Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 20 maja 2019

Wystąpienie po podpisaniu ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej

 

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Państwo Profesorowie, Doktorzy,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!


Bardzo się cieszę, że mogłem podpisać tę ustawę – projekt, który został przygotowany pod kierunkiem pana prof. Piotra Czauderny w Narodowej Radzie Rozwoju, ale przy bardzo ścisłej współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Za tę gotowość do współpracy, za siły i środki włożone w opracowanie tej ustawy – całej koncepcji Narodowej Strategii Onkologicznej – bardzo serdecznie dziękuję panu ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu.

 

To był najwyższy czas, byśmy taki dokument, który stanowi ramę dla Narodowej Strategii Onkologicznej, przygotowali – po to właśnie, by w sposób kompleksowy rozwiązać na przyszłość problem walki z nowotworami w naszym kraju.

 

Jesteśmy w tym zakresie w absolutnej zgodności także z wytycznymi Komisji Europejskiej, która nakazała, rekomendowała przygotowanie w krajach członkowskich Unii Europejskiej tzw. cancer planów. Podobne jest też stanowisko Parlamentu Europejskiego. W istocie więc realizujemy coś, co jest realizowane także w innych krajach Unii Europejskiej.

 

Po co? Nie ma żadnych wątpliwości: statystyki i badania jasno tu wskazują, że – niestety – zachorowalność na nowotwory wzrasta. Co roku w Polsce jest to ok. 160 tys. zachorowań, z których zgonem kończy się ok. 100 tys. Jeżeli to przeliczyć, to dziennie wykrywa się ok. 300 nowotworów u pacjentów w Polsce, z czego 220 osób umiera. Przewiduje się, że w najbliższych latach zachorowalność na nowotwory wzrośnie wręcz dramatycznie: w ciągu najbliższych pięciu lat – o 15 proc., w ciągu najbliższych dziesięciu lat – o 28 proc.

 

Z czego to wynika? Przede wszystkim z tego, że dłużej żyjemy, a więc tym samym prawdopodobieństwo, że zapadniemy na chorobę nowotworową, po prostu wzrasta. Jest to zjawisko, które najprawdopodobniej będzie się pogłębiało. W związku z tym potrzebujemy strategii kompleksowej, czyli takiej, która obejmuje nie tylko samo, czysto pojęte leczenie, a więc czysto pojęte działania o charakterze medycznym.

 

Potrzebujemy także profilaktyki, a więc również edukacji, potrzebujemy też działań o charakterze badawczym, czyli naukowych, potrzebujemy wreszcie całej strategii psychologicznej – tego, jak postępować z pacjentem, u którego wykryto chorobę nowotworową, na którym etapie tej choroby.

 

 

Potrzebujemy całej strategii, która będzie prowadziła pacjenta właśnie poprzez działania edukacyjne, diagnostykę, leczenie, poprzez rehabilitację i rekonwalescencję, aż do opieki paliatywnej i – jak wspomniałem – psychologicznej.

 

To właśnie w tych ramach, które zostały zarysowane w ustawie, wszystko to zostanie pomieszczone i ostatecznie przybierze postać Narodowej Strategii Onkologicznej, która – jak powiedział Pan Profesor – mam nadzieję, przyczyni się do tego, że będziemy mogli w Polsce w sposób bardziej wydajny i przede wszystkim skuteczny walczyć z chorobami nowotworowymi, a tym samym – również wzmacniać polską onkologię.

 

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Profesorowi. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy współpracowali przy opracowaniu projektu ustawy. Bardzo dziękuję Parlamentowi za to, że ustawa została przyjęta – była to praca także w komisjach sejmowych i senackich. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy nad tym pracowali. Mam nadzieję, że szybko uda się przygotować Strategię i będziemy ją mogli wcielić w życie.

 

Jak Pan Profesor powiedział, liczę na to, że dzisiejszy dzień, gdy nastąpiło podpisanie tej ustawy, jest dobrym dniem w historii polskiej walki z rakiem; że ta walka przyspieszy i stanie się – także temu dzisiejszemu wydarzeniu – w przyszłości znacznie bardziej skuteczna.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydent: Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy współpracowali przy opracowaniu projektu tej ustawy

Poleć znajomemu