Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 22 maja 2019

Prezydent: Ważne, aby polska nauka wspierała budowę nowoczesnego państwa

 
Magnificencjo, Wielce Szanowny Panie Rektorze – gospodarzu tej wspaniałej uroczystości,
Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Wielce Szanowny Panie Wojewodo, Marszałku,
Magnificencje, Szanowni Państwo Rektorzy wyższych uczelni, uniwersytetów, uczelni technicznych z całej Polski,
Ekscelencje, Czcigodni Księża Biskupi,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowny Panie Profesorze, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego,
Szanowni Państwo Posłanki i Posłowie do Parlamentu Europejskiego,
Wielce Szanowni Państwo Profesorowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Wszyscy Szanowni Państwo, w tym – zagraniczni goście przybyli na uroczystość stulecia Politechniki Poznańskiej!
 
Magnificencja pan rektor, prof. Tomasz Łodygowski, mówił przed chwilą o niełatwych latach Politechniki Poznańskiej. Ja bym powiedział: „Jakże bardzo poznańskie, jakże bardzo wielkopolskie”.
 
Zobacz także: 100-lecie Politechniki Poznańskiej To, że wtedy były takie trudności wynikające z czynników obiektywnych, a dzisiaj spotykamy się po stu latach na świetnie rozwijającej się uczelni, która ma ponad 1300 pracowników naukowo-dydaktycznych, prawie 17 tys. studentów, która kształci na 30 kierunkach, na 10 wydziałach, która zawarła ponad 1300 umów o współpracę z biznesem, ma wieleset umów o współpracy międzynarodowej, która realizuje dzisiaj wiele prestiżowych grantów, a na przestrzeni ostatnich lat trzech jej naukowców otrzymało Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej, co nazywamy polskim Noblem – można więc śmiało powiedzieć: sukces. Mimo trudnego początku. Ale – choć sam pochodzę z Małopolski, z Krakowa – wydaje mi się, że jest to właśnie bardzo wielkopolskie.
 
Prowadzący dzisiejszą uroczystość powiedział, że marzenia się spełniają. Tak! Ale – po pierwsze – pod warunkiem że bardzo tego chcesz, po drugie – że bardzo ciężko na to pracujesz, to wtedy rzeczywiście one się spełniają, a po trzecie – wtedy, gdy te marzenia były racjonalnie skonstruowane. Tzn. że tak naprawdę da się je zrealizować, choć być może niektórym wydawałyby się nierealne. Ale to się udało. Mimo początkowych trudności, mimo że rzeczywiście nie było kadry. I choć początkowo uczelnię nazwano przecież Państwową Wyższą Szkołą Budowy Maszyn, to dosyć szybko pozbawiono ją przymiotnika „wyższa” i była po prostu Państwową Szkołą Budowy Maszyn.
 
Wtedy od razu zaczęła się walka o to, by była politechniką. Nie tylko o to, by przywrócić jej wymiar szkoły wyższej, lecz o to, by była politechniką – z ambicją. Bardzo trudno to szło. To był bardzo ciężki proces, ale rzeczywiście tę nazwę Wyższej Szkoły – z dodatkiem – Budowy Maszyn i Elektrotechniki udało się odzyskać, a później uzyskać status szkoły inżynierskiej i wreszcie w 1955 roku – status politechniki. Ciężki proces, na który pracowało bardzo wielu ludzi. Chciałem Państwu z całego serca tego procesu pogratulować. I tego wielkiego osiągnięcia, jakim dzisiaj jest Politechnika Poznańska. Gratuluję z całego serca!
 
Gratuluję Magnificencji, Panu Rektorowi, który powiedział przed chwilą, że jest zaszczycony, cieszy się ogromnie tym, że wprowadza Politechnikę – jako rektor – w to stulecie. Mogę tutaj ujawnić, że Pan Rektor, Pan Profesor powiedział mi, że jego związek z Politechniką zaczął się dokładnie 50 lat temu, gdy w 1969 roku przyszedł na studia. Więc to już jest związek z Politechniką przez połowę czasu jej istnienia. Gratuluję!
 
To rzeczywiście wielkie dzieło rozpoczęte zaraz po zwycięskim powstaniu wielkopolskim, za które miałem zaszczyt i możliwość dziękować wszystkim mieszkańcom Wielkopolski i poznaniakom 27 grudnia w Mosinie i tutaj, w Poznaniu. Dzisiaj miałem zaszczyt wręczyć Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości także tym, którzy – dla pamięci o powstaniu wielkopolskim, o tym wspaniałym czynie zbrojnym, który zakończył się wielkim, spektakularnym sukcesem odzyskania Wielkopolski dla Rzeczypospolitej i przyłączenia jej do odradzającego się polskiego państwa – na tym tle poczynili zasługi, którzy tę pamięć o powstaniu wielkopolskim budują, tak jak ono na to zasługuje i jak ta pamięć na to zasługuje.
 
