przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 19 marca 2019

Wystąpienie Prezydenta na spotkaniu z mieszkańcami powiatu grodziskiego

 

Szanowna Pani Minister,

Szanowny Panie Pośle do Parlamentu Europejskiego,

Szanowni Państwo Posłowie na Sejm,

Szanowni Państwo Senatorowie,

Wielce Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowny Panie Burmistrzu,

Szanowni Państwo Radni – wojewódzcy, powiatowi i miejscy,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Wielce Szanowni Państwo – mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego, mieszkańcy powiatu!

 

Bardzo dziękuję za gościnne przyjęcie w Państwa pięknym mieście. Ale przede wszystkim dziękuję za to, co widzę przed sobą: tutaj, przed pięknym miejskim ratuszem, który – można śmiało mówić – jest symbolem miasta. Nie tylko pięknym zewnętrznie, lecz także o niezwykłym uroku i urodzie wewnątrz, stanowiąc zarazem piękny dowód tego, jak na przełomie stuleci miasto się rozwijało i było zasobne.

 

Zobacz także: Prezydent odwiedził Grodzisk Wielkopolski i Wolsztyn Ale dziękuję, że upamiętniliście to, co dla Was ważne, w sposób tak spektakularny. Tutaj, przed wejściem, do najważniejszego w mieście obiektu – w tym sensie administracyjnym – jakim jest siedziba władz miejskich: stulecie odzyskania niepodległości, 1050. rocznica chrztu Polski, 700-lecie Waszego miasta.

 

To 700-lecie to już 16 lat temu upamiętnienie tamtego pierwszego momentu, gdy miasto uzyskało prawa miejskie. Potem potwierdzane na prawie magdeburskim, ale wtedy, w 1303 roku, rzeczywiście to nadanie nastąpiło pierwszy raz. Lecz to nie jest początek historii miasta. Tak naprawdę początek historii miasta, tej pisanej, to 1257 rok – pierwsza wzmianka na temat Grodziska. Ale prawdopodobnie miasto – choćby z racji swojej słowiańskiej nazwy – jest znacznie starsze i sięga swoimi korzeniami gdzieś głęboko w prehistorię.

 

Ale co w tym kontekście chcę podkreślić? To zawsze była najgłębiej nasza słowiańska, a potem polska tradycja przechowywana tutaj przez stulecia – można śmiało mówić, że przez ponad tysiąc lat – przechowywana z pokolenia na pokolenie mimo różnych prób. Mocno to podkreślam: prób pozbawienia nas tożsamości, narodowości, pozbawienia nas – Polaków, Słowian – własności.

 

Pan Burmistrz przed chwilą wspomniał słynną w naszej historii opowieść o Drzymale i jego wozie – człowieku stąd, tak mocno zakorzenionym w swoją ziemię, że nie chciał tej ojcowizny oddać za żadne skarby. Nie chciał oddać ani ojcowizny, ani polskości. To historia czterech – a śmiało można mówić, że nawet pięciu – powstań wielkopolskich. To powstanie wtedy, gdy Wielkopolanie – także i stąd, z Grodziska – przyłączyli się do insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku. To potem 1806 rok, w wyniku którego powstało Księstwo Warszawskie. To potem lata 1846 i 1848 – Wiosna Ludów – gdy mieszkańcy walczyli tutaj przeciwko Prusakom, gdy zginęli tu Polacy, walcząc w obronie miasta.

 

To wreszcie tamto wielkie zwycięskie powstanie sprzed stu lat z 1918 roku – powstanie wielkopolskie, w którym właśnie Grodzisk Wielkopolski wziął tak przemożny udział. Miasto wystawiło trzy kompanie piechoty i oddział kawalerii. To jest coś, proszę Państwa! To właśnie chłopcy stąd, z Grodziska Wielkopolskiego, walczyli najpierw o wyzwolenie Wielkopolski – skutecznie, ze zwycięstwem. Potem w powstaniu górnośląskim, potem w wojnie z bolszewikami i we wszystkich pozostałych walkach, w których walczono o odzyskanie Polski jako niepodległego, suwerennego państwa. Walczono o ukształtowanie granic Rzeczypospolitej, żeby można było wreszcie zacząć w niej gospodarować.

