przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 26 lutego 2019

Prezydent: Trzeba spokojnie zaczekać, aż odejdą


Wielce Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowny Panie Przewodniczący,
Wszyscy Dostojni przybyli Goście,
ale przede wszystkim Szanowni Państwo Prezesi Izb Sądu Najwyższego
i Szanowni Państwo Sędziowie,
Wszyscy Przyjaciele i Najbliżsi Państwa Prezesów!

Gratuluję i dziękuję. Gratuluję Państwu tego wyboru, który został dokonany przez sędziów orzekających w izbach Sądu Najwyższego. Dziękuję Państwu Sędziom, że się zebrali, i że tego wyboru dokonali. Z mojego punktu widzenia bardzo ważnego, bo to wybór Prezesów w dwóch nowo utworzonych izbach Sądu Najwyższego. Izbach bardzo ważnych, izbach, które zostały utworzone z myślą o zmianie wizerunku, zmianie przede wszystkim społecznej opinii na temat nie tylko Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim polskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

Zobacz także: Prezydent powołał prezesów dwóch izb w Sądzie Najwyższym Bo o Sądzie Najwyższym słychać najwięcej. O Sądzie Najwyższym często mówi się w mediach, o wyrokach i orzeczeniach Sądu Najwyższego słyszymy zdecydowanie częściej niż o orzeczeniach innych sądów, przede wszystkim myślę o sądach powszechnych. I w związku z tym to, co dzieje się w Sądzie Najwyższym jest pod szczególną społeczną i medialną lupą. W efekcie, poza osobistym zetknięciem się z wymiarem sprawiedliwości, tworzy to, co nazywamy opinią na temat polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego sądownictwa w oczach polskiego społeczeństwa.

 

 

To bardzo ważne, żeby ludzie mieli poczucie, że sądy są sprawiedliwe. To bardzo ważne, żeby ludzie mieli poczucie, że sądy w Polsce orzekają dobrze. To bardzo ważne, żeby ludzie mieli poczucie, że sędziowie – oczywiście, są tą szczególną grupą społeczną, szczególną grupą zawodową, wypełniają służbę – ale że jest to służba na rzecz społeczeństwa. I że jeżeli sędzia nie zachowuje się w sposób godny, nie zachowuje się w sposób etyczny, nie zachowuje się w sposób praworządny, to jest w szczególny sposób, również i w sensie zawodowym, napiętnowany.

 

Chciałem podziękować Izbie Dyscyplinarnej za dotychczasową pracę. Czytałem w mediach o orzeczeniach wydawanych przez Izbę Dyscyplinarną, o tym, w jak zdecydowany sposób traktowani są ci, spośród stanu sędziowskiego, którzy naruszają prawo. Dziękuję za to. To niezwykle ważne dla przywracania dobrego czy najlepszego wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Tak jak powiedziałem, sędzia to bardzo szczególna rola społeczna. To władza, trzecia władza. Wobec sędziego muszą być także stawiane szczególne wymagania. Nie może być tak, że sędzia to jest ktoś ponad prawem czy też ktoś, kto ma poczucie, że jest ponad prawem, a w związku z tym jest bezkarny. Nie! Wręcz przeciwnie – podlega prawu w sposób szczególny. Są wobec niego postawione szczególne wymagania.

 

 

To on ma być wzorem. Kto ma przestrzegać prawa, jeżeli nie sędzia? Czy można wymagać przestrzegania prawa od zwykłego obywatela, jeżeli sędziowie nie przestrzegają prawa? Jeżeli sędziowie ostentacyjnie je lekceważą? Pytanie jest retoryczne. W związku z tym dziękuję, że ta odpowiedzialność wyciągana jest tutaj w sposób szczególny. To na pewno jest właściwa droga do naprawiania wizerunku polskiego wymiaru sprawiedliwości.


Wiem, że jest to trudne. Wiem, że jest to odpowiedzialna rola – Państwo także jesteście z tego środowiska. Wiem, że bardzo często spotyka się to z ostracyzmem, z niezadowoleniem towarzyskim, środowiskowym. Ale ona jest konieczna. Musi być wykonywana w państwie, które jest państwem praworządnym, demokratycznym, a przede wszystkim takim, które chce być państwem sprawiedliwym. A ja bardzo chcę, żeby Polska była państwem sprawiedliwym – sprawiedliwym w rzeczywistości i takim, w którym ludzie mają poczucie sprawiedliwości wymiaru sprawiedliwości.


