Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 16 maja 2019

Prezydent: Trzy razy trzeba było walczyć, by Śląsk mógł należeć do Polski

 

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowne Panie Posłanki – i na Sejm, i do Parlamentu Europejskiego,

Szanowni Panowie Posłowie,

Szanowni Państwo Senatorowie,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Wojewodo,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,

Dostojni Goście – na czele z Ekscelencją, Księdzem Arcybiskupem,

Drodzy Górnicy,

Drodzy Przyjaciele ze Śląska, ze śląskiej ziemi!

 

Bardzo dziękuję, żeście z tym darem – tak bardzo cennym – przyjechali tutaj, do Warszawy, do Pałacu Prezydenckiego, i że dzięki Wam ten sztandar tu, w Pałacu Prezydenckim, będzie mógł być eksponowany jako widomy znak i dowód tego, czym jest Śląsk i kim są Ślązacy. Że są synami śląskiej ziemi i polskiej ziemi – z własnego pragnienia, z własnego wyboru i własnej krwi. To są właśnie powstania śląskie – to kwintesencja tego wielkiego śląskiego czynu polskiego i niepodległościowego.

 

Zobacz także: Spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Śląska Trzy powstania. Trzy razy trzeba było walczyć, by Śląsk mógł należeć do Polski. O czym to mówi dzisiaj, gdy patrzymy na te karty historii? Po pierwsze, że na pewno bardzo chcieli być w Polsce, chcieli, żeby Śląsk był polski, chcieli mówić w swojej polskiej, a śląskiej gwarze. Że bardzo chcieli tej wolności w możliwości mówienia: jesteśmy Polakami. Ale mówi też, jak bardzo cenny jest Śląsk, że aż trzy razy trzeba było o niego walczyć. Bo walczy się o to, co cenne. O to, co błahe i mało istotne, nikt nie walczy. Walczą o to, co cenne.

 

Czym są Śląsk i śląskość? Najlepiej może odpowie pewna historia sprzed dwóch lat. Byłem jak zawsze zaproszony na Barbórkę do jednej ze śląskich kopalń. Piękne spotkanie, górnicy – kilka setek chłopów na sali. Oczywiście musiałem wygłosić przemówienie – i powiedziałem.

 

Dziękowałem za pracę, za pokolenia polskich górników, za walkę właśnie o Polskę, za postawę, za powstania śląskie, za wszystko, co potem, czyli za bohaterstwo w czasie II wojny światowej, za cierpienie, którego doświadczyli, za niezłomność, która w nich jest, a wreszcie za postawę lat 70. i 80., za to, że dzięki upartości i bohaterstwu polskich górników, ludzi Solidarności, górników kopalni Wujek, kopalni Manifest Lipcowy i innych, zwyciężyliśmy i padła żelazna kurtyna. Dziękowałem, mówiłem o pokoleniach Ślązaków, pokoleniach górniczych rodzin.

 

I po wszystkim, gdy przeszliśmy do części już mniej oficjalnej, jeden z przewodniczących Solidarności mówi do mnie: „Wie Pan, Panie Prezydencie, bardzo ładnie Pan powiedział, ale tu na sali absolutna większość to są ludzie, którzy przyjechali tutaj, na Śląsk, do pracy w kopalni. Oni nie są ze Śląska, pochodzą z innych stron Polski”. Ale wiecie? Bardzo wielu spośród tych górników – a uścisnąłem ręce wszystkim – dziękowało mi za to wystąpienie. Nikt nie powiedział, że nie odnosiło się do niego.

 

Dlaczego? Dlatego że przyjechali na Śląsk i są dumni, że mogą być jego częścią, mogą tworzyć śląską społeczność, że to był dla nich awans, tak jak awansem dla Polski było to, że Śląsk został dla niej wywalczony. Awansem – bo to był nowoczesny przemysł, bo to byli bohaterscy ludzie, bo tam, w tę ziemię, głęboko wrósł etos ciężkiej pracy, niezłomnej. Oni chcieli pracować dla Rzeczypospolitej.

