Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 lutego 2019

Prezydent: Cieszę się, że współpraca wojskowa między Polską i Litwą się pogłębia

Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Państwo Ministrowie,

 

Przede wszystkim bardzo serdecznie chcę powitać i wyrazić ogromną radość z powodu przyjazdu Pani Prezydent Dalii Grybauskaitė, Prezydent Republiki Litewskiej, wraz z delegacją do naszego kraju, do Polski, w związku z tym bardzo ważnym dla naszej wspólnej historii wydarzeniem. Obchodzimy 450 rocznicę powstania Unii Polsko-Litewskiej, która – w jakimś sensie – była pierwszym wielkim przejawem jednoczącej się Europy. Dzisiaj Unia Europejska jest faktem, na dużo większą skalę, i oba nasze państwa są dzisiaj w Unii Europejskiej, ale to właśnie my zapoczątkowaliśmy w Europie tę tradycję bliskiej współpracy i dobrej kooperacji. Pokazaliśmy wtedy, że społeczeństwa i państwa mogą być tolerancyjne, mogą się nawzajem rozumieć, mogą nawzajem uwzględniać swoje interesy, potrzeby i tradycje – to było piękne w naszej historii. Cieszę się ogromnie, że możemy razem z Panią Prezydent tamto wielkie wydarzenie w naszej wspólnej historii wspominać i jeszcze raz dziękuję za ten przyjazd.

 

Ale my oczywiście rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Prezydent o tematach jak najbardziej współczesnych dla obu naszych państw i społeczeństw. Rozmawialiśmy o kwestii bezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że został podpisany list intencyjny, który wprowadza de facto polską 15. Brygadę Zmechanizowaną i litewską Zmechanizowaną Brygadę Piechoty „Żelazny Wilk” do Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu.

 

Cieszę się, że ta kooperacja wojskowa między Polską i Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia. To jest pokazanie, po pierwsze, naszej aktywności w ramach Sojuszu. Po drugie, to jest pokazanie naszym sojusznikom – a także naszym oponentom – że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie i że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy.

 

Jutro razem z Panią Prezydent i z Panem Prezydentem Ukrainy, Petrem Poroszenką, będziemy wizytowali Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadę w Lublinie. Tych wydarzeń, pokazujących naszą kooperację i nasze dążenie do bezpieczeństwa w tej części Europy, mamy więc kilka, w związku z wizytą Pani Prezydent. Ogromnie się z tego cieszę, także jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, i jeszcze raz dziękuję Panu Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi i Panu Ministrowi Obrony Republiki Litewskiej za bardzo dobrą współpracę i za to, że to porozumienie o współpracy wojskowej w dziedzinie wymiany informacji oraz list intencyjny mogły być tutaj w naszej obecności podpisane. Bardzo za to dziękuję.

 

Proszę Państwa, to jest ważny rok, bo z jednej strony 450 rocznica Unii Lubelskiej, a z drugiej – mamy 15 rocznicę wstąpienia Litwy do NATO i 20 rocznicę wstąpienia Polski do NATO. Rocznice tych ważnych wydarzeń gromadzą się w tym roku, można więc śmiało powiedzieć, że ten rok jest dla naszych państw, tak samo jak i poprzedni, rokiem szczególnym. Bardzo się cieszę, że współpraca między Polską i Litwą w tym symbolicznym okresie przebiega tak dobrze i tak bardzo się intensyfikuje.

 

Rozmawialiśmy dzisiaj z Panią Prezydent o tych projektach, które realizujemy w ramach współpracy: o Via Baltice, o Rail Baltice, o Via Carpatii – to są te inwestycje, które realizujemy w Polsce, i które są realizowane także po stronie litewskiej. My patrzymy na nie także przez pryzmat pogłębiania współpracy w ramach Trójmorza, bo one mają również w tym zakresie strategiczne znaczenie. Ale przede wszystkim te projekty wzmacniają nasze relacje, także w tym znaczeniu międzyspołecznym, międzyludzkim, ale także nasze relacje w zakresie bezpieczeństwa. W tym kontekście rozmawialiśmy również o współpracy energetycznej, mówiliśmy o budowie interkonektora gazowego, o synchronizacji systemów w zakresie energii elektrycznej.

 

To są, Proszę Państwa, te dziedziny, w których ze sobą współpracujemy, i w których staramy się wspierać. Jeszcze raz chcę bardzo mocno podkreślić, że ogromnie się cieszę, że ta współpraca zwłaszcza w ostatnim okresie i w tej chwili układa się pomyślnie, i że w tak wyraźny sposób się pogłębia.

