Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 17 października 2018

Prezydent: Trzeba doceniać naszych żołnierzy, którzy poświęcają się dla kraju

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Panowie Oficerowie,
Szanowni Państwo,
Wielce Szanowni Weterani!

 

Bardzo się cieszę, że z uśmiechem zadowolenia mogłem podpisać te dwa ważne akty prawne. Po pierwsze – ustawę, która skierowana jest do tych, którzy prowadzili działania w imieniu i dla Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentując ją; działania wojskowe, militarne poza granicami kraju.

 

Zobacz także: Prezydent podpisał nowelizację ustawy o weteranach To bardzo ważna grupa – grupa, która nas reprezentowała, poświęcała się dla ojczyzny, grupa, wśród której są też żołnierze i funkcjonariusze, którzy zostali poszkodowani, odnieśli w czasie tych działań rany i kontuzje. Są oni objęci ustawą z 2011 roku o weteranach działań poza granicami kraju. Ale były silne głosy zarówno w środowisku wojskowym, także samych weteranów, jak i odbierane w Narodowej Radzie Rozwoju, że ustawa nie była dotychczas do końca sprawiedliwa, ponieważ w istocie nie obejmowała wszystkich, których można by określić jako rzeczywiście weteranów działań poza granicami państwa.

 

Chodziło zwłaszcza o art. 2 ustęp 1 tej ustawy, który mówił do niedawna, że weteranem jest ten, kto w działaniach poza granicami państwa – w sensie ciągłym – spędził co najmniej 60 dni. Otóż zdarzały się takie sytuacje, że dany żołnierz, dana osoba znacznie więcej dni w istocie spędziła na działaniach poza granicami kraju, ale w krótszych odcinkach. Mogło to być kilka czy kilkanaście razy, ale nigdy nie były to pełne 60 dni. Tylko jeżeli je zsumujemy, tych dni byłoby znacznie więcej niż 60, ale taka osoba statusu weterana do tej pory uzyskać nie mogła.

 

Stąd ta propozycja legislacyjna przyjęta przez Sejm, propozycja prezydencka – a więc prezydencki projekt ustawy – by wprowadzić dodatkową kategorię. Obok tej istniejącej, przewidzianej na co najmniej 60 dni uczestnictwa w działaniach poza granicami kraju, wprowadzić jeszcze kategorię łącznego uczestnictwa przez 90 dni – a więc także w krótszych odcinkach. Ale jeżeli tych dni w sumie było 90, to taka osoba również uzyska status weterana i wszystkie związane z tym przywileje.

 

Chcę podkreślić jedno: jesteśmy generalnie bardzo wdzięczni wszystkim żołnierzom i funkcjonariuszom za to, że udają się na misje zagraniczne, reprezentują Polskę, że realizują także interesy Rzeczypospolitej Polskiej – bo przecież zawsze jest to realizacja interesów Rzeczypospolitej Polskiej – że się poświęcają. Ta ustawa zmierza w związku z tym do tego, by stworzyć system bardziej sprawiedliwy niż dotychczas.

 

Ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostanie także przygotowany kolejny projekt ustawy – tym razem dodatkowo zwiększający jeszcze uprawnienia i weteranów, i weteranów poszkodowanych. Liczę na to, że – zgodnie z postulatami środowiska – w niedługim czasie do Sejmu także taki projekt zostanie skierowany. Mam nadzieję, że zostanie przez Sejm przyjęty.

Trzeba doceniać naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy poświęcają się dla kraju, są gotowi własną piersią bronić przecież także naszego bezpieczeństwa – bo zawsze jest to działanie także na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej i naszych obywateli. I to jest pierwszy z podpisanych dzisiaj aktów.

 

Natomiast drugi, także bardzo dla mnie radosny ‒ gdy mogę coś dać obrońcom naszej ojczyzny, naszym żołnierzom, tym, którzy jej służą, zawsze jest to dla mnie moment wielkiej satysfakcji, i teraz tak właśnie się dzieje – podwyższenie rozporządzeniem Prezydenta kontrasygnowanym przez Premiera wielokrotności kwoty bazowej, według której ustalane jest wynagrodzenie żołnierzy zawodowych. Do tej pory od 1 stycznia 2017 roku ten wskaźnik wynosił 3,20, teraz – od 1 stycznia 2019 roku – będzie wynosił 3,63. Więc jest to bardzo istotna zmiana.

 

Patrząc średnio, będzie to oznaczało podniesienie przeciętnego uposażenia przeciętnego żołnierza zawodowego o ok. 540 zł. W związku z powyższym nie jest to kwota bagatelna. Cieszę się, że to podwyższenie następuje – jest zgodne z założeniami ustawy budżetowej, jest to uzgodnione. Dziękuję, Panie Ministrze, że Pan to przeprowadził, że była na to zgoda rządu. Podwyższamy.

 

Cieszę się, że żołnierze będą zarabiali więcej, bo jest sprawą oczywistą, że powinni być jak najlepiej wynagradzani. Nie może być tak, że żołnierze zarabiają mniej niż inne służby mundurowe w państwie – są obrońcami naszej ojczyzny. Tak jak powiedziałem: często reprezentują nas także w działaniach poza granicami kraju. I to, żeby żołnierz mógł godnie żyć, na godnym poziomie utrzymać swoją rodzinę, żeby w związku z tym miał spokój wewnętrzny także związany właśnie z poczuciem godnego wynagradzania i doceniania jego służby przez polskie państwo, jest dla mnie kwestią niezwykle istotną.

 

Nie tylko jako dla obywatela – bo przecież tak jak dla każdego obywatela ta sprawa jest dla mnie ważna – ale przede wszystkim jako dla najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Cieszę się ogromnie, że to rozporządzenie zostaje wydane. Mam nadzieję, że nasi żołnierze będą z tego rozwiązania zadowoleni i że przyczyni się to do podwyższenia poziomu życia rodzin żołnierzy zawodowych.

 

Proszę Państwa, to tyle. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność i życzę wszystkiego dobrego.
 

Poleć znajomemu