 

To dla Państwa, dla Waszych przodków, dla Was, tak szczególnie cenne – dla Wielkopolan, którzy przecież słyną od stuleci ze swojej pracy organicznej, z przezorności z jednej strony, pracowitości z drugiej strony, ale także i ze swojego pragmatyzmu. To pewnie dlatego powstanie wielkopolskie – tamto, 1918/1919 roku, wygrało w sposób tak spektakularny. Bo nie było tylko i wyłącznie powstaniem na hura, choć oczywiście wybuchło i walczyło. Ale było przygotowane: była przygotowana broń, byli przygotowani ludzie, były organizacje, które skupiały tutaj młodych i starszych. I właśnie dlatego odniosło zwycięstwo, i właśnie dlatego trudem chłopców stąd – z Grodziska Wielkopolskiego i innych miast Wielkopolski – Wielkopolska wróciła i stała się na powrót częścią wielkiej, odradzającej się Rzeczypospolitej.

 

Cieszę się, że mogę dziś na Wasze ręce – wnuków, dzieci tamtych zwycięzców z lat 1918 i 1919 – złożyć podziękowania. I na ręce tych, którzy potem odbudowywali Wielkopolskę i Polskę zniszczoną po I wojnie światowej, tworząc tę odrodzoną II Rzeczpospolitą. Którzy nigdy nie zaniechali pracy dla ojczyzny i zawsze przy niej byli. Tych, dzięki których staraniu, pracy, sprytowi, wytrwałości, ale także męstwu, tutaj przez stulecia przetrwała polskość i spokojnie mogła wrócić Polska – na swoje pradawne miejsce, które zawsze było jej dzięki Wam. Dziękuję za to!

 

Dzisiaj patrzymy na Grodzisk Wielkopolski w innej rzeczywistości – leżący w Wielkopolsce, która z kolei jest częścią naszej kolejnej Rzeczypospolitej, znów w pełni suwerennej, w pełni niepodległej. Stanowiącej dzisiaj – nie tylko w znaczeniu kulturalnym i światopoglądowym, mentalnym, czyli tym, co zawsze w nas było – część wielkiej wspólnoty Zachodu. Ale stanowiącej część tej wspólnoty także w znaczeniu politycznym czy wreszcie – jeszcze mocniej mówiąc – geopolitycznym.

 

Jesteśmy dzisiaj częścią Unii Europejskiej, o czym sami zdecydowaliśmy, dzięki Bogu. Wsparci przez naszego wtedy Ojca Świętego, jeszcze cały czas do nas przemawiającego Jana Pawła II, który mówił: „Idźcie do tej zjednoczonej Europy i nieście tam ze sobą swoje wartości, które wyrosły i przetrwały właśnie w tej ziemi”. Bo to tutaj, w Wielkopolsce, narodziły się polskość, nasza kultura i tradycja. Nasz książę Mieszko przyjął chrzest, na tej ziemi – nieważne, czy w Poznaniu, w Gnieźnie, czy może na Lednicy. Ale na pewno stało się to tutaj, w Wielkopolsce.

 

To na pewno stąd wyszliśmy z naszą tradycją, kulturą i na pewno właśnie tutaj jest ona zakorzeniona najmocniej. I dlatego dzisiaj także stąd nieśmy ją do Unii Europejskiej, róbmy to z dumą, bo jesteśmy jednym z wielkich europejskich narodów. Mamy swoją wielką, wielowiekową tradycję – bardzo silną, bardzo mocną – która przetrwała najtrudniejsze czasy. Bo jak powiedziałem: umiała przetrwać w nas, w naszych ojcach, dziadkach – przez pokolenia – mimo wszelkich trudności.

 

Jesteśmy dzisiaj także częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. My jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale – na szczęście – od kilku lat wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego są także w naszym kraju. Wzmacniając i dodatkowo zapewniając nam bezpieczeństwo. Państwo mają tutaj, w Wielkopolsce, już od jakiegoś czasu nowoczesne wyposażenie polskiej armii: niedaleko stąd, jest baza myśliwców F-16, jednego z najnowocześniejszych dzisiaj elementów naszego uzbrojenia.

