Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 4 maja 2019

Prezydent: Dziękujemy, że jesteście na każde wezwanie

 

Szanowny Panie Premierze,
Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowni Panowie Komendanci,
Szanowne Panie i Panowie Generałowie, Oficerowie, Funkcjonariusze, Druhny i Druhowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Najbliżsi Państwa Oficerów dziś promowanych
Wszyscy Szanowni Państwo!

 

Jesteśmy tu dzisiaj, w Dniu Strażaka, w tym niezwykłym miejscu, jakim jest plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z Państwem, Paniami i Panami funkcjonariuszami, z druhnami i druhami po to, żeby podziękować. Najwyższe władze Rzeczypospolitej, Prezydent, Pan Premier, Pan Minister, Państwo Ministrowie, Komendanci – żeby podziękować za służbę i za gotowość do niesienia pomocy, do ratowania życia, mienia, tego wszystkiego, w czym tak wspaniale sprawdzają się polscy strażacy. Bardzo, bardzo za to dziękujemy.

 

Zobacz także: Prezydent podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka To jest to dzieło, ta służba, która jest tak niezwykle doceniana przez całe polskie społeczeństwo, ciesząca się najwyższym społecznym zaufaniem, ale i ciesząca się tak ogromnym zaangażowaniem. Ponad 700 tysięcy ludzi w całej Polsce. To właśnie dzięki Wam ratowane jest życie, ratowane jest mienie, to Wy jesteście na każde wezwanie, to Wy jesteście na każdą potrzebę, bezinteresowni, oddani, wierni. Za to z całego serca dziękujemy w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej i w imieniu całego polskiego społeczeństwa.

 

 

Dziękujemy za służbę, ale dziękujemy też za reprezentowanie nas poza granicami kraju. Jak mówił wcześniej Pan Komendant Główny, za to, że zawsze kiedy trzeba, dzielnie stajecie, reprezentujecie nas i robicie ogromne wrażenie swoim profesjonalizmem, wyszkoleniem i oddaniem Bogu i bliźnim. Jak zawsze, polscy strażacy od pokoleń, podtrzymujecie tę wielką tradycję, służycie. Za to jesteśmy ogromnie wdzięczni.

 

I dziękuję z całego serca Panu Premierowi, Panu Ministrowie także i za wysiłek modernizacyjny polskiej straży pożarnej, nie tylko tej państwowej, lecz także tej ochotniczej. Wszystkim tym, którzy działają po to, żebyście mieli nowoczesny sprzęt, po to, żebyście mieli piękne remizy, po to, żebyście mieli wszystko to, co potrzebne jest ludziom oddanym całym sercem służbie, żeby mogli służyć jak najlepiej, jak najwydajniej i jak najbezpieczniej. Po to, żebyście mogli być zawsze wtedy, kiedy jesteście potrzebni.

 

 

Dziękuję też za dzieło przekazywania wiedzy dzieciom i młodzieży. Wiem, że strażacy to nie tylko pożary, to nie tylko klęski żywiołowe, ale to także szkoła, gdzie przychodzicie, gdzie opowiadacie o swojej służbie dzieciom i młodzieży, gdzie również szkolicie dzieci i młodzież. To właśnie dlatego między innymi możemy uhonorować, tak jak dzisiaj, młodych bohaterów, tych, którzy dzięki wiedzy przekazywanej przez Was uratowali życie innym. Za to jesteśmy również ogromnie wdzięczni. Za to, że nie tylko ratujecie, nie tylko bronicie, ale także przekazujecie swoje doświadczenie i wiedzę. I prosimy o jeszcze.

 

 

Wszystkim Paniom i Panom Funkcjonariuszom, wszystkim Państwu Druhnom i Druhom oraz Państwa najbliższym chcę z tego miejsca przekazać najserdeczniejsze życzenia w związku z Waszym świętem, wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania.

 

Wszystkiego dobrego!

Szczęść Boże!
 

Jesteście na każde wezwanie: bezinteresowni, oddani i wierni – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w sobotę w Warszawie.

Poleć znajomemu