Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 marca 2019

Wypowiedź Prezydenta dla mediów w związku z odprawą kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych RP

 

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Generale,

Szanowni Państwo!

 

Bardzo serdecznie witam na briefingu prasowym w przerwie dorocznej odprawy kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – w tym roku w zupełnie wyjątkowej oprawie. Nigdy jeszcze do tej pory ta odprawa nie odbywała się w Pałacu Prezydenckim, ale – jak powiedziałem – ten rok jest jubileuszowy: 20-lecie obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim, także 70-lecie istnienia całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc z punktu widzenia militarnego i naszych dzisiejszych zobowiązań, a także korzyści wynikających z obecności w Sojuszu, ten rok rzeczywiście ma charakter specjalny.

 

Zobacz także: NATO Week: Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych [PL/ENG] Stąd też specjalna oprawa dzisiejszego spotkania, tej odprawy. Zaprosiłem – oczywiście w porozumieniu z Panem Ministrem i Panem Generałem – kadrę kierowniczą do Pałacu Prezydenckiego. Jak Państwo widzieli, zostali przyjęci, tak jak się tutaj przyjmuje w Pałacu Prezydenckim najbardziej honorowych gości. Cieszę się z tego ogromnie, bo chciałbym, żeby to także był znak mojego wielkiego szacunku dla polskiego żołnierza ‒ właśnie dla kadry kierowniczej polskich sił zbrojnych ‒ którzy na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa.

 

Dyskutowaliśmy, rzecz jasna, o sprawach najważniejszych – o tym, co było w tej przestrzeni zeszłego roku, jeżeli chodzi o rozwój polskich sił zbrojnych i sytuacji w polskiej armii. Pan Minister wskazywał tutaj szczegółowe dane, jeżeli chodzi o stany osobowe i stany zakupów. Natomiast oczywiście mówiliśmy również o przyszłości. I tutaj wyszedłem z całym pakietem 17 celów, które wskazywałem na przyszłość, jakie uważam, że powinniśmy zrealizować, m.in. w kontekście ogłoszonych przez Pana Ministra kilka dni temu ambitnych założeń „Planu modernizacji technicznej na lata 2017-2026”.

 

Ale powtórzyłem, że choć chcielibyśmy podnosić wydatki na cele obronne do 2,5 proc. PKB – przyjęliśmy to ustawowo – do 2030 roku, to uważam, że potrzeby są takie, że powinniśmy zmierzać do przyspieszenia tego procesu; bo nikt nam nie zabrania go przyspieszyć. Tak żebyśmy poziom wydatków 2,5 proc. PKB rocznie osiągnęli już do roku 2024. Tym bardziej że ‒ jak wszyscy się zgadzają ‒ niestety czy może przede wszystkim z przyczyn historycznych, a więc tego, co działo się w ubiegłych latach, dzisiaj te potrzeby polskiego wojska, jeżeli chodzi o modernizację techniczną i uzupełnienie stanu osobowego, są ogromne, co niestety widać w ostatnim czasie. Te działania oczywiście są podejmowane, ale konieczne są następne i powinniśmy tutaj nad tymi elementami pracować.

 

Bardzo mocno podkreśliłem kwestię tego, że powinniśmy się rozwijać jako państwo będące hubem obecności sojuszniczej. To, co jako przełom zostało podjęte na szczycie NATO w Warszawie w 2016 roku – decyzja o rozmieszczeniu sił NATO na wschodniej flance Sojuszu. Zawsze podkreślam, że do tamtego momentu mówiliśmy: „Owszem, jesteśmy w NATO, ale ‒ niestety – NATO nie ma u nas”. Teraz, właśnie dzięki postanowieniom szczytu w Warszawie, siły NATO są obecne w Polsce, państwach bałtyckich, także w Rumunii. I to rzeczywiście jest nic innego, jak ogromny postęp w dziedzinie rozwoju środowiska bezpieczeństwa w naszej części Europy. Cieszymy się z tego bardzo.

 

Ale chcielibyśmy, żeby ta obecność była wzmacniana i doskonalona, jeżeli chodzi o możliwości przemieszczania się sił Sojuszu, gdyby konieczne było tutaj wsparcie na terytorium Polski, państw bałtyckich czy Rumunii. I w tym zakresie chcielibyśmy, żeby te możliwości się rozwijały. A ponieważ jesteśmy największym krajem tej części Europy, więc – jak to się mówi: Polska daje największą głębię strategiczną ze wszystkich krajów tej części naszego kontynentu – w związku z tym jest dla nas naturalne, że to my stajemy się hubem tej sojuszniczej obecności i że dowództwa NATO obecne tutaj, na wschodniej flance, będą w przeważającej części funkcjonowały na terenie naszego kraju. Ten proces jest realizowany ‒ mamy nadzieję, że będzie wzmacniany.

