Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 maja 2019

Wystąpienie podczas Pikniku Europejskiego w Puławach

 

Wielce Szanowna Pani Poseł,
Wielce Szanowny Panie Marszałku,
Szanowny Panie Wojewodo,
Szanowny Panie Prezydencie Miasta,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
ale przede wszystkim
Wszyscy Szanowni Mieszkańcy Puław,
Mieszkańcy Powiatu,
Mieszkańcy Województwa,
wszyscy przybyli w to dzisiaj – można powiedzieć – symboliczne miejsce, jaką jest puławska marina. Symboliczne z dwóch przyczyn. Po pierwsze, symboliczne dlatego, że pokazuje dobrą współpracę między samorządami, bo to była wspólna inicjatywa Puław, Kazimierza Dolnego i Janowca, żeby inwestycje nadwiślańskie w tych miastach zrealizować. Pokazuje z jednej strony dobrą współpracę, pokazuje współdziałanie, z drugiej strony zostały te inwestycje zrealizowane za pieniądze pochodzące z funduszy europejskich. Dzisiaj spotykamy się tutaj właśnie z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, wejścia, które miało dla nas, i ma nadal, jestem przekonany, rewolucyjny charakter.

 

P Zobacz także: Para Prezydencka na Pikniku Europejskim w Puławach [PL/ENG] rzed chwilą udzieliłem wywiadu dla lubelskiej telewizji i powiedziałem, że to, co dzieje się w Polsce dzięki funduszom unijnym, to, że inwestujemy fundusze, które otrzymujemy w ramach polityki spójności, to jest coś w rodzaju planu Marshalla. Planu Marshalla po latach, z którego kiedyś władze komunistyczne nie pozwoliły nam skorzystać, bo zabronił tego ich wielki patron ze Wschodu.


Dzisiaj symbolicznie obchodzimy w tym roku 30-lecie wyborów w 1989 r., 20-lecie naszej obecności w Sojuszu Północnoatlantyckim i 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej. Tych najważniejszych wydarzeń, bez wątpienia wydarzeń najważniejszych dla Polski ostatniego półwiecza.
 

 

Szanowni Państwo, nikomu w Polsce nie trzeba tłumaczyć, czym jest Unia Europejska. Jako Polacy jesteśmy jej zdecydowanymi zwolennikami. Kiedyś, co niezwykle ważne, w referendum podjęliśmy decyzję, że chcemy należeć do Unii Europejskiej. Mnie cały czas brzmią w uszach słowa największego dla Polaków autorytetu chyba w całej naszej historii, czyli Ojca Świętego Jana Pawła II, który wtedy tak wyraźnie na temat naszego przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej się wypowiedział. Ta jego wypowiedź z 2003 r. miała dla decyzji Polaków o przynależności do Unii Europejskiej, w moim przekonaniu, ogromne znaczenie. Powiedział wtedy jasno i wyraźnie, powiedział krótko, idźcie do Europy. Polska potrzebuje Europy, a Europa – Polski. To było jedno z najważniejszych zdań w tamtym czasie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, jak zagłosować w wyborach europejskich. W tamtym wyborze, wyborze za Unią Europejską, podjęliśmy, w moim przekonaniu, dziejową dla nas decyzję. Decyzję, która determinuje w sensie pozytywnym rozwój Polski nie tylko, mam nadzieję, na najbliższe dziesięciolecia, ale na najbliższe stulecia. Straciliśmy, proszę Państwa, w XX w. bardzo wiele czasu. W dużym stopniu, niestety, w porównaniu z Europą Zachodnią czasem straconym było to, co działo się w okresie komunistycznym, bo oddaliliśmy się gospodarczo i pod względem poziomu życia od Europy Zachodniej.

 

Czy chcieliśmy być pod rządami komunistycznymi? Nie. Tak zdecydowano po II wojnie światowej, zdecydowano za naszymi plecami. Ale to, że się wydostaliśmy zza „żelaznej kurtyny” już jest absolutnie naszą zasługą. To wielka zasługa pokolenia moich dziadków i pokolenia moich rodziców.


Chcę z tego miejsca w 15-lecie naszej obecności w Unii Europejskiej, w 30-lecie wyborów w 1989 r. jeszcze raz tym pokoleniom, dzięki którym wyrwaliśmy się z oków komunizmu, z całego serca podziękować. Wszystkim tym ludziom, którzy dzielnie stawali, wszystkim tym, którzy cierpieli, których prześladowano, których wyrzucano z pracy, których więziono. Dziękuję Wam.

