Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 22 lutego 2019

Prezydent: Jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem

 

Dzień dobry,

Wielce Szanowna Pani Prezydent,

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Panowie Ambasadorowie,

Wszyscy Dostojni Obecni Goście,

Szanowni Państwo!

 

Ogromnie się cieszę, że ten drugi dzień oficjalnej wizyty Pani Prezydent Dalii Grybauskaitė w Polsce przebiega pod znakiem spotkania już tym razem trójstronnego. A więc to nie jest tylko nasza bilateralna polsko-litewska relacja, lecz jest to nasza relacja sąsiedzka w szerszym tego słowa znaczeniu. Jest z nami Pan Petro Poroszenko, Prezydent Ukrainy.

 

Zobacz także: Prezydenci z wizytą w Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygadzie [PL/ENG] Spotykamy się dzisiaj w Lublinie, by odwiedzić naszych żołnierzy współpracujących od stycznia 2017 roku, odkąd została certyfikowana do pełnej sprawności operacyjnej litewsko-polsko-ukraińska Brygada, a więc nasze wspólne wojska, które razem się doskonalą, ćwiczą, zapoznają się z procedurami, razem spotykają się także na ćwiczeniach z naszymi sojusznikami. Miało to już miejsce wielokrotnie.

 

Ten rok także będzie dla nich – właśnie dla litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady, dla naszych żołnierzy – rokiem bardzo aktywnym. Będą mieli ćwiczenia z żołnierzami z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Gruzji, Mołdawii – a więc ta współpraca jest wielostronna i, jak widać, biegnie szeroko. Ale przede wszystkim biegnie po linii natowskiej.

 

 

Wczoraj z Panią Prezydent podjęliśmy wspólną deklarację o zacieśnieniu współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Mówiliśmy o naszym wspólnym uczestnictwie w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód w Elblągu. Mówiliśmy, że włączamy w ramy tego Dowództwa nasze jednostki. A dzisiaj rozmawiamy o współpracy w tym zakresie także z Ukrainą – naszym wielkim sąsiadem, który ma aspiracje przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego w przyszłości.

 

Myślę, że z Panią Prezydent mamy wielką satysfakcję i radość, że właśnie żołnierze ukraińscy razem z naszymi żołnierzami – którzy w końcu są, jak by nie było, elementem Sojuszu Północnoatlantyckiego – służą w tej wspólnej jednostce, opierając swoją codzienną działalność operacyjno-militarną właśnie na procedurach funkcjonujących w Sojuszu Północnoatlantyckim.

 

A więc tym samym żołnierze z Ukrainy doskonalą się w zakresie natowskich procedur i przygotowują się do przyszłej służby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, tworząc i wzmacniając perspektywę obecności Ukrainy w Sojuszu.

 

 

Ale to nie jest tak, że można na to patrzeć w ten sposób, że to tylko my – Litwa i Polska – że tylko nasi żołnierze coś oferują żołnierzom ukraińskim. Wszyscy wiemy, że Ukraina od 2014 roku jest w trudnej sytuacji – część terytorium Ukrainy jest okupowana dzisiaj przez Rosję. Ukraińscy żołnierze naprawdę walczą – jest to walka na wojnie. Żołnierze z Dywizji Powietrzno-Desantowej, którzy tutaj są obecni i współtworzą razem z naszymi żołnierzami tę litewsko-polsko-ukraińską Brygadę, są żołnierzami, którzy mają dosłowne doświadczenie wojenne.

 

Znają rzemiosło wojskowe nie tylko od strony teoretycznej, nie tylko od strony służby na misjach zagranicznych, nawet w najbardziej niebezpiecznych miejscach, ale są to żołnierze, którzy brali udział w regularnej wojnie – to żołnierze mający naprawdę wielkie doświadczenie, którym dzielą się także z naszymi żołnierzami, co bardzo nas cieszy. Krótko mówiąc: są to w swojej ojczyźnie bohaterowie, którzy się dla niej zasłużyli, dla niej przelewali krew.

 

Dzisiaj razem z naszymi żołnierzami ćwiczą, razem służą we wspólnej sprawie. Bo zasadniczym celem funkcjonowania tej jednostki – poza tym, o czym wspomniałem – jest także reagowanie kryzysowe, uczestnictwo w misjach pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, będących efektem decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. I o tym m.in. także z Państwem Prezydentami dzisiaj rozmawialiśmy, omawiając również sytuację właśnie na Ukrainie.

 

Pan Prezydent Petro Poroszenko był dosłownie przed kilkoma dniami w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, omawiał te tematy – także ewentualnej misji pokojowej Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie na tych terytoriach ukraińskich, które są dzisiaj okupowane.

 

Wszyscy wiemy jedno: jesteśmy silni wtedy, kiedy jesteśmy razem; jesteśmy silni wtedy, kiedy panuje między nami zgoda, jest przyjaźń i kiedy razem stajemy wspólnie w jednym szeregu ‒ wtedy rzeczywiście budzimy respekt i znacznie trudniej zdecydować się na jakikolwiek akt agresji wobec nas.

 

 

W ostatnich latach – niestety – tych aktów agresji różnego rodzaju nie brakuje. Jest też wiele obaw, które zresztą są podsycane. Cieszę się ogromnie i chcę to jeszcze raz podkreślić: nasi żołnierze razem służą, doskonalą się, razem ćwiczą – i pokazują naszym społeczeństwom, że jedność i przyjaźń są pomiędzy nami, naszymi państwami, narodami. Śmiało mogę powiedzieć: również pomiędzy Prezydentami.

 

Tak że bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję Państwu Prezydentom za to spotkanie, za tę wizytę. Cieszę się z niej bardzo, ponieważ pokazaliśmy dzisiaj w trójkę naszym żołnierzom, że są dla nas ważni. I że właśnie inicjatywa litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady jest czymś, co z punktu widzenia naszych państw jest elementem niezwykle istotnym. Jestem przekonany, że to wpłynie na morale żołnierzy i zachęci ich do tym bardziej wydajnej, zaangażowanej i aktywnej służby dla naszych krajów i naszej wspólnoty.

 

Jeszcze raz bardzo Państwu Prezydentom dziękuję za obecność. Dziękuję!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

  |   Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w kwaterze głównej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie
Poleć znajomemu