Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 10 listopada 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości odsłonięcia pomnika Lecha Kaczyńskiego

Prezydent RP Andrzej Duda

Wielce Szanowni, Drodzy Najbliżsi Pana Prezydenta Profesora Lecha Kaczyńskiego na czele z córką Panią Mecenas Martą Kaczyńską i Panem Premierem Jarosławem Kaczyńskim, bratem Pana Prezydenta,
Wielce Szanowni Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Wielce Szanowny Panie Premierze,
Wielce Szanowna Pani Premier,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Eminencjo Księże Kardynale,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowny Panie Przewodniczący NSZZ „Solidarność”,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Drodzy Państwo,


Jesteśmy w szczególnym miejscu w szczególnym czasie, jesteśmy na pl. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na którym stoi także jego pomnik, jesteśmy obok Grobu Nieznanego Żołnierza,
jesteśmy obok krzyża upamiętniającego wiekopomne kazanie wygłoszone tutaj przez Ojca Świętego Jana Pawła II i jego wezwanie do Ducha Świętego, które zmieniło Polskę i świat.


Zobacz także: Prezydent: Od czasów Piłsudskiego nie było tak wielkiego przywódcy państwa polskiego jak Lech Kaczyński Jesteśmy przy pomniku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana profesora Lecha Kaczyńskiego w przeddzień 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jesteśmy w wolnej, niepodległej Polsce, Polsce, która jest suwerenna, Polsce, która jest coraz mocniejsza, Polsce, która jest coraz zasobniejsza, w której ludziom żyje się lepiej. Ktoś zada pytanie: dlaczego? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. W dużej mierze dzięki temu człowiekowi, dzięki prezydentowi Rzeczypospolitej panu profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, który przez całe swoje dorosłe życie realizował misję dla ojczyzny i dla niej zginął.


Trzy dni temu tu, w Warszawie, w pięknych zabytkowych budynkach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa byłem świadkiem podpisania umowy, umowy na dostawę do
Polski gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych, na dostawy przez okres 24 lat.

 

Szanowni Państwo, to właśnie m.in. dlatego staje ten pomnik, bo to nie kto inny, a właśnie pan Prezydent Lech Kaczyński walczył o to, byśmy jako państwo zrealizowali możliwość
dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Do tego było potrzebne albo zbudowanie gazociągu, albo zbudowanie gazo portu. To właśnie gazo port był jego ideą, to on był pomysłodawcą tej
wielkiej inwestycji, dzięki której dzisiaj Polska może odbierać gaz skroplony z całego świata i może przebierać w ofertach. To jest jego wielka zasługa i to właśnie dlatego jest ten pomnik.

 

Dzisiaj niedaleko stąd, w Polsce stacjonują wojska NATO, a przede wszystkim wojska amerykańskie. Ponad osiem lat temu pan Prezydent Lech Kaczyński mówił do mnie, wtedy
najmłodszego ministra w jego kancelarii: Andrzej, to nie chodzi o to, czy tu mogłaby być amerykańska baza rakietowa, to nie chodzi tylko o to, żeby były tutaj jakieś amerykańskie
rakiety, to chodzi o to, że jeżeli tutaj będą wojska Stanów Zjednoczonych i będą wojska NATO, to będzie oznaczało, że to już nie jest rosyjska strefa wpływów, to będzie oznaczało

właśnie to dla całego świata.


Panie Prezydencie, to była Pańska myśl i ona została zrealizowana. To pan Prezydent mówił: to państwo musi być sprawiedliwe, to znaczy musi bronić słabych i nie może bać się silnych.
Musi się w państwie liczyć sprawiedliwość, a nie cynizm i draństwo, i to musi być wspierane. Mówił: państwo nie jest państwem tylko dla elit, państwo ma być państwem dla wszystkich.

To dlatego właśnie został zrealizowany program 500 plus, żeby Polska wreszcie była państwem dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którym się dobrze wiedzie, bo im się czasem udało, a czasem po prostu wtedy właśnie na wspomnianym tutaj początku lat 90. byli w takiej sytuacji, że dostali kredyt za darmo, czego zwykły Polak dostać nie mógł, dlatego że bardzo dobrze byli urządzeni w poprzednim systemie, systemie, z którym Lech Kaczyński i 9-milionowy ruch Solidarności walczyli po to, aby Polska mogła wyjść zza żelaznej kurtyny, żeby mogła być wolna i prawdziwie niepodległa. To właśnie za to jest ten pomnik.


I wreszcie najważniejsze, i mówię to z całą odpowiedzialnością jako prezydent Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim jako człowiek, który był przy boku Pana Prezydenta i przez dwa lata słuchał, kiedy Lech Kaczyński mówił o Polsce i kiedy dla Polski pracował, kiedy starał się zapewnić jej jak najsilniejszą pozycję na arenie międzynarodowej, kiedy mówił, że chciałby zrobić wszystko, aby mówiono o Polsce, że jest poważnym państwem, tzn. państwem liczącym się.


Przede wszystkim przekazywał nam ideę, którą miał i starał się wcielać ją w życie. I dlatego właśnie jest ten pomnik. To jest pomnik żywy, tak jak żywa jest jego idea. Pomnik upamiętniający śmierć pana Prezydenta w służbie dla ojczyzny, razem z tymi, którzy z nim lecieli w misji narodowej na groby polskich oficerów w Katyniu, jest obok. To tam
upamiętniamy to, że pan Prezydent zginął za ojczyznę. Tu jest pomnik człowieka, którego idea żyje i jest realizowana dla Polski. I za to właśnie ten pomnik mu postawiliśmy my, Polacy.


Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas uroczystości na Pl. Piłsudskiego w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej Ja także dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika, dziękuję i z państwowego i z osobistego punktu widzenia. I proszę Państwa, myślę, że nie jest to przypadek, i mówię to z całą odpowiedzialnością, że ten pomnik jest właśnie tutaj, w tym niezwykle ważnym miejscu, dlatego że to był polityk stojący na czele państwa, który miał wizję jego rozwoju i wizję tego, jak Polska ma wyglądać. I to jest właśnie wielka zasługa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, którą położył dla Polski i którą zostawił, a którą my realizujemy, i Panie Prezydencie, będziemy ją realizowali nadal. Ona będzie żyła, bo buduje Polskę, buduje Polskę pańskich marzeń, Panie Prezydencie, Polskę sprawiedliwą, Polskę zasobną, Polskę bezpieczną, Polskę, w której ludziom żyje się normalnie, Polskę w której ludzie czują się wolni, Polskę, w której ludzie traktowani są podmiotowo. Tak jak walczył Pan o to, Panie Prezydencie, w latach 70. i 80., pomagając robotnikom.


Dziękuję panu przewodniczącemu Solidarności za to, że swoją obecnością daje widomy znak tego, że Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności i że także Solidarność o tym pamięta.
Dziękuję.

 

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy się tutaj zgromadziliście, bu cieszyć się razem z nami, że ten monument pamięci i znak trwania i życia idei Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego
idei wielkiej, sprawiedliwej, solidarnej Polski, że tutaj jesteście, dając zarazem swoją obecnością świadectwo wielkości tego wielkiego prezydenta Rzeczypospolitej, bo od czasów
marszałka Józefa Piłsudskiego tak wielkiego przywódcy państwa polskiego nie było. Był nim dopiero Lech Kaczyński. I dlatego właśnie jest ten pomnik. Dziękuję.

 

Poleć znajomemu