 

Dlatego tak bardzo Wam dziękuję, żeście przyjechali z tym sztandarem i że będzie on – jak powiedziałem na wstępie – mógł być eksponowany w Pałacu Prezydenckim. Będzie eksponowany, zapewniam Was – będzie widoczny. Bardzo też dziękuję za tę deklarację, za to przesłanie.

 

Cieszę się, że możemy ten rok obchodzić tak uroczyście także dzięki uchwale naszego Sejmu, która ustanowiła ten rok rokiem powstań śląskich, tak bardzo ważnych dla Rzeczypospolitej – to była część kształtowania się Polski, część czynu niepodległościowego, która razem z 11 listopada 1918 roku, razem z formowaniem się wcześniej Legionów stanowi całość czynu niepodległościowego. Będziemy świętowali stulecie odzyskania niepodległości do 2022 roku – do czasu, gdy Śląsk stał się częścią odradzającej się nowej Rzeczypospolitej.

 

Zabiegałem o to i cieszę się ogromnie, że tutaj, w Warszawie, wśród innych pomników upamiętniających wielkich ojców odzyskania polskiej niepodległości – obok Wincentego Witosa, marszałka Józefa Piłsudskiego, Paderewskiego, obok innych ojców niepodległości – stanie także pomnik Wojciecha Korfantego. Koło Agrykoli. Powinien dawno tam być.

 

Mam nadzieję, że już zawsze prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, gdy 11 listopada będą celebrowali święto odzyskania przez Polskę niepodległości, będą podtrzymywali przez następne dekady ten zwyczaj składania kwiatów pod pomnikami ojców niepodległości i że będą je składali również pod pomnikiem Wojciecha Korfantego – symbolu odzyskania Śląska dla Polski.

 

Bardzo się z tego cieszę, zabiegaliście o to. Mówił mi o tym także Ekscelencja, Ksiądz Arcybiskup. To będzie moment wielkiej satysfakcji – jestem przekonany – dla wszystkich ludzi Śląska, dla Ślązaków, dla wszystkich, którzy Śląsk szanują, i tych, którzy po prostu zwyczajnie lubią tę ziemię i ludzi tej ziemi, i dla wszystkich, którzy wiedzą, jak bardzo jest ona dla Polski ważna. A myślę, że wszyscy w Polsce to wiedzą.

 

Bardzo Wam dziękuję, że pamiętacie. Dziękuję za tę wspaniałą opowieść Pana Marszałka o pomniku w Tychach, który wrócił, został odbudowany, bo był pamięcią i dumą z tych, którzy o Polskę i polskość na Śląsku walczyli. Bardzo dziękuję, że o nich pamiętacie, że ta pamięć trwa, że ją celebrujecie, przekazujecie także kolejnym pokoleniom – jestem za to ogromnie wdzięczny. To wielka i ważna część śląskiej tradycji i polskiej tradycji. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny.

 

I jeszcze raz serdecznie Was witam w tej wspaniałej, jakże bardzo śląskiej reprezentacji przez wszystkie pokolenia tutaj, w Pałacu Prezydenckim: i dziadkowie, i rodzice, i wnukowie – wszyscy są. Z całego serca za to dziękuję. Niech żyje Śląsk, niech żyje Rzeczpospolita!

 

I jeszcze jedno: zaraz przekażę Wam dar, który jest dla mnie bardzo ważny. Przekażę Wam naszą biało-czerwoną, sztandar Rzeczypospolitej specjalnie uszyty, by mógł zostać zawieszony na gmachu Sejmu Śląskiego. Przyjmijmy, że jest uszyty tak jak trzeba: na śląską miarę.

Wystąpienie Prezydenta podczas spotkania z przedstawicielami mieszkańców Śląska

Poleć znajomemu