zaufanie społeczne do procesu wyborczego. Proces wyborczy ma bowiem absolutnie fundamentalne znaczenie dla budowy państwa prawdziwie demokratycznego i cieszącego się zaufaniem społecznym.

 

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i za te 25 lat funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego. Życzę wszystkim Państwu kolejnych 25 lat znakomitego funkcjonowania, pogłębiania zaufania obywateli do procesu wyborczego, w związku z tym zaufania do polskiego państwa. Dziękuję.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.