Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 9 grudnia 2018

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych [PL/ENG]

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości zapalenia świec chanukowych

Wielce Szanowni Panowie Rabini,

Wielce Szanowny Panie Profesorze, Kawalerze Orderu Orła Białego,

Wielce Szanowni Państwo Przewodniczący, Prezesi,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo się cieszę i dziękuję, że możemy się spotkać z Państwem, z przedstawicielami wspólnoty żydowskiej w Polsce w to święto. Będące – z jednej strony – świętem radości, ale z drugiej ‒ także świętem wielkiego cudu i w jakimś sensie symbolem przetrwania. ENGLISH VERSION >>>

 

Zobacz także: Uroczystość zapalenia świec chanukowych [PL/ENG] Cieszę się, że spotykamy się tak licznie właśnie w tym symbolicznym także dla Polski roku – stulecia odzyskania niepodległości ‒ upamiętniając tamten dzień sprzed ponad 2150 lat ze 164 albo 165 roku p.n.e., kiedy to naród żydowski znajdował się pod jarzmem ciemiężców helleńskiej dynastii Seleucydów, ich ówczesnego króla Antiocha IV, który posunął się o co najmniej jeden krok za daleko. Albowiem postanowił zabrać narodowi wybranemu jego wiarę, tradycję, obyczaj – postanowił zmusić żydów, by zaczęli wyznawać helleńską religię politeistyczną. Umieścił rzeźby swoich bogów w świątyni jerozolimskiej, zakazał żydowskich obyczajów.

 

Skutek był taki, że wybuchło słynne powstanie Machabeuszy i wreszcie pod wodzą Judy Machabeusza powstańcom żydowskim udało się przepędzić Hellenów, odzyskać, odbić z ich rąk świątynię. I w całej świątyni podczas wielkich poszukiwań znaleźli tylko jeden dzban oliwy, który – jak mówi tradycja – zazwyczaj starczał na jeden dzień. Zapalili go po tym, gdy przywrócili na swoje miejsce ołtarz, złożyli ofiary, modlili się. I stał się cud – bo ten jeden dzban oliwy pozwolił na to, by lampka płonęła przez osiem dni.

 

I właśnie na pamiątkę tego zdarzenia, tamtej radości zwycięstwa, przetrwania oliwy i światła – zanim udało się w przepisany obyczajem sposób wytłoczyć nową oliwę do lamp ‒ wspólnota żydowska na całym świecie, naród wybrany obchodzi to święto: Chanukę, Święto Świateł, Święto Poświęcenia. Bardzo dziękuję, że właśnie w to święto, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, możemy się spotkać jako wspólnota – ludzi mieszkających w Polsce, tych, którzy stanowią tutaj polskie społeczeństwo, tych, którzy chcą być razem.

 

Dziękuję, że przyjęli Państwo zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego, bo polscy Żydzi to wielka polska tradycja, przeszło tysiąc lat naszej wspólnej historii. To momenty piękne i trudne, ale także wielu ludzi, którzy na trwałe wpisali się w historię Polski, stali się ważnym elementem naszej kultury, tradycji, tego, o czym mówimy dzisiaj, że jest polskie. I w jakiejś części jest też żydowskie. Bo to właśnie wpływ tej kultury – wspaniałej, niezwykle starej – kształtował także naszą kulturę i tradycję. Nie wspomnę już o wierze katolickiej, którą Polacy wyznają, gdzie przecież Stary Testament jest jej niezwykle ważnym elementem.

 

Cieszę się, że możemy być razem w roku stulecia odzyskania niepodległości, w którym miałem też zaszczyt nadać Ordery Orła Białego dwóm polskim Żydom: ppłk. Baruchowi Steinbergowi, który został zamordowany w Katyniu jako polski żołnierz, polski oficer, a zarazem jako Naczelny Rabin Wojska Polskiego; i Henrykowi Goldszmitowi, czyli Januszowi Korczakowi – wielkiemu człowiekowi, wspaniałemu wzorowi humanizmu, opieki nad najmłodszymi i troski o drugiego człowieka.

 

Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, by radować się tym chanukowym światłem – ogromnie Państwu za to dziękuję. Niech to światło – zwłaszcza w stulecie odzyskania niepodległości – będzie także symbolem przetrwania Żydów polskich, zważywszy na wszystkie dramatyczne chwile i zakręty historii. Takiej niezniszczalności.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu