Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 20 lutego 2019

Wystąpienie podczas spotkania inaugurującego Porozumienie Rolnicze

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Wszyscy Przedstawiciele Organizacji Rolniczych,

Szanowni Państwo Przewodniczący, Prezesi,

Szanowni Państwo Profesorowie, Eksperci,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj z Państwem. Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania i jego formułę. W związku z tym dziękuję za działania, które podjął Pan Minister, i dziękuję Państwu, że tę formułę zaakceptowaliście ‒ zechcieliście przyjść na to spotkanie, by usiąść, dyskutować i rozmawiać. Dziękuję, że właśnie dlatego mogę być tutaj z Państwem.

 

To jest to, co zawsze staram się popierać: dialog, rozmowa, spokojna, rzeczowa wymiana argumentów i poszukiwanie rozwiązań, które rzeczywiście przyczynią się, a przynajmniej będą mądrą próbą naprawienia tego, czego jeszcze naprawić się nie udało, albo tego, co gdzieś tam zostało zepsute. A na pewno: dążenia do poprawy sytuacji polskiego rolnictwa, polskiej wsi, a tym samym ‒ polskiego państwa.

 

Dziękuję, bo do tego potrzebne są dwa zjawiska. Z jednej strony potrzebny jest minister, który nie uważa, że wszystko wie najlepiej i w związku z tym z nikim nie musi rozmawiać, bo to, co on powie i wymyśli, jest najlepsze – i właśnie to są te złote środki, które uzdrowią sytuację. Na szczęście nie mamy do czynienia z takim zjawiskiem ‒ mamy do czynienia z ministrem, który rozumie, że dialog jest potrzebny, i który właśnie w drodze dialogu chce poszukiwać rozwiązania problemów. I za to, Panie Ministrze, bardzo dziękuję.

 

Zobacz także: „Rolnictwo jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki” Bardzo Państwu dziękuję, że tu jesteście i za chwilę będziecie spokojnie dyskutować. Dlaczego? Dlatego że – oczywiście – mamy demokrację i zawsze można wyjść na ulice. Mało, powiem więcej: czasem trzeba wyjść na ulice i wykrzyczeć swoje. Ale prawdziwa wola naprawy sytuacji pojawia się wtedy, gdy pada propozycja, by usiąść przy stole – i także jesteśmy do tego gotowi. Oprócz tego, że wyjdziemy i pokażemy ludziom swoje transparenty i krzykniemy o swoich postulatach. Po to, żebyśmy zaistnieli – to zrozumiałe. Po to, by się wyrazić – to zrozumiałe.

 

Ale cieszę się, że są Państwo tutaj także po to, by rozmawiać i wspólnie szukać najlepszych rozwiązań. Czy one są potrzebne? To oczywiste. Czy wiele rzeczy do tej pory się udało? Tak, wiele rzeczy się udało, na wiele wyzwań odpowiedziano, wiele pozytywnych rozwiązań, które na pewno przyczyniają się do poprawy sytuacji, także zostało już wprowadzonych w system. Jak choćby możliwość sprzedaży bezpośredniej – najpierw wprowadzona, potem poprawiana.

 


W życiu jest tak, że wprowadza się instytucje ‒ i one nie wszystkie są od razu doskonałe. Widzimy mankamenty. Rzecz cała polega na tym, by spokojnie dokonać analizy, porozmawiać, sprawdzić i ewentualnie naprawić to, co można. Cieszę się, że taka droga jest realizowana, bo jest to właśnie ten prawidłowy model postępowania. Wierzę, że dzięki spotkaniom w ramach Porozumienia Rolniczego będą Państwo wprowadzali nowe rozwiązania i poprawiali te, które już są, a potrzebują poprawy.

 

Wierzę, że Państwa praca będzie prowadziła także do usprawnienia i swoistego dalszego odradzania się prawdziwej polskiej rolniczej spółdzielczości. Przecież ona była – przed II wojną światową. Potem komuniści ją zniszczyli. Wielu rzeczy rolnik nie pozwolił sobie zabrać. Pan Minister cytował przed chwilą Wincentego Witosa, który mówił, że rolnik miał ziemię, wiarę i narodowość – i to było to, dzięki czemu Polska wróciła na mapę i trwa.

 

Tak, Polska trwa właśnie dzięki temu, że rolnik nie pozwolił komunistom zabrać sobie ziemi i religii. Obronił to polski rolnik! I dzisiaj cały czas trzeba pilnować tych wartości. Cieszę się, że jest to realizowane przede wszystkim w odniesieniu do polskiej ziemi na przestrzeni ostatnich niecałych czterech lat.

 

Ale patrzymy dzisiaj również na perspektywy. Pan Minister mówił tutaj o konieczności organizacji rynku rolnego ‒ bo to o tym trzeba mówić. Cieszę się, że są tu przedstawiciele w zasadzie wszystkich grup: rolników, producentów, handlu. Bardzo dobrze! Tak trzeba dyskutować, aby ten rynek kształtował się jak najlepiej; żeby rzeczywiście rolnik czuł się na tym rynku podmiotem, czyli kimś, kto jest jego ważną częścią, a nie tylko tym, który najwięcej dokłada do interesu. To bardzo ważne: żeby nam się tak udało kształtować sytuację na rynku.

 

Czy jest to dzisiaj proste? Nie jest proste, ponieważ mamy zasady wolnorynkowe ‒ nie jest tak, że realizujemy gospodarkę centralnie planowaną. To się zmieniło i musimy uwzględniać, że wymaga to różnych działań. A co wolno? Wolno właśnie organizować związki, spółdzielczość, tworzyć grupy producenckie ‒ robić to, co można, żeby się wzmacniać. I także umieć stanąć wobec konkurencji. Czy ona jest? Oczywiście, przecież wszyscy Państwo wiedzą, że jest. Nie tylko rolnicy konkurują między sobą wewnątrz, co jest pozytywne, ale przecież konkurujemy także z zagranicą, właściwie na wszystkich światowych rynkach.