 

Bardzo mocno akcentowałem także współpracę europejską – myślę tu, oczywiście, o Unii Europejskiej – w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. Dziękowałem Panu Ministrowi za intensyfikację naszej obecności w Eurokorpusie. Wskazywałem także na to, że moglibyśmy aspirować do tego, by stać się państwem ramowym. Natomiast co jest bardzo ważne? To, aby wszystkie te działania, które na poziomie Unii Europejskiej prowadzimy, w które na poziomie Unii Europejskiej się włączamy, były działaniami komplementarnymi wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Chodzi o to, że nie jest absolutnie w naszym interesie, by powstawała jakaś europejska konkurencja wobec NATO. Absolutnie nie! Wręcz przeciwnie: chcielibyśmy, żeby tak jak działania Bukaresztańskiej Dziewiątki wzmacniają NATO poprzez to, że państwa Europy Środkowej i Wschodniej będące członkami NATO mówią jednym głosem, tak samo bardzo byśmy chcieli ‒ ponieważ absolutna większość państw Unii Europejskiej jest zarazem członkami NATO ‒ w związku z powyższym wszystko, co robimy w ramach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo militarne, róbmy jednocześnie w ramach NATO. Tak żeby wzmacniało to potencjał NATO, a nie osłabiało go poprzez tworzenie jakichś struktur alternatywnych.

 

A więc chcemy współpracować we wszystkich inicjatywach europejskich, zwłaszcza tych, w których uczestniczą najsilniejsze w Unii Europejskiej państwa, posiadające największy potencjał militarny ‒ nie tylko w tym znaczeniu infrastruktury militarnej i liczby żołnierzy, lecz również mobilności tych żołnierzy, ich zdolności do realizacji różnego rodzaju zadań o charakterze militarnym, a więc także pewnej determinacji polityczno-militarnej. Współuczestniczmy z takimi państwami w różnego rodzaju działaniach budujących właśnie sferę bezpieczeństwa, ale powtarzam: komplementarnie wobec tego, w jaki sposób działamy i funkcjonujemy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

 

Wyraziłem także podziękowanie Panu Ministrowi i Panu Premierowi za to, że otrzymałem już plan ćwiczenia „Kraj”, które odbędzie się w najbliższym czasie. To bardzo ważne ćwiczenie, które nie odbywało się w Polsce od bardzo dawna, trzeba się zmierzyć z tym zadaniem i zobaczyć, jakie są realia. Od wielu lat nikt tego nie sprawdzał, poprzedni rząd całkowicie tę sprawę zaniedbał – myślę o ośmiu latach do 2015 roku. Czas to zrealizować. Jakie będą efekty – zobaczymy. Mam nadzieję, że dobre. Liczę na to, że w najbliższym czasie te ćwiczenia w związku z tym zostaną przeprowadzone.

 

Akcentowałem również, że powinniśmy rozpocząć pracę nad „Strategią bezpieczeństwa narodowego”. Poprosiłem w zeszłym roku Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, by przygotowało rekomendacje w zakresie nowej „Strategii bezpieczeństwa narodowego”. Mam nadzieję, że efekty tej pracy BBN, które zostały przesłane do MON, będziemy w stanie ‒ wspólnie już z Ministerstwem Obrony Narodowej pracując nad tymi rekomendacjami ‒ przetworzyć na konkretne rozwiązania; myślę o projektach ustaw. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się taką „Strategię” przygotować i w związku z tym będziemy mieli w warstwie legislacyjnej nowe rozwiązania odnoszące się zarówno do funkcjonowania instytucji państwa, sił zbrojnych, jak i powszechnego bezpieczeństwa obywateli.

 

Oczywiście mówiliśmy także o zakupach, które chcemy realizować. Gorąco popieram przedstawiony przez Pana Ministra program „Harpia” – chodzi o rozwój polskich sił lotniczych. Krótko mówiąc: chodzi o zakup myśliwców piątej generacji. To bardzo ważne. Wszyscy wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce w ostatnim czasie. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że nowoczesne, nowe samoloty są nam potrzebne. Powinniśmy się pozbyć poradzieckiego sprzętu, zastąpić go sprzętem najnowocześniejszym, używanym przez państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale zarazem takim, który jest sprawdzany także warunkach bojowych. Mam nadzieję, że uda nam się to w najbliższym czasie zrealizować. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za determinację w tym zakresie i mam nadzieję, że ten plan będzie w najbliższych latach realizowany.

 

To są wszystko ogromne wydatki, więc wiadomo, że tego typu planowanie finansowe jest bardzo trudne, ale wierzę, że w rozsądnym czasie i rozsądny sposób uda nam się te kolejne zakupy unowocześniające infrastrukturę polskiego wojska – i w związku z tym unowocześniające także służbę wojskową naszych żołnierzy – wprowadzić do użytku. Plan modernizacji jest w każdym razie realizowany. Dziękuję Panu Ministrowi ‒ bo widać w ostatnim czasie, że jego realizacja przyspiesza ‒ i głęboko wierzę, że ogólnie zakończy się to sukcesem.

 

Dziękuję bardzo.

Wspólna konferencja Prezydenta Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka

Poleć znajomemu