Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 grudnia 2018

Wystąpienie podczas uroczystości ku czci powstańców wielkopolskich

 

Szanowni Państwo – Potomkowie Powstańców Wielkopolskich,
Wielce Szanowni Państwo Posłowie,
Wielce Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Burmistrzu,
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowna Pani Prezes,
Szanowni Państwo Radni,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Drodzy Szanowni Państwo – Mieszkańcy Mosiny i Mieszkańcy Ziemi Mosińskiej,


Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej uroczystości dzisiaj, w setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Powstania, w którym – z całą mocą chcę podkreślić – Mosina wzięła bardzo znaczący udział. Mosina jako miasto, Mosina jako ci, którzy ją tworzą. Ci, którzy tu wtedy mieszkali, a mieszkają tutaj od pokoleń – Państwa rodziny, Państwa pradziadkowie, dziadkowie, ojcowie.


Zobacz także: Uroczystości z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego [PL/ENG] Jaki był ten udział? Na cmentarzu, przy którym jesteśmy, przy którym odbywa się dzisiejsza rekonstrukcja, ponad sto grobów to groby powstańców wielkopolskich – w tym niewielkim wielkopolskim miasteczku. Można byłoby więc powiedzieć, że być może nawet większość rodzin miała swoich przedstawicieli wśród powstańców wielkopolskich. To pokazuje tę niezwykłą siłę tradycji i polskości – tradycji walki o Polskę na różne sposoby, jaka tutaj miała miejsce.


Cieszę się, że dzisiaj mogę to tutaj z Państwem tak mocno podkreślić i dziękuję jeszcze raz za organizację tej uroczystości, za jej zorganizowanie właśnie jako uroczystości lokalnej, upamiętniającej Państwa bohaterów walki o niepodległą, wolną Polskę po 125 latach zaborów. Bo ta ziemia 125 lat znajdowała się w zaborze pruskim. Ludzie chcieli do Polski wrócić i za każdym razem, kiedy tylko widzieli, że nadarzała się taka okazja, czynili coś, aby starać się tę Polskę odzyskać. Tak jak w 1806 roku to dzięki tamtemu zwycięskiemu powstaniu wielkopolskiemu powstało Księstwo Warszawskie, tak później w 1848 roku, Rzeczpospolita Mosińska, ten zalążek – jak wszyscy wtedy liczyli – wolnej Polski.


Później wreszcie wielkie, zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918 roku. Powstanie, bez którego tamta odradzająca się i odrodzona w efekcie Polska, II Rzeczpospolita, z pewnością nie byłaby taka jaka ostatecznie się stała. Bo gdyby doszło do plebiscytów, to wiadomo, że z całą pewnością część Wielkopolski zostałaby okrojona – tak przynajmniej twierdzą historycy. Myślę, że śmiało można rzeczywiście taką tezę postawić. To dzięki bohaterstwu powstańców wielkopolskich II Rzeczpospolita odzyskała Wielkopolskę. Nie było żadnych wątpliwości, że tu mieszkają Polacy, którzy chcą żyć w Polsce, w odzyskiwanym państwie. Pokazali to, stając z bronią w ręku. Pokazali to, prowadząc pracę organiczną.


Dziękuję za to, że spotykamy się właśnie tutaj, w Państwa mieście. Wszystko, co działo się przez tamtą historię, skupia się jak w soczewce: od wystąpienia zbrojnego, od walki z bronią w ręku, poprzez pracę organiczną, tworzenie organizacji, banku spółdzielczego, poprzez scouting, harcerstwo, związki strzeleckie – to wszystko, co jednoczyło Polaków w polskości, czy wreszcie poprzez walkę przeciwko germanizacji, tę otwartą, wraz z odmową języka niemieckiego, modlitwy w tym języku, wraz ze sprzeciwem wobec germanizacji. To wszystko działo się tutaj.


Dlatego dziękuję wam. Na wasze ręce składam dziś podziękowania dla waszych przodków – dla waszych pradziadków, dziadków, ojców za to, że tacy byli; za to, że stawali za Polską, że się nie bali.


Złożyliśmy przed chwilą wieniec na grobie poległego powstańca wielkopolskiego – wtedy nawet jeszcze nie 22-letniego chłopaka, Piotra Mocka. Zginął nie tu, w Mosinie, z której pochodził, lecz zginął, walcząc o to, żeby wyzwolony został Szubin. Poległ. Poległ z bronią w ręku, walcząc. Trafiony w gardło pociskiem z niemieckiego pociągu pancernego. Oddał życie za wolną Polskę. Dziękuję, że wtedy mieszkańcy Mosiny za tą Polską stawali. Wierzę w to, że także i w waszych sercach i w waszych rodzinach do dzisiaj ten nie tylko wielki mit patriotyzmu polskiego, ale przede wszystkim to wielkie stawanie za Polską jest nadal.


Dziękuję wam, że dzisiaj budujecie tę Polskę swoją pracą – jak przystało na Wielkopolskę, na tę mentalność, którą mają tutaj ludzie: spokojnej, ciężkiej, wytrwałej i rozsądnej pracy; rozsądku, mądrości i pragmatyzmu, który wyprowadził tę niezwykłą i historyczną część wspaniałej Polski, z której wyszliśmy, jako naród, 1052 lata temu. Dziękuję, że stale ją podtrzymujecie, że o nią dbacie. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała powstańcom wielkopolskim!

Prezydent Andrzej Duda w Mosinie

Poleć znajomemu