Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 14 maja 2019

Wystąpienie Andrzeja Dudy na wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Szwajcarii

 

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Z wielką radością powitałem Pana Prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie, w Polsce, dziękując zarazem za przybycie do nas w tym ważnym roku – stulecia nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Polską a Szwajcarią po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Szwajcaria była jednym z pierwszych państw, które nawiązały z Polską – odnowioną w 1918 roku – relacje dyplomatyczne. Zostały one nawiązane wiosną 1919 roku i rzeczywiście dokładnie dzisiaj obchodzimy stulecie przekazania przez władze szwajcarskie informacji o tym, że listy uwierzytelniające pierwszego polskiego ambasadora zostały zaakceptowane, przyjęte – co oznaczało tym samym właśnie uznanie Polski przez Konfederację Szwajcarską.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta Szwajcarii w Polsce [PL/ENG] To także czas, gdy obchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i stulecie kształtowania się ówczesnych granic Rzeczypospolitej. Więc te lata są dla nas, Polaków, latami ważnymi, latami radości, w których w doniosły sposób staramy się upamiętnić tamten ważny dla nas czas i bohaterów tamtych czasów. Tak że bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, że w tym momencie do nas przybył. Dziękowałem Panu Prezydentowi za obecność, a także za współczesną współpracę pomiędzy Polską a Szwajcarią, zapewniając zarazem, że chcemy ją nadal rozwijać i pogłębiać.

 

A dzieje się ona dzisiaj w bardzo wielu obszarach i także w wielu obszarach korzystamy z doskonałych wzorców wypracowanych w Szwajcarii – choćby jeżeli chodzi o rozwój szkolnictwa zawodowego czy nowoczesnych technologii, czy wspieranie start-upów. Sam miałem możliwość zapoznać się w Szwajcarii z tym, jak funkcjonują rozwiązania, które właśnie w tych kwestiach zostały tam przyjęte. I mogę Państwa zapewnić, że są już dzisiaj miejsca w naszym kraju, gdzie rozwiązania podobne do tych funkcjonujących w Szwajcarii są wdrażane.

 

Ale rozmawialiśmy także z Panem Prezydentem o ważnych kwestiach naszej wspólnej historii – a więc o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W tym kontekście wspominałem Panu Prezydentowi właśnie o tym, co ważne w naszych wspólnych dziejach, a co jest upamiętnione, jeżeli chodzi o współpracę polsko-szwajcarską choćby w Muzeum Polskim w Rapperswilu. Prosiłem zarazem Pana Prezydenta, by ze swojej strony – jako Prezydent Konfederacji – podjął działania, które umożliwiłyby przetrwanie Muzeum w Rapperswilu jako muzeum polskiego, bo to niezwykle ważne.

 

Bardzo byśmy chcieli, by mogło ono funkcjonować nadal na zamku w Rapperswilu i nadal jako muzeum polskie – powtarzam: bardzo mocno podkreślam tę nazwę – dlatego, że jest to ślad nie tylko naszej wspólnej historii i nie tylko świadectwo tego, że Polacy znajdowali w Szwajcarii schronienie i mogli się tam rozwijać, realizować swoją twórczość, działania, jak choćby Henryk Sienkiewicz czy – praktycznie sto lat wcześniej – Tadeusz Kościuszko.

 

Ale to także świadectwo historii Europy i bardzo ważne świadectwo naszych wspólnych dziejów. Więc ten element dla naszej wspólnej historii i budowania relacji polsko-szwajcarskich postrzegamy jako kwestię bardzo istotną. I dlatego prosiłem tutaj Pana Prezydenta – oczywiście zdając sobie sprawę, że decyzję w tych kwestiach podejmują władze lokalne, a więc samorządowe – o wsparcie, bo ono ze strony głowy państwa zawsze jest bardzo ważne, symboliczne i znaczące. Dlatego – mam nadzieję – Pan Prezydent udzieli wsparcia tej polskiej instytucji ważnej dla polskiej społeczności w Szwajcarii, która o tę instytucję dba.

 

Ale rozmawialiśmy także o kwestiach bieżących – zarówno relacjach polsko-szwajcarskich, jak i europejskich. Mówiłem Panu Prezydentowi o współpracy w zakresie Trójmorza, którą realizujemy, pokazując zarazem, jak te inwestycje, które w ramach Trójmorza staramy się realizować i planować, ważne są dla możliwości rozwoju biznesowego w Polsce, jak poprawiają możliwości inwestycyjne w naszym kraju, rzecz jasna – zachęcając tym samym także szwajcarski biznes, by przyjrzał się i jeszcze mocniej zainwestował w Polsce. Choć trzeba powiedzieć, że już dzisiaj szwajcarskie inwestycje w naszym kraju nie są małe. Ale – oczywiście – zawsze mogą być większe, tym bardziej że Szwajcaria jest krajem bogatym, a jej biznes jest potężny. Dlatego do tych inwestycji na naszym terytorium zachęcam.

 

Prosiłem Pana Prezydenta także o to, by przyjrzał się właśnie współpracy w ramach Trójmorza, bo wydaje mi się, że z punktu widzenia szwajcarskiego ta kwestia mogłaby być interesująca. Zwłaszcza że jest to właśnie łączenie Europy Centralnej siecią dróg, autostrad, linii kolejowych i połączeń energetycznych w przestrzeni Północ-Południe, gdzie ten rozwój jest dzisiaj jeszcze cały czas słaby, kuleje i jego poprawa ma ogromne znaczenie biznesowe. Realizacja u nas takich inwestycji, jak Via Carpatia, dokończenie budowy drogi S3 czy inne inwestycje mają ogromne znaczenie dla rozwoju sieci połączeń transeuropejskich. I stąd wydaje mi się, że także ze szwajcarskiego punktu widzenia jest to ważne.

 

Podkreślałem też, jak bardzo ważne są pieniądze, które Polska otrzymała ze Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego właśnie na rozwój infrastruktury – w jak istotny sposób te pieniądze przyczyniają się także do poprawy możliwości inwestycyjnych w naszym kraju.

 

Rozmawialiśmy także o kwestiach europejskich, ale przede wszystkim o sytuacji na Ukrainie. Wspominaliśmy z Panem Prezydentem o sytuacji na Bałkanach. Mówiłem Panu Prezydentowi, jak bardzo ważne dla utrzymania stabilności na Bałkanach Zachodnich i dla rozwoju tamtejszych państw jest to, by drzwi do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego pozostawały cały czas otwarte, bo jest to wielkie dążenie społeczeństw tych krajów. I perspektywa w przyszłości członkostwa w Unii Europejskiej ma tutaj ogromne znaczenie dla procesów demokratycznych oraz rozwoju gospodarczego i społecznego tych państw. Ale z drugiej strony – także Gruzji i Ukrainy. Bardzo zależy nam na tym, by dynamiczny rozwój tych krajów postępował i żeby był to rozwój ukierunkowany właśnie na Zachód, czyli na Unię Europejską, także na współpracę euroatlantycką. To są te kwestie, które z naszego punktu widzenia mają ogromne znaczenie.

 

Jeszcze raz bardzo się cieszę, Panie Prezydencie, z Pańskiej obecności w naszym kraju. Bardzo serdecznie dziękuję! Szwajcaria jest krajem bardzo szanowanym, lubianym przez Polaków i w zasadzie w naszym kraju kojarzy tylko dobrze. Tak że jeszcze raz witam Pana Prezydenta bardzo serdecznie, dziękuję za tę wizytę.

Wizyta Prezydenta Szwajcarii wiąże się z 100. rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Szwajcarią

Poleć znajomemu