Wielkiego czynu zbrojnego dokonanego przez niezwykle heroicznych ludzi, ale jednocześnie ludzi doskonale przygotowanych – bo to trzeba bardzo mocno podkreślić. Powstania, które było prowadzone w sposób niezwykle przemyślany, gdzie walka trwała na flankach, a w środku znów już realizowano pracę organiczną, administracyjną, budowanie tkanki państwowej, budowanie tkanki administracji publicznej – a więc rzeczywiście odbudowywanie polskiego państwa tutaj, w Wielkopolsce. Jakże to jest charakterystyczne i jakże mocno zawsze to podkreślam. To właśnie na tym tle powstawała Politechnika Poznańska, to właśnie w taki sposób ona się rodziła.
 
Cieszę się, że dzisiaj tak dobrze się rozwija. Cieszę się, bo – powtórzę coś, co mówię zawsze na nominacjach profesorskich, gdy wręczam je w Pałacu Prezydenckim ludziom, którzy swoją ciężką pracą naukową – dla siebie oczywiście, realizując swoje kariery, ale także dla Rzeczypospolitej – ten sukces osiągają: życzę, by ktoś z Państwa przyniósł tutaj, do Pałacu Prezydenckiego, Nagrodę Nobla. Tę prawdziwą. Za działalność badawczą zrealizowaną w naszym kraju, na polskiej uczelni.
 
Szanowni Państwo – przede wszystkim Państwo Profesorowie, ale i młodzi pracownicy polskiej nauki, polscy naukowcy – proszę o to i życzę Państwu oraz Politechnice Poznańskiej, żeby ten Nobel padł właśnie w wyniku badań, które będą tu prowadzone. Uczelnia rozwija się pięknie i mądrze, ma rzeczywiście wiele możliwości współpracy, współdziała z przemysłem. Widzieliśmy tutaj informację o współpracy z Volkswagenem, Feniksem czy innymi firmami, które są rozpoznawalne, duże, świetnie prosperują, które prowadzą tutaj z uczelnią współdziałanie jakby na zasadzie podwójnych studiów, gdzie pracę w przemyśle łączy się ze studiowaniem. To niezwykle ciekawe i nowoczesne.
 
Podobne wzorce widziałem w Szwajcarii, gdzie były mi wskazywane jako jedne z najbardziej nowoczesnych dzisiaj na świecie. Cieszę się, że w Poznaniu jest to realizowane – i tego Państwu życzę: żeby Państwo nadal z powodzeniem rozwijali uczelnię jako jedną z najnowocześniejszych wyższych szkół technicznych w Polsce, żeby działo się to wszystko z powodzeniem i również przy wsparciu władz państwowych – przy mądrym wsparciu. Także przy mądrych rozwiązaniach legislacyjnych.
 
Pewnie za chwilę będzie na ten temat mówił Pan Premier, Pan Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ja tylko proszę o jedno: o aktywność w sprawach państwowych i w badaniach, które rozwijają Rzeczpospolitą. I proszę także o aktywność poprzez zgłaszanie uwag, spostrzeżeń, tego wszystkiego, co może pomóc w rozwijaniu polskiej nauki, zwłaszcza nauk technicznych.
 
To bardzo ważne, by polska nauka wspierała, a jednocześnie miała możliwość działania w budowie nowoczesnego państwa, które będzie miało innowacyjny przemysł oparty na wynalazkach opartych na myśli technicznej zrodzonej tutaj. Żebyśmy nie byli tylko tymi, którzy kupują, naśladują, powielają inne wzorce. Żebyśmy byli tymi, którzy są sami kreatywni. Dlaczego? Dlatego że nas na to stać. Jesteśmy inteligentnym narodem, jesteśmy ludźmi, którzy wiele zrobili dla świata na przestrzeni historii – właśnie jeżeli chodzi o rozwój naukowo-techniczny, jesteśmy społeczeństwem, które potrafi.
 
Trzeba tylko dokonać pewnej korelacji działań, stworzyć efekt synergii. Wierzę, że takie działanie będzie mądrze realizowane – a proszę o to szczególnie tutaj, w Poznaniu, w Wielkopolsce, bo Państwo właśnie działacie jako poznaniacy, jako Wielkopolanie, w sposób przemyślany, mądry, wszystko, co tutaj robicie, jest racjonalne – żebyście właśnie Wy ten rozwój mocno wspierali. Ogromnie mi na tym zależy.
 
Życzę Państwu, byście rozwijali się w tym sami, mieli również szczęście osobiste, ale przede wszystkim żebyście rozwijali z powodzeniem swoją uczelnię i Rzeczpospolitą.
 
Jeszcze raz gratuluję tego wspaniałego stulecia. I dziękuję.

Prezydent, z okazji Jubileuszu 100 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu, wręczył odznaczenia państwowe

Poleć znajomemu