 

Wtedy, w 1989 r., Polacy poszli do wyborów i powiedzieli zdecydowanie „NIE” komunizmowi i władzy komunistycznej. Zdecydowanie „NIE” właśnie dzięki temu, jak bardzo mocny był to wtedy głos. Niektórzy podkreślają – no tak, ale te wybory nie były w pełni wolne. Może i nie były one w pełni wolne, bo tylko do Senatu były to tak naprawdę wolne wybory. Ale Polacy poszli do urn i odrzucili komunizm. I to było najważniejsze. My po prostu naszą zbiorową decyzją pokazaliśmy wtedy Europie i całemu światu, że jesteśmy częścią Zachodu i że nie chcemy komunizmu. Dzięki tamtej decyzji i dzięki tamtej postawie naszego społeczeństwa upadł później mur berliński i upadła żelazna kurtyna, i cała Europa Środkowa mogła się wydobyć z tych czarnych lat komunistycznych i pójść ku wolności.

 

 

Następstwem tego później była nasza przynależność do NATO i następstwem tego dzisiaj jest nasza przynależność do Unii Europejskiej. Chcę bardzo mocno podkreślić, te dwa elementy – 1989 r. i decyzja podjęta w referendum europejskim – to były decyzje, jakie podjęło polskie społeczeństwo. To my naszym zbiorowym wysiłkiem o tym zdecydowaliśmy. To my dzisiaj naszym zbiorowym wysiłkiem, mądrością władz samorządowych, ale także ciężką pracą polskiego społeczeństwa dobrze wykorzystujemy środki unijne.

 

Możemy śmiało mówić: Europa to my! Unia Europejska to my! Jesteśmy jej częścią. Zawsze bardzo mocno to podkreślam. W sensie tożsamościowym, w sensie kulturowym, w sensie tradycji jesteśmy częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. Od wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę. To od wtedy jesteśmy Europejczykami i zawsze nimi byliśmy, nawet w czasach gdy byliśmy za „żelazną  kurtyną”, kiedy byliśmy granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej.

 

Ta tradycja cały czas u nas trwała. Najlepszym dowodem na to, było to, że w tamtym czasie to właśnie Polak został głową Kościoła katolickiego. To Polak został wybrany na papieża. To był dowód na naszą przynależność do tamtej tradycji, do tej części świata.

I to także dzięki niemu, jego niezłomnej postawie, udało nam się zwyciężyć, odzyskać wolność, i dzisiaj znów cieszymy się suwerenną, niepodległą ojczyzną, w której to my podejmujemy świadomie decyzje. Dziś znów jesteśmy demokracją, dziś znów jesteśmy wolnym krajem, dziś znów należymy do najważniejszych na świecie sojuszy. Do Sojuszu Północno Atlantyckiego – NATO i do Unii Europejskiej. Należymy do niej, proszę Państwa, i będziemy należeli. I musimy czynić wszystko, by Unia Europejska trwała i aby Polska trwała w Unii Europejskiej.

 

 

Dlatego dzisiaj to przede wszystkim w instytucjach europejskich powinni sobie zadać pytanie, dlaczego wielkie społeczeństwo brytyjskie powiedziało Unii Europejskiej „nie” w referendum. Dlaczego dzisiaj jednym z największych zmartwień Unii Europejskiej jest brexit. Mam zresztą nadzieję, że finalnie do niego nie dojdzie. Ale to problem tego, że z jakichś przyczyn Brytyjczycy powiedzieli Europie „nie”. Co zrobić, żeby ten wielki projekt europejski, jedna z najpiękniejszych rzeczy w historii Europy, jaka się zdarzyła, zyskał z powrotem na atrakcyjności, żeby stał się atrakcyjny dla społeczeństw na zachodzie Europy. My się cieszymy Unią Europejską, ale pytanie, dlaczego tam są wątpliwości? To Bruksela powinna na to pytanie odpowiedzieć.

 

Sądzę, że Europie potrzebne jest więcej demokracji, że potrzebna jest większa rola w Europie parlamentów narodowych, że potrzebna jest także większa rola Parlamentu Europejskiego jako tej instytucji, do której w całej Europie ludzie wybierają swoich przedstawicieli w zwykłych demokratycznych wyborach. Jestem przekonany, że Parlament Europejski powinien znaczyć więcej, jego rola decyzyjna powinna być jeszcze większa. Dlaczego to tak bardzo akcentuję? Bo wybory do Parlamentu Europejskiego są tuż-tuż. Jest bardzo ważne, żeby jak największa liczba Polaków uprawnionych do głosowania wzięła udział w tych wyborach. Potrzebna nam jest, proszę Państwa, wysoka frekwencja. Dlaczego? Także dlatego, żeby pokazać Europie, że my, jeżeli chodzi o wybory do instytucji europejskich, bierzemy tę decyzję w swoje ręce i traktujemy poważnie. Że to dla nas, Polaków, Europejczyków, należących dzisiaj do Unii Europejskiej jest sprawą istotną, kto nas reprezentuje w tej niezwykle ważnej instytucji europejskiej.