 

Wyraziłem także satysfakcję, że polscy piloci strzegą w tej chwili w ramach kolejnej edycji Baltic Air Policing litewskiego nieba, że są obecni i w ten sposób także pokazują te wspólne sojusznicze gwarancje bezpieczeństwa, jakie są, i jakie nawzajem staramy się sobie zapewniać. To jest dla mnie radość, że również i nasza obecność, pogłębiająca bezpieczeństwo Litwy, jest na litewskim niebie widoczna.

 

Rozmawialiśmy oczywiście z Panią Prezydent również o sytuacji na Ukrainie. Nasze stanowiska na ten temat są absolutnie jednoznaczne. Uważamy, że nie ma innej drogi, tylko ta, że okupacja zarówno Krymu, jak i okręgów Ługańskiego i Donieckiego, musi zostać zakończona. Rosja musi się stamtąd wycofać – tu nasze stanowisko jest jednoznaczne. Obserwujemy rzecz jasna przebieg kampanii wyborczej na Ukrainie – zobaczymy, jakie będą rozstrzygnięcia. To decyzja narodu ukraińskiego, tamtejszych wyborców.

 

Rozmawialiśmy również generalnie o naszym sąsiedztwie, także o relacji z Białorusią. Mówiłem Pani Prezydent, że gościliśmy ostatnio przewodniczącego Parlamentu Białoruskiego. Mamy z Panią Prezydent te same niepokoje co do tego, czy i na ile będzie się pogłębiała suwerenność Białorusi, jeżeli chodzi o jej wschodniego sąsiada. Sąsiada, który – niestety – ostatnimi laty przejawia wyraźne tendencje imperialne i tak naprawdę pogłębia stan swoistego zagrożenia w naszej części Europy, co obserwujemy z niepokojem, ale na co staramy się też odpowiadać, chociażby poprzez współpracę militarną, w zakresie bezpieczeństwa, czy poprzez współpracę energetyczną.

 

Mamy z Panią Prezydent jednoznaczne stanowisko także jeżeli chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2. Jesteśmy tej decyzji zdecydowanie przeciwni. Uważamy, że pogorszy ona sytuację bezpieczeństwa energetycznego w zakresie bezpieczeństwa gazowego nie tylko Polski, Litwy, nie tylko w naszej części Europy, ale przede wszystkim, że w ogóle w Unii Europejskiej pogorszy to sytuację bezpieczeństwa gazowego. Jest to ewidentne, bardzo silne uzależnienie się od jednego dostawcy i jest to trend, który powinien zostać przerwany, i którego naszym zdaniem absolutnie nie wolno w Unii Europejskiej kontynuować. Tutaj nasze zdanie jest wspólne i absolutnie jednoznaczne.

 

Oczywiście będziemy się starali mobilizować naszych przedsiębiorców do pogłębiania współpracy gospodarczej. Ona już dzisiaj jest i jest znacząca. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze większa, i że będzie przyczyniała się również do rozwoju ekonomicznego naszych krajów.

 

Wyraziłem satysfakcję z obecności naszej wielkiej firmy Orlen na Litwie, a także z tego, że Polska współdziała z Litwą w zakresie bezpieczeństwa, tym razem jeżeli chodzi o paliwo na Litwie. Mam nadzieję, że Orlen będzie tam dobrze funkcjonował i że będzie bezpieczeństwo Litwy także w tym zakresie wzmacniał, ciesząc się w swojej działalności przychylnością władz litewskich.

 

Rozmawialiśmy również o sytuacji osób pochodzenia polskiego na Litwie. Poprosiłem Panią Prezydent i wyraziłem nadzieję, że pisownia nazwisk w wersji oryginalnej, polskiej, oraz pisownia polskich nazw ulic będzie możliwa, że to zostanie ustawowo na Litwie dopuszczone. Są projekty odpowiednich ustaw – mam nadzieję, że zostanie uchwalona taka, która tę współpracę poprawi, jeśli chodzi o mniejszość polską obywateli litewskich, i na to bardzo liczymy.

 

Bardzo mocno chcę podkreślić, że współpraca polsko-litewska w ostatnim okresie jest świetna i te relacje są bardzo dobre. Mam nadzieję, że będziemy je mogli pogłębiać. Jeszcze raz chcę wyrazić wielką satysfakcję i bardzo podziękować Pani Prezydent za tę wizytę w Polsce, za przyczynianie się do pogłębiania tej współpracy, za to, że mogliśmy być obecni przy podpisaniu dzisiaj tego listu intencyjnego i porozumienia o współpracy wojskowej. Bardzo się cieszę z tego, że mamy widoczne znaki pogłębiania się współpracy polsko-litewskiej i jeszcze raz bardzo serdecznie Panią Prezydent witam.

Konferencja prasowa w Pałacu Prezydenckim Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydent Litwy Dalii Grybauskaitė

Poleć znajomemu