Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 marca 2019

Wystąpienie Prezydenta RP podczas dorocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej z kierowniczą kadrą MON i SZ RP

 

Wielce Szanowny Panie Ministrze,
Panie Premierze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Państwo Pułkownicy, Oficerowie
Żołnierze i Pracownicy Wojska!
Wszyscy dostojni przybyli goście!


Dzisiejsza odprawa z kierowniczą kadrą Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych wpisuje się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski, a także Czech i Węgier, do grona państw należących Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojuszu, który także w tym roku obchodzić będzie 70-ty jubileusz powstania. Można więc śmiało mówić, że ten rok jest dla nas w NATO jubileuszowy w podwójnym tego słowa znaczeniu.

 

Zobacz także: NATO Week: Odprawa kierowniczej kadry MON i Sił Zbrojnych [PL/ENG] NATO Week: Wizyta na poligonie w Orzyszu [PL/ENG] NATO Week: Prezydent Andrzej Duda w Żaganiu Jestem ogromnie rad, że po raz pierwszy odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP została zorganizowana w Pałacu Prezydenckim, siedzibie Zwierzchnika Sił Zbrojnych, nadając tym samym dzisiejszemu spotkaniu szczególną oprawę.


Dziękuję bardzo Panu Ministrowi za to, że zgodził się na tą inicjatywę. Cieszę się ogromnie, że mogę Państwa podjąć właśnie tutaj i że ta odprawa ma charakter wyjątkowy. Mam nadzieję, że dzięki temu, jako odprawa jubileuszowa, zostanie zapamiętana. Cieszę się ogromnie z tego, że mogłem dziś Państwa przywitać w Pałacu Prezydenckim tak, jak witam tutaj najważniejszych gości. Chcę, żeby to zostało tak odebrane i przyjęte przez Państwa, ale także przez Państwa podwładnych, naszych żołnierzy, tych, którzy na co dzień nastawiają swoją pierś w obronie Rzeczpospolitej i jej obywateli i jej interesów – nie tylko tutaj, w Polsce, ale także w wielu miejscach na świecie. 

 

W ramach obchodów tzw. tygodnia NATO odbyłem już wizyty w Żaganiu i Orzyszu, gdzie mogłem spotkać się z żołnierzami amerykańskimi Brygadowej Grupy Bojowej i żołnierzami państw NATO stacjonującymi w naszym kraju w ramach wysuniętej obecności. Spotkać się, by podziękować im za realizowaną w naszym kraju misję. W poniedziałek będę w Szczecinie, gdzie spotkam się z dowództwem i kadrą Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, a we wtorek, dokładnie w rocznicę naszego przystąpienia do NATO, spotkam się w Pradze z Prezydentami Czech i Węgier, a także Słowacji, by wspólnie świętować jubileusz naszego członkostwa w Sojuszu.


Nasza dzisiejsza odprawa jest zatem doskonałym momentem do podkreślenia, jak ważną rolę odgrywa NATO w budowaniu bezpieczeństwa Europy i jej otoczenia strategicznego oraz dla wzmacniania relacji transatlantyckich. Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego,  mimo nawet pewnych napięć pojawiających się pomiędzy niektórymi krajami Unii Europejskiej, a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony Sojuszu. Jednocześnie Polska będzie angażować się w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak Stała Współpraca Strukturalna – PESCO, czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby były one komplementarne względem NATO.


Moje wizyty w bazach w Żaganiu, Orzyszu, wcześniejsza w Elblągu, czy w Szczecinie – były dla mnie okazją by przekonać się  o tym, że Polska staje się coraz istotniejszym hubem obecności wojskowej NATO i Stanów Zjednoczonych w naszym regionie. Postrzegamy tę rolę nie tylko w kategoriach bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa całej flanki wschodniej i basenu Morza Bałtyckiego, a co za tym idzie – także i całej Europy. Idea hubu przynosi już konkretne efekty. Dwa tygodnie temu, przy okazji wizyty Pani Prezydent Dalii Grybauskaite w Polsce, ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali list intencyjny zakładający m.in. wspólną afiliację polskiej 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz litewskiej Brygady Piechoty Zmechanizowanej Żelazny Wilk do natowskiego dowództwa dywizji w Elblągu. W zadaniach tego dowództwa jest koordynowanie działań sojuszniczych batalionów NATO rozlokowanych dla wzmocnienia wschodniej flanki, w tym batalionowej grupy bojowej operującej w Polsce, której państwem ramowym są Stany Zjednoczone. Fakt ten pokazuje, że sojusznicza i amerykańska obecność wojskowa staje się w praktyce czynnikiem stymulującym regionalną współpracę obronną.