 

 

Bardzo proszę, żebyście Państwo wzięli udział w tych wyborach, bardzo proszę, żebyście namawiali do tego swoje rodziny, swoich przyjaciół, sąsiadów. To niezwykle ważne, żebyśmy pokazali, że bierzemy tę odpowiedzialność w swoje ręce.


Mam nadzieję, że Europa będzie się zmieniała na lepsze. Mam nadzieję, że coraz większa będzie rola Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej, czyli tych dwóch instytucji, w których jesteśmy demokratycznie reprezentowani. To jest niezwykle istotne. Proszę, żebyście Państwo na te wybory poszli.

 

Szanowni Państwo, Polska się rozwija. Mam nadzieję, że będzie się rozwijała jeszcze szybciej, mam nadzieję, że będzie się rozwijała także dzięki dobrze wykorzystywanym środkom unijnym. Ale to, co jest nam najbardziej potrzebne, to rozwój infrastruktury. Tej infrastruktury w Polsce ciągle jeszcze brakuje. Brakuje nam dobrych dróg, brakuje nam linii kolejowych. Jest ich oczywiście coraz więcej, ale tutaj, w tej części Polski jest realizowany wielki projekt Via Carpatia. On ma ogromne znaczenie nie tylko dla naszego kraju i nie tylko dla tej części Polski. Ta droga, która ma połączyć poprzez Polskę państwa bałtyckie z południem Europy ma wielkie znaczenie dla całej środkowej części naszego kontynentu. Ma ogromne znaczenie dla Europy Środkowej, ma ogromne znaczenie dla Polski i jestem przekonany, że ma także ogromne znaczenie dla Unii Europejskiej.

 

 

To między innymi właśnie dlatego w ramach Unii Europejskiej zainicjowaliśmy współpracę państw Trójmorza. Po to właśnie, aby ta część Europy, która przez lata znajdowała się za „żelazną kurtyną”, która w związku z tym tyle straciła i jest dzisiaj mniej rozwinięta niż Europa Zachodnia, mogła odzyskiwać swoją pozycję. Mogła zyskiwać świetność. By była połączona infrastrukturalnie, żeby były lepsze perspektywy rozwoju gospodarczego, żeby były lepsze perspektywy rozwoju społecznego poprzez turystykę, poprzez wzajemne kontakty. Mam nadzieję, że także i ta część Polski, Puławy, Lublin, skorzysta dzięki Via Carpatii. Mam nadzieję, że będzie to droga, która zrewolucjonizuje tę część naszego kraju tak niezwykle wartościową i tak niezwykle piękną.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na ten Piknik Europejski, na to rodzinne spotkanie, dzień radości tu, w Puławach, w tej marinie, w tym miejscu, które zostało stworzone także dzięki Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, które zostało stworzone przez Państwa i przez Wasze władze. Bardzo dziękuję za to, że mogę tu być i bardzo dziękuję za to, że zechcieliście Państwo przyjść na to spotkanie.

 

 

Bardzo dziękuję, bo rzeczywiście tak, jak powiedział Pan Prezydent miasta, zaproszeń z małżonką mieliśmy sporo, ale Pani Poseł Ela Kruk zadzwoniła do mnie, a jest to moja koleżanka, z którą siedziałem w jednej ławie sejmowej, i mówi: „Słuchaj, Andrzej, strasznie mi zależy na tym, żebyś przyjechał do Puław. Robimy tam Piknik Europejski i chciałabym, żebyście razem z Agatą przyjechali i byli z nami 1 maja. Jeżeli mógłbyś, to przyjedź”. Właśnie dlatego tutaj z Państwem jesteśmy. Bardzo ci dziękuję, Elu, za tę namowę i bardzo serdecznie dziękuję i Panu Prezydentowi i Panu Marszałkowi za zaproszenie tutaj, że możemy z Państwem być, możemy się razem cieszyć. Mam nadzieję, że deszcz nam tej radości nie zakłóci.

 

Dziękuję wszystkim artystom, którzy dzisiaj tu przyjechali, żeby dla Państwa tańczyć, żeby dla Państwa śpiewać i dzięki którym jeszcze mocniej będziemy się cieszyć 15-leciem w niezwykle ważnym dla nas roku, roku wielkich rocznic, rocznic naszej radości i cieszenia się z wolności. Z tego, że mamy dzisiaj taką Polskę, jaką mamy, i mam nadzieję będziemy z roku na rok mieli jeszcze piękniejszą. Tego Państwu życzę.

 

Dziękuję.

– Możemy śmiało mówić: Europa to my! Unia Europejska to my! Jesteśmy jej częścią – mówił Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Puław (woj. lubelskie) podczas Pikniku Europejskiego

Poleć znajomemu