Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 3 maja 2019

Prezydent: Silne państwo to takie, które jest przede wszystkim bezpieczne

 

Czcigodni Kombatanci, Obrońcy naszej Ojczyzny,
Wielce szanowni Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu,
Wielce szanowny Panie Premierze,
Szanowni Panowie Przewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Posłowie do Parlamentu Europejskiego,
Wielce szanowni Państwo Prezesi,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie,
Żołnierze, wszyscy Funkcjonariusze,
Wszyscy dostojni, przybyli Goście,
Członkowie Korpusu Dyplomatycznego,
Wielce szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,

 

Bardzo się cieszę, że w tym wyjątkowym roku, witając majową jutrzenkę, możemy w ten szczególny sposób świętować wyjątkowy czas, czas rocznic, czas pięknych dla nas rocznic: trzydziestolecia pokonania komunizmu, dwudziestolecia przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego i piętnastolecia przynależności do Unii Europejskiej. A wszystko w dniu jednej z najważniejszych rocznic, jakie mamy w roku, jednego z najważniejszych wydarzeń w naszej historii – rocznicy uchwalenia drugiej na świecie konstytucji, a pierwszej w Europie konstytucji, i pierwszej w Polsce konstytucji, Konstytucji 3 Maja.


Ci, którzy ją wtedy uchwalali, czynili to po to, by Polska odzyskała siłę, i by była państwem nowoczesnym. Państwo silne to państwo, które jest przede wszystkim bezpieczne, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Nie ma żadnych wątpliwości, że fundamentalnym elementem tego bezpieczeństwa jest zarówno sprawna i dobrze wyposażona armia, jak i sprawne i dobrze zabezpieczone służby, które o to bezpieczeństwo dbają.


Zobacz także: Defilada „Silni w sojuszach” Obchody Święta Narodowego 3 Maja [PL/ENG] Cieszę się, że dziś właśnie, na defiladzie, którą zobaczymy za moment, będziemy mogli powitać i będziemy mogli radować się razem z przedstawicielami polskich rodzajów sił zbrojnych, a także polskich służb. I że towarzyszyć nam w tym wszystkim będą żołnierze i funkcjonariusze formacji sojuszniczych, zarówno sojuszniczych w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i sojuszniczych w Unii Europejskiej.


Szanowni Państwo,


Nie ukrywam, mamy wielkie ambicje. Chcemy, żeby Polska była państwem stabilnym. Chcemy, żeby Polska była państwem dobrze rozwiniętym, ale przede wszystkim właśnie chcemy, żeby Polska była państwem, w którym jest bezpiecznie, i w którym obywatel czuje się bezpiecznie.


Chcemy też, żeby nasi obywatele poza granicami kraju czuli opiekę ze strony Polski, i wiedzieli, że w razie czego Polska ich nie zawiedzie. To jest właśnie kwintesencja silnego państwa. Takie państwa są szanowane nie tylko przez swoich obywateli, ale takie państwa są szanowane także i przez ich sojuszników, i przez wszystkich innych. Do tego właśnie dążymy.


Do tego niezbędnym elementem jest dobrze wyposażona, sprawna i dobrze wyszkolona armia. Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy świetnych funkcjonariuszy. Zawsze ich mieliśmy, to nasza tradycja. Umieliśmy walczyć zawsze wtedy, kiedy to było potrzebne.


Kilka dni temu miałem ten wielki zaszczyt, że mogłem odznaczyć i podziękować naszym żołnierzom, którzy kiedyś walczyli w obronie City Hall w Karbali. To ostatnia, a zarazem pierwsza po II wojnie światowej duża bitwa, w której brali udział nasi żołnierze. Zdali egzamin na medal. Żaden z nich nie został nawet ranny. Tak świetnie byli przygotowani i tak dobrze byli dowodzeni. To jest właśnie dzisiejszy, współczesny polski żołnierz.


Czego mu potrzeba? Potrzeba mu bardzo dobrego wyposażenia. I to jest nasze wielkie zadanie. To jest nasze wielkie zadanie, które musimy na przestrzeni najbliższych lat zrealizować: modernizacja infrastrukturalna polskiej armii.


Cieszę się, że mamy coraz więcej żołnierzy. Dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy służą w wojskach operacyjnych, dziękuję ich rodzinom, ale dziękuję także wszystkim tym, którzy zgłosili się do obrony terytorialnej. To wspaniale, że prezentujecie Państwo taką postawę – postawę patriotyczną, postawę gotowości służby ojczyźnie. Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą brali z was przykład. Dziękuję wam i dziękuję waszym najbliższym.


Niech żyje Polska!
 

Defilada wojskowa pod hasłem „Silni w sojuszach” została zorganizowana z okazji Święta Narodowego 3 Maja.

Poleć znajomemu