Dlatego w trakcie dzisiejszej odprawy jest właściwa chwila, by podkreślić nasz militarny wkład w rozwój Sojuszu, jak również w bezpieczeństwo i budowę stabilności w naszym regionie i na świecie. Jest to też okazja do podziękowania polskim żołnierzom za ich codzienną służbę. Służbę tu w kraju, jak i za granicą. Służbę ofiarną, wymagającą wielu wyrzeczeń, ale też służbę przynoszącą dużo satysfakcji i poczucia, że robi się coś ważnego dla naszej Ojczyzny. I za to chcę bardzo podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska.


Szanowni Państwo,


Tylko w ostatnim roku prawie 2400 żołnierzy i ponad 100 pracowników wojska zaangażowanych było w realizację zadań w ramach różnego typu misji poza granicami kraju. Nasze siły zbrojne były obecne w Afganistanie, Iraku, Kosowie, Rumunii i na Łotwie. Zakończyliśmy misję w Kuwejcie, w ramach której piloci w niespełna dwa lata spędzili w powietrzu prawie 4 tys. godzin. Wojsko Polskie uczestniczyło też w trzech misjach Unii Europejskiej: Althea w Bośni i Hercegowinie, Sophia na Morzu Śródziemnym i szkoleniowej w Republice Środkowo-afrykańskiej.


Wysiłek ten kontynuujemy. Od początku 2019 r. Siły Powietrzne rozpoczęły - już po raz ósmy - patrolowanie przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Fregata rakietowa ORP Gen. Kazimierz Pułaski po raz trzeci rozpoczęła misję w Stałym Zespole Okrętów NATO Grupy Pierwszej. Od 1 lipca ponad tysiąc naszych żołnierzy razem z Czechami, Słowakami, Węgrami i Chorwatami tworzyć będzie Wyszehradzką Grupę Bojową Unii Europejskiej. Trwają też przygotowania do objęcia przez Polskę dyżuru państwa ramowego w ramach tzw. szpicy NATO w 2020 roku. Przy okazji największego zeszłorocznego ćwiczenia „Anakonda-18” przeprowadziliśmy certyfikację Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu, która jest teraz podporządkowana szczecińskiemu Korpusowi. Co więcej, ponad 400 naszych żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniu Trident Juncture – największym, jaki Sojusz prowadził od czasów zakończenia zimnej wojny. Rośnie w siłę również Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Force Training Center - JFTC) w Bydgoszczy. W szkoleniach organizowanych w zeszłym roku w tym Centrum wzięło udział niemal 5 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych z ponad 30 krajów. W tym roku w wyniku reformy struktury dowodzenia NATO, obsada Centrum zwiększy się aż o 40 procent.

 

Jako Prezydent RP wraz z Rządem angażujmy się w działania zwiększające zewnętrzne gwarancje naszego bezpieczeństwa. W lipcu braliśmy aktywny udział w szczycie NATO w Brukseli. Był on kolejnym krokiem na rzecz wzmacniania gotowości Sojuszu do obrony swych członków, po wcześniejszych szczytach w Walii i przełomowym szczycie w Warszawie, na którym zdecydowano o wysuniętej obecności na wschodniej flance NATO – tak ważna dla nas decyzja. W jego trakcie przyjęta została np. Inicjatywa Gotowości Sojuszu, zatwierdziliśmy nową strukturę dowodzenia, odnotowaliśmy wzrost wydatków na obronność wśród państw sojuszniczych.


