Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 2 maja 2019

Prezydent: Flaga ma moc budującą wspólnotę


Wielce Szanowny Panie Marszałku Sejmu,
Wielce Szanowny Panie Marszałku Senatu,
Wielce Szanowny Panie Ministrze Spraw Zagranicznych,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowni Państwo Przewodniczący,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Państwo Oficerowie, Żołnierze,
Ale przede wszystkim Wielce Szanowni Odznaczeni,
Wielce Szanowni Dostojni Goście, Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,


Zobacz także: Odznaczenia dla zasłużonych w działalności na rzecz środowisk polonijnych Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą [PL/ENG] Bardzo dziękuję. Proszę, abyście Państwo przyjęli te odznaczenia, jak również te biało-czerwone flagi jako wyraz wdzięczności ze strony Rzeczypospolitej Polskiej za waszą działalność tak różną, prowadzoną w kraju, ale prowadzoną i poza jego granicami. Jest bez wątpienia symboliczne to, że ten 2 maja jest zarazem Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i świętem Polonii i Polaków poza granicami. Jest to symboliczne, bo flaga ma swój niezwykły wymiar, patrząc na nią historycznie. Skąd się wzięła w tych barwach? Przede wszystkim od wielkiej chorągwi krakowskiej, gdzie na czerwonym tle był biały orzeł, naszego chyba najgłębiej wpisanego w polską tradycję sztandaru, który łopotał nad rycerzami i prowadził ich przez stulecia do walki w obronie Królestwa Polskiego, w obronie Rzeczypospolitej. Jaki był wymiar sztandaru, tego rycerskiego? Przede wszystkim taki, że dopóki się unosił, wiadomo było, gdzie jest centrum, i wiadomo było, gdzie powinni się grupować rycerze w czasie walki, w którym kierunku podążać – za sztandarem i wokół sztandaru.


A więc flaga ma moc łączącą, moc jednoczącą, moc budującą wspólnotę. Taka jest tradycja, ale ona ma szczególne znaczenie i szczególny wymiar poza granicami kraju. Tam, gdzie przez stulecia, zwłaszcza przez ostatnie dwa stulecia, wyjechało tak wielu naszych rodaków. Wyjechało z powodu zaborów, które rozdarły Polskę, z powodu prześladowań, które dotknęły Polaków, część została wywieziona gdzieś daleko, na Syberię, część wyjechała, szukając lepszego życia, za chlebem, czy właśnie szukając bezpieczeństwa, a część pozostała poza granicami w wyniku wiatru historii. W wyniku decyzji politycznych, w wyniku przesunięcia granic Rzeczypospolitej. Ale jedno jest najważniejsze – wciąż noszą Polskę w sercu, wciąż uważają Polskę za swoją ojczyznę, wciąż kultywują to, co dla nich ważne: tradycję, kulturę, obyczaje, a przede wszystkim mowę i pamięć historyczną.


I za to właśnie dziękuję Państwu, których miałem zaszczyt uhonorować państwowymi orderami. Dziękuję Państwu za to, że swoją codzienną działalnością to właśnie budujecie i umacniacie, że prowadzicie działalność kulturalną, że prowadzicie działalność edukacyjną, że prowadzicie Państwo działalność organizacyjną, jednocząc Polaków i budując  polskość, umacniając polskość wśród dzieci, wśród młodzieży, wśród wszystkich tych, którzy gdzieś tam w głębi serca, często mimo pokoleń już poza granicami Polski, cały czas z wychowania czują się Polakami. Z wychowania, z tradycji, z tego wszystkiego, o czym już wspominałem.


Dziękuję Państwu za to z całego serca i, tak jak powiedziałem, proszę o jeszcze. Składam Państwu serdeczne wyrazy szacunku. Bardzo proszę, żebyście przekazali moje pozdrowienia i pozdrowienia od Polski i Polaków, kiedy znajdziecie się wśród rodaków poza granicami, kiedy wrócicie do swojej normalnej działalności.


Gratuluję i dziękuję także wszystkim tym, którzy odebrali flagi państwowe. Niech będą symbolem jedności, niech będą symbolem przywiązania do wartości, do barw, niech będą także symbolem miejsca, gdzie czynione jest dobro. Niech Państwu towarzyszą, niech wzmacniają wasze wspólnoty, w których na co dzień funkcjonujecie, niech będą symbolem waszym, niech będą symbolem waszej działalności, niech będą symbolem ojczyzny w miejscach, gdzie na co dzień działacie, gdzie na co dzień pracujecie, gdzie na co dzień w wielu przypadkach po prostu czynicie dobro, gdzie służycie Rzeczypospolitej, gdzie służycie rodakom i innym ludziom.


Jeszcze raz z całego serca dziękuję, gratuluję i pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich naszych rodaków w kraju, a w szczególności poza granicami, i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję za wszystko, co czynicie dla polskości, dla Polski, dla rodaków i dla bliźnich. Dziękuję za waszą działalność. Dziękuję także chórowi za to, że uświetnił nasze dzisiejsze spotkanie. Wszystkiego dobrego.


 

Na dziedzińcu Belwederu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Poleć znajomemu