 

Ale trzeba sobie też powiedzieć, że jesteśmy dzisiaj potentatem. Co to oznacza? Że też, niestety, w istotny sposób zależymy od sytuacji, jaka jest poza naszymi granicami. Czy będziemy w stanie sprzedawać? Czy będą naszą żywność kupować? Czy będzie na nią popyt? Czy będziemy ją dobrze promować? Czy sytuacja gospodarcza w krajach ościennych i dalej będzie na tyle dobra, by szedł eksport naszej żywności? To wszystko zależy. My dzisiaj także uczestniczymy w zglobalizowanym świecie i musimy się w nowoczesny sposób w to włączać, realizując nasze interesy na tyle, na ile dziś jest to możliwe.

 

I to są ważne zadania: dyskusja na temat nowoczesnego rolnictwa. Nowoczesnego nie tylko w znaczeniu infrastrukturalnym, parku maszynowego, stosowania rozsądnej gospodarki rolnej. Ale rozsądne także w zakresie prowadzenia swoistego biznesu rolnego, co dzisiaj przecież też ma – jak wszyscy Państwo doskonale wiedzą – ogromne znaczenie.

 

Cieszę się, że o tych wszystkich sprawach będą Państwo tutaj rozmawiali. Takiemu dialogowi zawsze jestem gotów patronować, ogromnie się cieszę i dziękuję jeszcze raz Panu Ministrowi, że mnie do tego dialogu z Państwem i do objęcia Porozumienia honorowym patronatem zaprosił, bo dla mnie jest to ważna sprawa.

 

Polskie rolnictwo jest dla mnie ogromnie ważną sprawą, bo wiem, że to jedna z najważniejszych gałęzi naszej gospodarki i w związku z tym – trzeba sobie jasno powiedzieć – w tym sensie nasza gospodarka stoi na rolnictwie, to jedna z tych podpór, na których oparta jest polska gospodarka. Kto mówi inaczej, ten po prostu zwyczajnie kłamie. Taka jest prawda ‒ i to musi być wspierane. Słowa wypowiedziane kiedyś przez Ojca Świętego Jana Pawła II: „Rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa”, nadal są aktualne, i zawsze będą. Bo rolnictwo zawsze będzie wymagało wszechstronnej opieki ze strony państwa.

 

I wreszcie element ostatni. Jesteśmy dzisiaj w Unii Europejskiej. To wyjątkowy rok – cieszę się, że to Porozumienie akurat w tym roku rozpoczyna swoją działalność, bo mija 15 lat, odkąd wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. 15 lat, w czasie których polskie rolnictwo dzięki naszej obecności w Unii Europejskiej wiele zyskało. Czy może zyskać jeszcze więcej? Jestem przekonany, że tak. Cieszę się, że tu, na tym forum, będą Państwo także dyskutowali o wspólnej polityce rolnej i o tym, czego i w jaki sposób w zakresie tej wspólnej polityki rolnej powinniśmy się domagać, o co powinniśmy zabiegać, walczyć, jak powinniśmy się starać ją ukształtować.

 

 

Jeżeli chodzi o mnie, też chcę się włączyć w to, co nazywam pracą może nie tyle na rzecz polskiego rolnictwa – bo to Państwo są w tym zakresie ekspertami, to Pan Minister jest wyspecjalizowany w tym, by właśnie przede wszystkim dbać o polskie rolnictwo – ale bardziej chcę patrzeć na polską wieś przez pryzmat życia rodziny, która mieszka na obszarach wiejskich. Takiej rodziny, która ma swoje gospodarstwo rolne, a więc nie jest rodziną, która wyprowadziła się do wsi leżącej najbliżej wielkiego miasta, tylko rzeczywiście gospodaruje, żyje, chce się rozwijać, tworzyć nowoczesny dom, nowoczesną wspólnotę.

 

Chcę, byśmy wspólnie zorganizowali – i dziękuję za to Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa – pięć regionalnych konferencji, które będą debatowały właśnie o tym: jakie są perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Nie tyle pod względem gospodarowania na roli, ile pod względem infrastruktury służącej wygodzie zamieszkania, edukacji, a więc tego, co jest oferowane wiejskiemu dziecku – generalnie pod względem warunków życia na wsi.

 

Bo jak wielokrotnie mówiłem i pewnie Państwo niejeden raz to słyszeli: dla mnie najważniejszą rzeczą, która przyświeca mi od samego początku mojej prezydentury, jest to, aby w momencie, gdy będę ją kończył, gdy moja misja będzie się zamykała, móc spojrzeć na przeciętną polską rodzinę – a to przecież także rodzina polskich rolników – i usłyszeć: „Panie Prezydencie, żyje nam się lepiej niż w tamtym dniu, gdy składał Pan swoje prezydenckie ślubowanie”. Jeżeli będę mógł to usłyszeć także na polskiej wsi, na obszarach wiejskich, to powiem: tak, jestem zadowolony i mam satysfakcję, bo właśnie o to chodziło.

 

Jeszcze raz dziękuję Państwu za to spotkanie i życzę jak najbardziej owocnej pracy tutaj, w ramach tego forum Porozumienia Rolniczego. Jestem przekonany, że przyczyni się ono w walnym stopniu do dobrego kierunku rozwoju polskiej wsi, polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za wolę dialogu i wierzę, że przyniesie ona dobre efekty.

 

Szczęść Boże!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

  |   Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego Porozumienie Rolnicze Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego Porozumienie Rolnicze Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego Porozumienie Rolnicze
Poleć znajomemu