przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 10 grudnia 2018

Wystąpienie Prezydenta na uroczystości powołania nowych członków Rady Dialogu Społecznego

Prezydent RP Andrzej Duda

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Wszyscy Dostojni Zebrani Goście!

 

Bardzo się cieszę, że te zmiany, które zostały przez nas, mogę tak powiedzieć, wprowadzone do Rady Dialogu Społecznego – myślę tutaj o zmianach ustawy, której dokonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat – zaczynają działać. Rzeczywiście ponad rok temu, pod koniec października 2017 roku, przedstawiłem Radzie Dialogu Społecznego przygotowany przeze mnie projekt zmian w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego.

 

Ten projekt zmian był efektem dwóch lat obserwacji, w jaki sposób Rada funkcjonowała. Był efektem zbierania doświadczeń, także i z tego, co mówili członkowie Rady. Był w związku z tym również – i trzeba to jasno powiedzieć – efektem dobrej współpracy, jaka miała miejsce zarówno w samej Radzie wśród jej członków, jak i Rady z jej patronem, a taką funkcję powierzono Prezydentowi Rzeczypospolitej.

 

Cieszę się, że ten projekt udało nam się wspólnie wypracować ‒ mogłem go złożyć jako projekt prezydencki, a następnie został przyjęty przez parlament. I dzisiejsze poszerzenie spektrum podmiotów reprezentowanych w Radzie Dialogu Społecznego jest m.in. właśnie efektem tej zmiany.

 

Witam w związku z tym Pana Ministra, Głównego Inspektora Pracy, którego przedstawiciel będzie zasiadał w Radzie Dialogu Społecznego jako obserwator z głosem doradczym. Witam Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, jego przedstawicieli – nowy podmiot, który wchodzi do Rady Dialogu Społecznego po stronie pracodawców. Witam także nowych członków Rady Dialogu Społecznego reprezentujących organizacje już od dawna w niej obecne.

 

Nie mam żadnych wątpliwości, że praca Rady jest niezwykle ważna. Cóż powiedzieć, w ciągu niecałego roku – co jest dla mnie dowodem na to, że Rada jest rzeczywiście niezwykle potrzebna, ale także że pracuje ‒ właśnie od 30 października 2017 roku do końca sierpnia tego roku, 2018, Rada analizowała prawie 500 różnego rodzaju dokumentów legislacyjnych: od projektów ustaw, w tym prezydenckich, poprzez projekty rozporządzeń i innych aktów.

 

Więc ta praca, która dzieje się w Radzie, jest niezwykle aktywna. Czy jest pracą łatwą? Nie, jest bardzo trudna. Ale mam nadzieję, że to doświadczenie, które wszystkie organizacje obecne w Radzie Dialogu Społecznego wyniosły z doświadczeń – można powiedzieć – upadku Komisji Trójstronnej, jest doświadczeniem, które tym bardziej cementuje je do tego, by w Radzie starać się jak najlepiej pracować.

 

Co to znaczy? Nikt nie mówi, że zgodnie. Bo to jest Rada Dialogu! Tu toczy się dialog pomiędzy rządem, pracodawcami a pracownikami. Dialog bardzo często bardzo trudny, bo są organizacje związkowe pracowników, pracodawców, bo jest rząd – każda z tych grup, każdy z tych podmiotów reprezentuje interesy tych, którzy są w nich zrzeszeni.

 

Ale cała rzecz polega na tym, by dialog się toczył. I żeby się starać nawet w spornych sprawach wypracować takie rozwiązania, które są dla wszystkich do zaakceptowania, które powodują, że mamy tak niezwykle pożądaną sytuację, a mianowicie win-win – że każdy ma poczucie, że wygrał, jest kompromis. Że może nie wszystko osiągnęliśmy, co chcieliśmy, że może nie dostajemy wszystkiego, czego sobie życzyliśmy ‒ ale jednak to jest coś, z czym możemy się zgodzić, dzieląc poniekąd swoje zamiary z tym, co rzeczywiście jesteśmy na siłach uzyskać. I to jest niezwykle istotne.

 

Chciałbym, żeby praca w Radzie Dialogu Społecznego właśnie nadal tak się toczyła, żeby ten dialog był rzeczywisty i realny. Aby Rada spełniała tę niezwykle ważną rolę, jaka została jej ustawowo przydana. Wierzę, że tak będzie. I tego Państwu na kolejny rok pracy Rady z całego serca życzę.

 

Następuje zmiana przewodnictwa w Radzie. Bardzo serdecznie dziękuję pani minister Elżbiecie Rafalskiej, która przez rok była przewodniczącą Rady z ramienia rządu Rzeczypospolitej Polskiej, przewodziła. To był rok trudnych prac – jak powiedziałem przed chwilą – mnóstwo aktów normatywnych różnego rodzaju było przez Radę analizowanych. Było mniej lub bardziej spornie w zależności od okoliczności i przedmiotu pracy Rady. Ale jednego na pewno nie można powiedzieć: praca Rady była z całą pewnością bardzo aktywna.

 

Tego samego życzę nowej Przewodniczącej, pani Dorocie Gardias, przewodniczącej Forum Związków Zawodowych – aby praca Rady przez ten rok była aktywna, by oznaczała dla Pani Przewodniczącej jak największe powodzenie w prowadzeniu prac Rady. Ale przede wszystkim: żeby praca Rady była wydajna dla państwa polskiego, dla tego wszystkiego, co wspólnie chcemy budować – a więc dla budowania w jakimś sensie pomyślności, przede wszystkim naszego społeczeństwa.

 

Bo ta praca – tak jak każda – toczy się dla ludzi po to, by ich życie stawało się coraz lepsze, żeby Polska była państwem coraz zamożniejszym, które będzie w stanie zapewnić coraz lepszy byt naszym obywatelom, nie tylko młodym, ale także seniorom. Dyskutujemy o tym na forum prac Rady. Spektrum dyskusji na tematy gospodarcze i społeczne jest – jak Państwo doskonale wiedzą – bardzo szerokie.

 

W związku z tym życzę nam wszystkim powodzenia. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam na forum Rady jej nowych członków i przedstawicieli nowej organizacji. Witam nowy podmiot, jakim jest Główny Inspektor Pracy. Ogromnie się cieszę, że praca Rady będzie się toczyła nadal. Tak jak powiedziałem, życzę Pani Przewodniczącej, żeby wszystko działo się z jak największym powodzeniem, a pani minister Elżbiecie Rafalskiej jeszcze raz dziękuję poprzez ręce Pana Ministra, na które składam podziękowania za prowadzenie prac Rady przez rok. Następuje zmiana przewodniczącego zgodnie z tym, co założyliśmy w ustawie, i cieszę się, że ta ustawa dobrze funkcjonuje.

Dziękuję bardzo.
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.