 

Ale w imieniu władz centralnych, jako Prezydent Rzeczypospolitej, chcę powiedzieć jedno: modernizacja polskiej armii to nasze wielkie zadanie. Dziękuję, że przyjmujecie to spokojnie, że miliardy i miliony złotych muszą być na to zadanie wydane. Jest to zadanie bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy byli w stanie w jak największym stopniu te zakupy nowoczesnego uzbrojenia i wyposażenia dla naszej armii realizować w Polsce. Niestety, nie zawsze się to udaje.

 

To także efekt wielu lat, dziesięcioleci zapóźnienia technologicznego, przemysłowego, które mamy przez to, że 50 lat byliśmy za żelazną kurtyną. Chcę bardzo mocno powiedzieć: to nie była nasza wina! Taka była kolej dziejów i takie zdarzyły nam się losy. Udało nam się stamtąd wyjść także dzięki naszej niezłomności – dzięki wszystkim, którzy byli w Solidarności, którzy wcześniej przeciwstawiali się jako Żołnierze Niezłomni, także tutaj, w Wielkopolsce. Dzięki wszystkim, którzy prowadzili także w tamtych latach – 50., 60., 70., 80. – pracę organiczną, wytrwałą pracę nad powrotem Polski i Polaków także na geopolityczną mapę Zachodu. Jesteśmy dzisiaj na niej i na niej trwajmy.

 

I na niej mamy dzisiaj wielkie zadanie – nasze, tutaj wewnętrzne, ale także wobec Europy – tej zjednoczonej: doprowadzić nasze państwo do takiego poziomu rozwoju, jaki jest na zachodzie Europy; odbudować przemysł i gospodarkę, odbudować wreszcie pomyślność i zasobność polskiego społeczeństwa. To wielkie zadanie, które cały czas jest realizowane. I nie powiem: liczę ogromnie na Państwa, na Was – Wielkopolan, na Waszą zaradność, pracowitość, o której już wspomniałem, w tym wspaniałym dziele.

 

Wiem, że Państwo to dzieło realizują. Miasto ma ok. 20 tys. mieszkańców, jest ponad 2 tys. podmiotów gospodarczych, a bezrobocie to 400 osób – można powiedzieć, że w zasadzie bezrobocia nie ma. Prowadzą Państwo działalność gospodarczą, rozwijacie się. Chciałbym, żebyście mieli możliwość rozwijania się jak najlepiej.

 

Chciałbym także, aby cały czas była wytrwale realizowana polityka wsparcia dla rodziny. To nieważne, że tutaj, w Wielkopolsce, wielu ludziom żyje się dobrze i w miarę zamożnie. Chciałbym, żeby żyło się jeszcze lepiej. Ale państwo oprócz tego ma obowiązek wspierania rodziny – zwłaszcza tej, która ma dzieci, a w związku z tym daje temu państwu przyszłość, bo dzieci są naszą przyszłością. I państwo musi to rozumieć, i musi o nie dbać. Cieszę się, że od trzech lat wreszcie w sposób aktywny realizowana jest taka polityka. Wierzę, że będzie mogła być realizowana nadal.

 

Jeszcze raz chciałem Państwu bardzo podziękować za uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości – tutaj, w Grodzisku Wielkopolskim. Dziękuję za pamięć o powstaniu wielkopolskim, o jego bohaterach. Dziękuję za piękne odnowienie, Panie Burmistrzu, ich mogiły na tutejszym cmentarzu – Waszych bohaterów, którzy za wolność i polskość tej ziemi oddali swoje życie. Dziękuję za Waszą pracę dla Rzeczypospolitej, za Wasz codzienny wysiłek.

 

Gratuluję orkiestrze 90-lecia istnienia w tym roku. Wczoraj byłem na 90. rocznicy istnienia Banku Pekao SA, orkiestra też jest z 1929 roku – serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że przez następne sto lat będziecie trwali i kolejne pokolenia grodziszczan będą grały w orkiestrze.

 

Życzę Państwu wszelkiego powodzenia i pomyślności – zarówno w życiu osobistym, gospodarczym, w rozwoju swojego biznesu, w życiu zawodowym, ale także w życiu rodzinnym. Żeby wszystko układało się Państwu jak najlepiej, żeby Grodzisk Wielkopolski był miastem jak największej pomyślności.

 

Pomyślności dla miasta, jego mieszkańców i Rzeczypospolitej!

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.