To wszystko świadczy o sile Sojuszu, o sile więzi transatlantyckich. Dyskusje sojusznicze odbywały się też w Warszawie. W maju ubiegłego roku w Sejmie i Senacie RP odbyła się sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, gdzie dyskutowaliśmy m.in. o wzmacnianiu polityki odstraszania Sojuszu na wschodzie, czy też o przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym ze strony Rosji. We wrześniu najważniejsi przedstawiciele wojskowi państw NATO obradowali w Warszawie nad tym, jak zwiększyć gotowość bojową sojuszniczych sił, a także jak wzmocnić relacje obronne z Unią Europejską.


Przed szczytem NATO zorganizowałem w Warszawie spotkanie, w którym wzięli udział szefowie państw „Bukaresztańskiej Dziewiątki”, co pozwoliło państwom regionu wypracować wspólne stanowisko na ten szczyt.


Odbyłem też bardzo ważną wizytę w Waszyngtonie. W jej trakcie razem z Prezydentem Donaldem Trumpem podpisaliśmy Wspólną Deklarację o Polsko-Amerykańskim Partnerstwie Strategicznym. Jej ważnym elementem jest współpraca obronna. Na najwyższym szczeblu podniesiona została sprawa zwiększenia i wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce.  Bezpośrednie rozmowy prowadzą w tym zakresie Ministerstwo Obrony Narodowej i Pentagon.


Trwają także zmiany w samych Siłach Zbrojnych RP. Mają one moje pełne wsparcie jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Uruchomiliśmy ważne projekty modernizacyjne, przypomnę tutaj tylko programy „Wisła” i „Homar”. Wprowadziliśmy pierwsze zmiany w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, przywracając kluczową rolę Szefa Sztabu Generalnego WP jako „pierwszego” żołnierza RP. Opracowane zostały priorytetowe dokumenty strategiczne związane z operacyjnym użyciem sił zbrojnych. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie „Szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”.


W grudniu podpisałem postanowienie o wydaniu Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, zaś Minister Obrony Narodowej zatwierdził „Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2017-2026”. Z zadowoleniem też przyjąłem informację o podpisaniu nowego „Planu Modernizacji Technicznej” do 2026 roku, obejmującego kluczowe obszary rozwoju sił zbrojnych, ale też zakładającego znaczne zwiększenie budżetu na jego realizację.


Ponadto, wydając odpowiednie rozporządzenie – uruchomiliśmy z początkiem roku podwyżki w wojsku we wszystkich korpusach osobowych. Wdrożenie nowej siatki płac nie należy odczytywać jedynie przez pryzmat spełnienia powinności państwa wobec armii, ale także jako przyjęcie przez żołnierzy zobowiązania do zwiększonego wysiłku, pełnej dyspozycyjności i mobilności.

 

Mając na uwadze potrzeby rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych RP w dalszym ciągu zamierzam zabiegać o sukcesywne zwiększanie wydatków obronnych. Na mój wniosek Rząd przygotował projekt ustawy zwiększającej budżet obronny do poziomu 2,5 procent PKB do roku 2030. Mając na uwadze założenia obecnego Planu Modernizacji Technicznej i potrzeby sił zbrojnych podtrzymuję swój postulat, aby ten poziom osiągnąć już w 2024 r. Mam nadzieję, że będzie to możliwe.


Pamiętając też o weteranach – wyszedłem z inicjatywą, by uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami kraju, ale jednorazowy czas ich trwania nie przekraczał 60 dni, także mogli ubiegać się o status weterana. Dziękuję Parlamentowi za przyjęcie tej ustawy.


Szanowni Państwo,

 

wysiłek całych Sił Zbrojnych i kierownictwa resortu obrony narodowej był w zeszłym roku znaczący. Wszystkim nam przyświecała idea wzmocnienia polskiej armii i potencjału obronnego Rzeczypospolitej. Udowodniliśmy też, że na polu polityki bezpieczeństwa i obrony jesteśmy aktywnym podmiotem, sprawdzonym sojusznikiem, kształtującym bezpieczne warunki życia nie tylko w najbliższym otoczeniu naszego kraju, ale i na świecie. Za ten wysiłek szczególnie dziękuję całemu Wojsku Polskiemu i wszystkim pracownikom cywilnym.

Wystąpienie Prezydenta RP podczas dorocznej odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry MON i SZ RP

Poleć znajomemu