Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 9 maja 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas debaty na szczycie Liderów Procesu Brdo-Brijuni

 

Szanowna Pani Prezydent,

Szanowni Panowie Prezydenci,
Szanowna Pani Wysoka Komisarz,
Ekscelencje, Szanowni Państwo!

 

 

Cieszę się bardzo, że mogę spotkać się z Państwem na szczycie Procesu Brdo-Brijuni. Jest to dla mnie zaszczyt i ważne wyróżnienie, że mogę przemawiać tutaj w charakterze gościa specjalnego. Inicjatywę Procesu Brdo-Brijuni uważam, za bardzo ważną i potrzebną dla budowania wzajemnego zaufania i zrozumienia w regionie Europy Południowo-Wschodniej. To także bardzo ważny format w kontekście euroatlantyckich aspiracji państw regionu.


Polska jest żywotnie zainteresowana przyszłością Bałkanów Zachodnich. W naszej opinii bez stabilnej i zintegrowanej Europy Południowo-Wschodniej nie będzie stabilnej Europy. Dlatego też Polska tak mocno włącza się we wszystkie działania prowadzące do osiągnięcia tego celu. Stąd moja obecność w Tiranie, stąd też nasze zaangażowanie w komplementarny format Procesu Berlińskiego. W ramach naszego tegorocznego przewodnictwa w tym formacie, już w lipcu spotkamy się na szczycie w Poznaniu – mieście o ponad 1000-letniej historii oraz dużym znaczeniu dla integracji wielu kultur. Podejmujemy te wysiłki, gdyż jestem głęboko przekonany, że Polska i region Europy Środkowej powinny odegrać kluczową rolę w procesach integracyjnych, zarówno ze strukturami Unii Europejskiej, jak i NATO.

 

Wypowiadam te słowa z pełną świadomością jako prezydent kraju, który w tym roku świętuje szczególne dla swojej historii rocznice: 30-lecia zakończenia ponurej doby komunizmu i rozpoczęcia transformacji ustrojowej, 20 lat członkostwa w NATO oraz 15 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Nie sposób nie wspomnieć, że dzieje się to niemal dosłownie tuż po tym, gdy w ubiegłym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania naszej niepodległości.

 

Dlatego pragnę przekazać naszym bałkańskim przyjaciołom, że doskonale rozumiem wasze wysiłki i pragnienia, podzielam cele i doceniam wszystko, co dotychczas zrobiliście na drodze do zjednoczonej Europy.

 

Zapewniam także o naszej gotowości do niesienia pomocy, a także dzielenia się doświadczeniem przeprowadzania reform ustrojowych oraz pełnej implementacji unijnego prawa i standardów. Jestem przekonany, że Polska może być dla wielu krajów inspiracją oraz dowodem na to, że da się pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania, niezależnie od ciężkiej i bolesnej historii, będąc cały czas na drodze do zjednoczonej Europy. Jednocześnie nie zamierzamy być waszymi mentorami, którzy z wyższością wskazują jedynie słuszną drogę do osiągnięcia europejskiej integracji.

 

Każdy kraj ma swoją specyfikę, swoją kulturę i swoją tożsamość. Każdy kraj ma też swoją drogę. Chcemy jedynie wspierać. I staramy się to czynić.


Szanowni Państwo,


Uważam, że integracja Europy Południowo-Wschodniej z Unią Europejską jest konieczna i bardzo potrzebna obu stronom. Krótko mówiąc: zjednoczona Europa potrzebuje krajów Europy Południowo-Wschodniej, a kraje Europy Południowo-Wschodniej potrzebują zjednoczonej Europy. 


Wszystkie państwa tego regionu pod względem geograficznym, historycznym, kulturowym i gospodarczym należą do europejskiej rodziny. Co chciałbym z całą mocą podkreślić. W tym kontekście przychodzą mi na myśl słowa mojego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II, który powiedział, że „historia Europy jest jakby wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem”. Bez pełnej integracji Europy Południowo-Wschodniej, wraz z jej różnorodnością i pięknymi tradycjami, nasz kontynent nie zacznie oddychać pełną piersią. Mówię to jako Polak, który wierzy w silną oraz zjednoczoną Europę, a także jako prezydent kraju, którego społeczeństwo cieszy się mianem jednego z najbardziej euroentuzjastycznych i w którym poparcie członkostwa w Unii Europejskiej nie spada poniżej 70 procent.


Dlatego nie ustajemy w naszych apelach o jasną perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej dla państw Bałkanów Zachodnich. Nie godzimy się na to, aby państwa tego regionu brały udział w biegu, w którym nie widać mety. Jasny cel oraz przewidywalny czas jego osiągnięcia jest kluczowy dla mobilizacji oraz gotowości do wykazania się wielkim wysiłkiem w każdym przedsięwzięciu. Natomiast społeczne zniechęcenie oraz ciągłe odwlekanie perspektywy członkostwa, będą niekorzystnie wpływać na region. Realnie powstająca w takich wypadkach próżnia jest pokusą do zagospodarowana jej przez inne, wrogie integracyjnym projektom podmioty.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Jestem przekonany, że o przyszłości Bałkanów rozstrzygać będzie powodzenie 3 rodzajów transformacji: gospodarczej, instytucjonalnej i bezpieczeństwa. Wierzę, że celem Bałkanów i całej Unii Europejskiej są ekonomiczna zasobność, jakość i odporność instytucji państwowych oraz stabilność poziomu bezpieczeństwa w tej części Europy.

 

Państwa Europy Południowo-Wschodniej powinny także wykorzystać jak najlepiej okres przedakcesyjny i spożytkować go przede wszystkim na ścisłą integrację całego regionu – opartą na duchu pojednania oraz rozwoju gospodarczym. Natomiast my – politycy reprezentujący Unię Europejską – musimy dołożyć wszelkich starań by stworzyć dogodne warunki dla tego rozwoju oraz zasypywania istniejących podziałów.

 

Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Andrzej Duda jest gościem specjalnym na szczycie państw Europy Południowo-Wschodniej w Tiranie

Poleć znajomemu