Dlatego dziękuję za ten wybór i wierzę w to, że Pan Prezes będzie sprawował tę funkcję dobrze, że izba będzie mogła pracować w sposób spokojny, że wydawane orzeczenia będą wyważone i Państwo Sędziowie będą mogli funkcjonować w taki sposób, jaki jest oczekiwany społecznie, że będą sobą prezentować taką postawę. Dokonaliście Państwo wyboru. Wierzę w to, że Pan Prezes tej niezwykle ważnej roli, wyjątkowej roli także w Sądzie Najwyższym – obok I Prezesa Sądu Najwyższego – podoła. Życzę tego Panu, Panie Prezesie, z całego serca.


 

Izba ds. Skarg Nadzwyczajnych – także wyjątkowa. Wzbudzała bardzo wiele wątpliwości, w szczególności medialnych. Muszę Państwu powiedzieć, że ja wątpliwości nie miałem. Doskonale wiedziałem przecież, jaka jest konstrukcja samej instytucji prawnej skargi nadzwyczajnej. To straszenie zalewem skarg, podważaniem wszystkich spraw w Polsce… Pamiętajmy o tym, że skarga nadzwyczajna przechodzi przez odpowiedzialne organy: przez Prokuratora Generalnego, przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Nigdy nie obawiałem się tego, że do Sądu Najwyższego, do tej nowo utworzonej izby trafi jakiś zalew skarg nadzwyczajnych, że izba nie będzie mogła się spod nich wydobyć, że będzie mnóstwo podważanych orzeczeń. Nie. Proszę Państwa, podwójne sito, a nawet potrójne, można powiedzieć.


Z jednej strony przygotowanie samej skargi nadzwyczajnej, z drugiej – te organy, które rozpatrują, czy wniosą, czy nie wniosą. Po trzecie wreszcie – specjalna izba w Sądzie Najwyższym, która ma te sprawy rozpatrywać: Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Izba także mająca wyjątkową rolę, bo przecież wszyscy wiemy o tym, że są w przestrzeni prawnej w Polsce takie orzeczenia, które są niesprawiedliwe, które – co, być może dziwne – zostały wydane z naruszeniem praw, choćby podmiotowych. Że one funkcjonują, i że niosą one głębokie poczucie skrzywdzenia obywatelom, których dotknęły i tym, którzy je znają i wiedzą o tym, co one wyrządziły. I tu właśnie potrzebna jest naprawa. I tu właśnie potrzebna jest zmiana. I tu właśnie potrzebna jest weryfikacja. Po to, żeby przywrócić w tym zakresie poczucie sprawiedliwości.


Pani Prezes! Poważna rola do wykonania. Nie mam wątpliwości, że zostanie wykonana nie tylko w sposób bardzo dobry od strony merytorycznej, ale że zostanie wykonana także w sposób perfekcyjny od strony organizacyjnej. Prowadzenie tej izby to także kwestia wielkiej odpowiedzialności, ale jestem przekonany, że Państwo przy swoim doświadczeniu zawodowym i życiowym tym rolom znakomicie podołacie.

 

I wreszcie ostatnia kwestia. Wiem, bo także jestem obserwatorem i uczestnikiem życia publicznego, że w Sądzie Najwyższym dzisiaj zdarza się bardzo wiele sytuacji, które można określić jako przykre. Dla Państwa jako doświadczonych prawników, jako ludzi rzetelnych, uczciwych – co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Proszę, żebyście to spokojnie wytrzymali.

 

Ci, którzy Państwa poniżają, a wiem, że to się zdarza, różnego rodzaju określeniami… Myślę niestety o sytuacjach, które mają miejsce wewnątrz samego Sądu, ze strony sędziów, bardzo często sędziów wysoko postawionych. [Te sytuacje] są bardzo przykre, ale w istocie wystawiają świadectwo im samym. Jeżeli ktoś poniża drugiego człowieka różnego rodzaju określeniami czy działaniami, wystawia świadectwo przede wszystkim sobie. I pokazuje, że nie ma żadnych kwalifikacji moralnych do tego, żeby być sędzią.

 

Bo sędzia nie może poniżać drugiego człowieka, kimkolwiek by on nie był, nawet jeżeli jest wielokrotnym przestępcą, mordercą – ma go traktować z szacunkiem. Na tym polega istota wymiaru sprawiedliwości. Ci ludzie wystawiają sobie świadectwo tego, że nigdy nie powinni zostać nominowani do tej wysoce specyficznej służby. Proszę, żebyście Państwo tak do tego podeszli.

 

Nie ma innej drogi. Trzeba spokojnie zaczekać, aż odejdą. Dziękuję. 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

 


Wystąpienie podczas uroczystości powołania prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

  |   Uroczyste powołanie prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izby Dyscyplinarnej SN Uroczyste powołanie prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izby Dyscyplinarnej SN Uroczyste powołanie prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izby Dyscyplinarnej SN Uroczyste powołanie prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izby Dyscyplinarnej SN Uroczyste powołanie prezesów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN oraz Izby Dyscyplinarnej SN
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.