Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 5 lutego 2019

Prezydent podczas debaty licealistów na temat Okrągłego Stołu

  |   Prezydent Andrzej Duda podczas debaty z udziałem młodzieży nad tezą „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce” Prezydent Andrzej Duda podczas debaty z udziałem młodzieży nad tezą „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce” Prezydent Andrzej Duda podczas debaty z udziałem młodzieży nad tezą „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce” Prezydent Andrzej Duda podczas debaty z udziałem młodzieży nad tezą „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce” Prezydent Andrzej Duda podczas debaty z udziałem młodzieży nad tezą „Obrady Okrągłego Stołu były jedynym pokojowym sposobem obalenia komunizmu w Polsce”

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

ale przede wszystkim Drodzy Młodzi Przyjaciele!

 

To dla Polski widok bardzo symboliczny ‒ śmiało można powiedzieć, że w jakimś sensie charakterystyczny dla momentu wielkiej zmiany, jaka nastąpiła w Polsce pod koniec XX wieku, w i po roku 1989.

 

Okrągły stół. Nie tylko dlatego, że jest stołem okrągłym, choć ten element także miał ogromnie ważne znaczenie, ale również symboliczne było to – choć nie wiem, czy wtedy się nad tym zastanawiano – że stał właśnie w tej sali, gdzie 14 maja 1955 roku został podpisany Układ Warszawski.

 

Zobacz także: Debata oksfordzka w przeddzień rocznicy obrad przy Okrągłym Stole Różnie można oceniać historię i tamte dzieje. Dzisiaj patrzymy z punktu widzenia skutków, które tamte wydarzenia w efekcie wywołały. Będziecie zaraz dyskutować o znaczeniu tych zdarzeń, więc nie będę tutaj dokonywał żadnej własnej oceny, pozostawiając właśnie Wam rolę do debaty na ten temat. Ale jedno jest pewne: zmienił się w Polsce ustrój, zmieniła się nasza sytuacja, dziś jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO, co i w tamtym pierwszym momencie, w 1955 roku, i w 1989 roku w zasadzie było jeszcze nie do pomyślenia.

 

 

Historia tak bardzo się zmieniła, choć trwało to przez lata. Ale faktem jest, że także ten okrągły stół tutaj, w tej sali wówczas stojący, dokładnie 30 lat temu – bo już wtedy tutaj stał, w przeddzień rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu ‒ ma wymiar nie tylko historyczny, lecz także symboliczny: z punktu widzenia nie tylko przemian politycznych i demokratycznych, które w Polsce nastąpiły, ale także ze względu na symbol sposobu debatowania – po pierwsze – ludzi równych, a po drugie – ludzi, którzy nie są sobie przeciwstawni; siedzą przy okrągłym stole, by właśnie pokazać wolę debaty i osiągnięcia kompromisu.

 

Cieszę się, że te debaty oksfordzkie, które są organizowane, w których biorą dzisiaj udział młodzi ludzie – mówię „dzisiaj” nie tylko w znaczeniu dosłownym, że dzisiaj tutaj, w Pałacu Prezydenckim, bo za chwilę Państwo do tej debaty zasiądą, ale także mówię „dzisiaj”, bo przecież w różnych miejscach te debaty się toczą, są to ich całe cykle; sam miałem przyjemność brać w takich debatach udział – mają ogromne znaczenie także wychowawcze. Uczą nas pewnej obywatelskości, kultury dyskusji, właśnie kultury debaty, sposobu debatowania, który mogę określić mianem wzorcowego.

 

Cieszę się, że właśnie taka wzorcowa debata ‒ elegancka, będąca w istocie kulturalną wymianą argumentów ‒ będzie miała dzisiaj miejsce także w Pałacu Prezydenckim. Ogromnie się cieszę, że Państwo – młodzi, nasza nadzieja na przyszłość – biorą udział właśnie w tych debatach. One mają także wymiar polityczno-historyczny, bo będą Państwo wymieniali się argumentami i oceniali Okrągły Stół z punktu widzenia tamtych dni, jak to znacie historycznie, z punktu widzenia Waszego spojrzenia na to dzisiaj, także i tego, co później zdarzyło się w naszej historii. Od tamtych wydarzeń, które dla Państwa – uczestników debaty ‒ rzeczywiście są absolutną historią, bo zdarzyły się, zanim Państwo byli na świecie.

 

 

Pamiętam Okrągły Stół jako coś, co działo się już za mojej pełnej świadomości, bo miałem wtedy 17 lat, byłem w Państwa wieku. Wspominam tamten czas jako bardzo ważny i w moim życiu, i – jestem o tym przekonany, nie mam żadnych wątpliwości – także w polskiej historii.

 

Cieszę się, że dzisiaj będę miał możliwość wysłuchania tego, co – chociaż jesteście młodsi, ale mogę to śmiało powiedzieć – pokolenie mojej córki, czyli kolejne po nas, myśli na temat tamtych dni, tamtych przemian, wszystkiego, co stało się w Polsce w międzyczasie, a także tego, jaka Polska jest dzisiaj. I że będzie te myśli wymieniało tutaj, w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, w której także przy okrągłym stole nie tak dawno, bo niecałe trzy lata temu, obradował szczyt NATO, co też jest swoistym memento historii ‒ wcześniej Układ Warszawski, później szczyt NATO. Muszę Państwu powiedzieć, że uczestnicy szczytu byli nieźle zdziwieni, gdy im powiedziałem, że tu, w tej sali, podpisano Układ Warszawski.

 

Cieszę się, że Państwo także będą mogli o naszej historii i teraźniejszości tutaj podyskutować. Z przyjemnością będę się tej dyskusji przysłuchiwał. Życzę Wam, aby była ona jak najbardziej udana i dla nas wszystkich jak najciekawsza.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu