przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 3 grudnia 2018

Wypowiedź Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Sekretarzem Generalnym ONZ w czasie COP24

Spotkanie Prezydenta RP i Sekretarza Generalnego ONZ z przedstawicielami mediów

Wypowiedź Prezydenta RP podczas wspólnej konferencji z Sekretarzem Generalnym ONZ w czasie COP24

 

Wielce Szanowny Panie Sekretarzu Generalny,

Szanowni Państwo!

 

Bardzo się cieszę, że dosłownie przed chwilą zainaugurowaliśmy tu, w Polsce, w Katowicach, 24. Sesję Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – w skrócie COP24 czy też COP Twenty Four, jak niektórzy mówią – pod hasłem „Changing together”.

 

Zobacz także: Udział Prezydenta RP w Szczycie Klimatycznym COP24 w Katowicach [PL/ENG] Cieszę się ogromnie, że dzisiaj inaugurujemy ją, realizując jednocześnie Szczyt Liderów tej konferencji klimatycznej, na czele ‒ oczywiście ‒ z panem Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterresem, któremu ogromnie dziękuję za obecność z nami tutaj, w Katowicach, na tym tak niezwykle ważnym międzynarodowym wydarzeniu – jednym z fundamentalnych w tej chwili wydarzeń, jeżeli chodzi właśnie o funkcjonowanie świata, gospodarek światowych i kwestię naszego bezpieczeństwa – jakim jest spotkanie w sprawie ochrony klimatu.

 

Cieszę się również, że przybyło bardzo wielu prezydentów, premierów i wicepremierów, tak więc wszystkie państwa uczestniczące w tych konferencjach klimatycznych są w Katowicach reprezentowane. Trwają w tej chwili – z jednej strony – wystąpienia na Sesji Plenarnej, z drugiej – cały czas trwa praca negocjatorów.

 

Jestem ogromnie wdzięczny przede wszystkim polskiemu zespołowi negocjacyjnemu, który współpracuje z Prezydentem obecnej Konferencji Klimatycznej, czyli z panem ministrem Michałem Kurtyką. W związku z tym bardzo dziękuję panu Adamowi Czetwertyńskiemu, panu Arturowi Lorkowskiemu i pani Katarzynie Snyder za ich niezwykle wytężoną pracę. To bardzo doświadczeni ludzie. Mam nadzieję, że ich praca tutaj – współpraca z negocjatorami z innych krajów – zakończy się sukcesem.

 

I te ważne dokumenty, które chcemy tutaj przyjąć jako coś, co nazwaliśmy „Katowice rule book”, czyli „Reguły katowickie”, mające na celu wdrożenie porozumienia paryskiego, jego implementację, umożliwienie jego realizacji – czyli tego, co trzy lata temu ustalono w Paryżu, że to zostanie zrealizowane. Będzie to w efekcie oznaczało, że ten szczyt katowicki zakończył się pełnym sukcesem. To jest główne zadanie ‒ nad tym pracujemy.

 

Obok tego oczywiście są też dokumenty dodatkowe, takie jak „Just Transition”, o którym mówiliśmy przed chwilą na sesji plenarnej – czyli o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Ten dokument jest naszym, polskim pomysłem. Cieszę się ogromnie, że został przyjęty przez liderów, że 40 państw podpisało się już pod tym dokumentem, w tym m.in. Francja i Niemcy, ale też cała Unia Europejska, która jest tutaj również jako całość reprezentowana.

 

Mówi on o tym, że realizacja założeń ochrony klimatu, czyli ograniczanie emisji, musi się odbywać w taki sposób, by uwzględniało również potrzeby społeczne. Czyli że człowiek ma w tym procesie niezwykle istotne znaczenie – jego warunki życia, pracy, jego codzienne funkcjonowanie. Potrzebne są tutaj rozsądne działanie i swoisty balans w tym zakresie. Cieszę się, że wszyscy zgodzili się z tym, że właśnie w taki sposób i przy uwzględnieniu takich czynników powinniśmy także realizować politykę klimatyczną.

