Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 maja 2019

Prezydent: Nowoczesne państwo dostrzega potrzeby każdego człowieka

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Prezesi,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Droga Kapituło,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Szanowni Państwo!

 

Przede wszystkim bardzo dziękuję Kapitule za – jak zwykle – ciężką pracę, która została wykonana, by wyłonić laureatów, zwycięzców tegorocznej edycji Lidera Dostępności. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym tak niezwykle ważnym konkursie.

 

Niezwykle ważnym – mówiłem to już kilkakrotnie podczas kolejnych edycji, w których miałem zaszczyt brać udział jako patron, że to kwestia tego, jakie jest nasze państwo. Czy państwo jest nowoczesne? Bo nowoczesne państwo to takie, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia.

 

Zobacz także: Finał IV edycji Konkursu „Lider Dostępności” A to jest właśnie walka przeciwko wykluczeniu: by obiekty architektoniczne, budynki i inne były dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie ograniczenia stawia przed nim los – a więc jakie ograniczenia wynikają z jego cech fizycznych, z tych właśnie niepełnosprawności, które czasem są naszym udziałem.

 

I tutaj wielka zasługa inicjatora tego konkursu – pana Piotra Pawłowskiego – którego, niestety, nie ma już z nami. Ale właśnie dzisiaj, przygotowując się do spotkania z Państwem, myślałem o nim. Czytałem też zresztą jego słowa, które wypowiedział, tłumacząc swoją ideę – dlaczego przez właściwie dużą część swojego dorosłego życia cały czas walczył o równouprawnienie, o likwidację tego wykluczenia.

 

Doszedłem do wniosku, że po prostu miał niesłychane poczucie godności osobistej i uważał, że skoro los tak sprawił, że on nie może się dostosować do otaczającego go świata i w związku z tym nie może z części tego świata korzystać, to oznacza tylko tyle, że ten świat musi się dostosować do niego, musi zostać do niego dostosowany.

 

Myślę, że właśnie to spowodowało, że – jak mniej więcej powiedział – w momencie, w którym sam znalazł się na wózku, zobaczył, jak wielu ludzi, którzy znaleźli się w podobnej do niego sytuacji, nie są w stanie normalnie funkcjonować, i jak bardzo ci, którzy są w pełni sprawni, nie rozumieją sytuacji, w której są osoby z niepełnosprawnościami.

 

I właśnie to wywołało u niego ten wewnętrzny protest, a w związku z tym – wolę dostosowania świata do potrzeb tych, którzy nie są w stanie w pełni poradzić sobie ze wszystkimi barierami, które stawia życie czy które czasem stawiają ludzie. A najprędzej można zacząć od ludzi – skłonić ich, by te potrzeby właśnie uwzględniali. I stąd ten konkurs, stąd całe jego działanie.

 

Dlatego jestem tak ogromnie wdzięczny wszystkim Państwu architektom, urbanistom i projektantom za to, że właśnie są Państwo ludźmi z wielką wyobraźnią i wielką wrażliwością. Że potraficie nie tylko projektować i tworzyć obiekty, które są piękne, cieszą oko, mają nowoczesną bryłę i różnego rodzaju nowoczesne rozwiązania – niezwykle wysmakowane. Ale przede wszystkim takie, które są dla każdego, z których może skorzystać każdy – dostanie się na każde piętro, wjedzie w każde miejsce, będzie odpowiednia szerokość korytarza, drzwi. To wszystko będzie odpowiednio zaprojektowane tak, aby było miejsce. Ogromnie za to dziękuję.

 

Oczywiście pewnie bardzo trudno było wybrać tych, którzy otrzymają dzisiaj statuetki – spośród wielu zgłoszonych – ale z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie, i wszystkim, którzy byli brani pod uwagę. Bo to znaczy, że wykonali takie właśnie dzieło. Z całego serca gratuluję już i zaraz będę mógł osobiście pogratulować tym, których uznano za najlepszych.

 

Z całego serca jeszcze raz dziękuję za udział w tym konkursie i dziękuję Państwu za to, co robicie w swojej twórczości. Bo to jest twórczość, jest to już rodzaj sztuki – bardzo za to dziękuję, że czynią to Państwo w taki, a nie inny sposób, bo taki świat jest nam właśnie potrzebny.

 

Muszę Państwu się przyznać, że wczoraj mieliśmy tutaj, w Pałacu Prezydenckim, spotkanie z ekspertami, którzy przygotowują i – mam nadzieję – przygotują Polskę na najbliższe dziesięciolecia, kiedy to niezwykle będą nam potrzebne obiekty – jak to ładnie nazwali – 75+. Właśnie ten wiek zaczyna w tej chwili osiągać pokolenie moich rodziców, czyli pokolenie baby boomu po II wojnie światowej. Będziemy mieli w najbliższych latach i dziesięcioleciach nieprawdopodobny wzrost liczby osób starszych, seniorów. Każdy z nich powoli podlega takim lub innym, ale coraz większym ograniczeniom.

 

I paradoks powoduje, że jeżeli ich potrzeby nie będą uwzględniane, to może się okazać, że niektóre obiekty i budynki służą tylko mniejszości, bo większość nie jest w stanie w pełni z nich skorzystać – z takich czy innych względów i w takich czy innych miejscach.

 

Dlatego ogromnie dziękuję za to, że Państwo w swoich pracach i działaniach także ten aspekt już uwzględniają. Po prostu zmienia się świat i jego rzeczywistość. Musimy w naszych działaniach wyprzedzać to, co będzie, po to, byśmy mogli na tym świecie normalnie funkcjonować. Jeszcze raz dziękuję Państwu, że tworzycie świat nowoczesny i przyjazny. Serdecznie gratuluję.

 

Panie Prezesie, bardzo proszę o pozdrowienie wszystkich w Integracji od nas. A przede wszystkim bardzo proszę, by przekazać pani prezes Ewie serdeczne pozdrowienia, głębokie wyrazy szacunku i życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia.

 

Dziękuję.

Pałac Prezydencki. Gala IV edycji Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego „Lider Dostępności”

Poleć znajomemu