 

Proszę Państwa, szczyt odbywa się u nas i trzeba powiedzieć, że – oczywiście – są to dla nas wielka radość i zaszczyt, ale pokazuje to także siłę i potencjał naszego kraju, jeżeli chodzi o wielkie zagadnienie ochrony klimatu. Bo to już trzeci szczyt, który odbywa się w Polsce. Pierwszy miał miejsce w 2008 roku w Poznaniu – był to wtedy COP14. Potem, w roku 2013, mieliśmy COP19 w Warszawie. I dzisiaj mamy COP24 w Katowicach, przy czym jest to już czwarta prezydencja Polski podczas szczytu COP, ponieważ wcześniej, przed laty, gdy szczyt odbywał się w Niemczech, jego prezydentem był pan minister Jan Szyszko. Więc to pokazuje też, jak bardzo jesteśmy w tym zakresie aktywni i jak bardzo są również doceniane osiągnięcia Polski właśnie pod względem ochrony klimatu i ograniczania emisji.

 

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w stosunku do tego, co postanowiono w Kioto w 1997 roku, gdzie postawiono nam cel ograniczenia emisji CO2 o 6 proc., myśmy go przekroczyli pięciokrotnie, tzn. w tym czasie ograniczyliśmy emisję w naszym kraju prawie o 30 proc. w stosunku do roku bazowego, czyli do 1988.

 

Bardzo ważnym wkładem Polski w ochronę klimatu i pokazaniem swoistego wzorca – w naszym przekonaniu – było to, co również bardzo mocno podkreślamy: że mamy stały wzrost gospodarczy, stały wzrost PKB połączony ze stałym spadkiem emisyjności naszej gospodarki. A więc to jest właśnie – jak sądzimy – ten kierunek, w którym powinny podążać kraje i rozwinięte, i rozwijające się: wzrost gospodarczy połączony z ograniczaniem emisyjności gospodarki.

 

Ale jednocześnie bardzo mocno akcentujemy to, że w dziele bilansowania i ochrony klimatu niezwykle ważne znaczenie ma pochłanianie. Dlatego też jedną z deklaracji, które zaproponowaliśmy do przyjęcia jako deklaracje okołoszczytowe, jest także deklaracja dotycząca znaczenia lasów dla ochrony klimatu jako właśnie tego niezwykle ważnego czynnika pochłaniającego CO2 emitowany w różny sposób – czy to przez przemysł, czy przez inne czynniki – i pozwalającego właśnie na tworzenie tej równowagi klimatycznej, co oznacza nie tyle zero emisji, bo oczywiście chcemy obniżać emisję, ale przede wszystkim – zero zwiększania ilości CO2 w atmosferze, w stosunku do tego, co było. To są te podstawowe elementy, nad którymi tutaj pracujemy.

 

Jeszcze raz chcę podkreślić: właśnie poprzez także dokument „Just Transition” chcemy pokazać, że niezwykle ważne w procesie ochrony klimatu są trzy zasadnicze elementy ‒ wskazałem je dzisiaj w czasie mojego wystąpienia: technologia, człowiek, przyroda. Te trzy czynniki we wszystkich działaniach związanych z ochroną klimatu muszą być uwzględniane. Oczywiście, chronimy klimat dla człowieka, ale w tej ochronie chcemy też uwzględnić warunki życia. Ochrona klimatu to nie tylko samo ograniczanie emisji, ale także walka z pustynnieniem, kwestia dbałości o bioróżnorodność ‒ co jest objęte kolejnymi konwencjami przyjętymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

 

A więc na ochronę klimatu i tworzenie lepszych warunków życia na naszej planecie trzeba spojrzeć całościowo ‒ i to jest właśnie ta polska propozycja: by realizować podejście holistyczne, patrząc na kwestię ochrony klimatu z bardzo wielu punktów widzenia. Elementem tego jest także wspomniana wcześniej przeze mnie deklaracja „Just Transition”.

 

Wreszcie ostatni element tej polskiej propozycji, jeżeli chodzi o dokumenty dodatkowe – trzeci dokument dodatkowy, który mówi o elektromobilności. Jesteśmy absolutnymi propagatorami tego, aby – jeżeli chodzi o rynek transportowy – zdążać do celu, jakim jest zero emisji, czyli pełna, mam nadzieję, w przyszłości elektromobilność w dziedzinie transportu zbiorowego, towarowego i osobowego.

 

Panie Sekretarzu Generalny, jeszcze raz dziękuję za obecność. Wszyscy trzymamy kciuki za pracę negocjatorów, wierzymy, że szczyt zakończy się sukcesem, ale obecność Pana Sekretarza Generalnego z nami ‒ jako tej najważniejszej osoby, która sprawuje pieczę nad pracą Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie ochrony klimatu ‒ ma tutaj fundamentalne znaczenie.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.