przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 czerwca 2019

Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Azerbejdżanu z przedstawicielami mediów

 

Ekscelencjo, Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Przede wszystkim bardzo dziękuję Panu Prezydentowi – po pierwsze – za wizytę w Warszawie, która miała miejsce prawie dwa lata temu i rozpoczęła nasze relacje bilateralne, tzn. pomiędzy Panem Prezydentem a mną, jako Prezydentem Rzeczypospolitej. I bardzo dziękuję za zaproszenie do Azerbejdżanu, do Baku, które mogę dzisiaj zrealizować poprzez tę właśnie wizytę.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta w Azerbejdżanie [PL/ENG] Bardzo dziękuję, zwłaszcza że miałem ten zaszczyt, że poznałem Pana Prezydenta już ponad 10 lat temu, gdy pracowałem dla Polski u boku pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Panowie Prezydenci przyjaźnili się wtedy – mogę śmiało tak powiedzieć. I budując wzajemne relacje, myśleli zarazem o rozwoju relacji gospodarczych pomiędzy naszymi państwami – Polską a Azerbejdżanem.

 

Cieszę się w związku z tym i z tej wizyty Pana Prezydenta w Polsce, i z mojej wizyty dzisiaj, dlatego że bardzo liczę na to i głęboko w to wierzę, że te wszystkie pola, których wtedy nie udało się wypełnić – przez tragiczną śmierć pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego – zdołamy z Panem Prezydentem z czasem nadrobić i będziemy nadal rozwijali tę współpracę.

 

Bardzo się cieszę z porozumień, które zostały tutaj przed chwilą zawarte. One otwierają nowe obszary współpracy. Bardzo się cieszę zwłaszcza z porozumienia, które zostało podpisane w dziedzinie produkcji rolnej – w dziedzinie rolnictwa. Mam tutaj duże nadzieje na rozwój możliwości eksportowych polskich rolników i naszego przemysłu maszynowego, jeżeli chodzi o produkcję rolną. A także w przyszłości również chemicznego – myślę o nawozach produkowanych przez polskie firmy.

 

Liczę na to, że nasza oferta spotka się z zainteresowaniem tutaj, w Azerbejdżanie. I że Azerbejdżan będzie rozwijał się jako nasz partner handlowy. Ta wymiana gospodarcza pomiędzy Polską a Azerbejdżanem miała swój kryzys po 2010 roku. Obecnie wartość wymiany handlowej wzrasta i liczę na to – Panie Prezydencie – że Pańska wizyta w Warszawie, a moja rewizyta dzisiaj tutaj, u Pana Prezydenta, przyczynią się do intensyfikacji relacji gospodarczych.

 

Bardzo dziękuję za organizację Forum Gospodarczego, w którym weźmiemy dzisiaj z Panem Prezydentem udział. Będą tam przedsiębiorcy z Azerbejdżanu i – oczywiście – z Polski. Liczę na to, że w związku z tym będą także nowe rozmowy handlowe, które w przyszłości zaowocują zawarciem kolejnych kontraktów i wzrostem – jak powiedziałem – wzajemnej wymiany gospodarczej. Będziemy z Panem Prezydentem mieli możliwość otwarcia tego Forum dosłownie za chwilę – cieszę się, że biznes się spotyka.

 

Mam też nadzieję, że będzie się rozwijała współpraca na rzecz powołania do życia i rozbudowy klastra polskich firm w strefie wolnocłowej portu Baku-Alat. Pan Prezydent wspomniał, że Azerbejdżan i porty tutaj, w Azerbejdżanie, stają się hubem handlowym. Mam nadzieję, że polskie firmy również w tej wymianie handlowej wezmą tutaj udział i będą mogły mieć swoje siedziby właśnie na terenie portu Baku-Alat. To niezwykle istotne dla budowania polskiej oferty w Azerbejdżanie, więc mam nadzieję, że do tego dojdzie.

 

Oczywiście oprócz tego rozmawialiśmy jeszcze z Panem Prezydentem o współpracy energetycznej – o multimodalnym korytarzu transportowym Południe-Zachód Iran-Kaukaz-Ukraina-Polska, jak również o trasie transkaspijskiej Chiny-Kazachstan-Kaukaz-Ukraina-Polska, które wpisują się w szeroki kontekst transportowy i – nazwijmy to – połączeń o charakterze gospodarczym i transportowym, o jakie zabiega dzisiaj Unia Europejska. My zabiegamy o to także jako element Unii Europejskiej.

 

Wierzę, że będziemy w stanie włączać się w te procesy. I że zarówno w przyszłości gaz, jak i ropa naftowa będą płynęły tymi nowymi rozwiązaniami transportowymi z Azerbejdżanu także do Polski. Czy też przez Azerbejdżan w tej części, w której rozwijane korytarze transportowe stanowią – czy będą stanowiły – element chińskiego projektu „Jednego pasa i jednego szlaku”. Projektu bardzo ambitnego, w który zarówno Azerbejdżan – w swoim niezwykle kluczowym, strategicznym położeniu – jak i Polska, z racji tego, że jest w jakimś sensie bramą do Unii Europejskiej, chcą się wpisać i czynią wszystko, żeby były do tego korytarza wpisane.

 

Pan Prezydent wspomniał o kwestiach związanych z integralnością terytorialną, ale przede wszystkim – z rozwiązaniem konfliktu o Górny Karabach. My, oczywiście, patrzymy na tę kwestię już od lat z wielką troską. Ale teraz szczególnie – gdy jesteśmy niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych – chcę z całą mocą podkreślić, że Azerbejdżan zawsze może liczyć na polskie wsparcie w drodze do rozwiązania tego konfliktu poprzez respektowanie prawa międzynarodowego.

 

Wierzymy, że jest to tak naprawdę jedyna droga ku temu, by ten problem w sposób pokojowy rozwiązać. Liczymy na to, że tak się właśnie stanie. Oczywiście patrzymy na dialog, który toczy się pod auspicjami Grupy Mińskiej OBWE, i mamy nadzieję, że przyniesie on pozytywne skutki i że dojdzie do rozwiązania tego trwającego już przecież od wielu lat konfliktu.

 

Liczymy na pomyślne zakończenie negocjacji umowy ramowej pomiędzy Unią Europejską a Azerbejdżanem, a także na dalszą liberalizację reżimu wizowego Unii Europejskiej dla obywateli Azerbejdżanu. Chcemy też, by Azerbejdżan sfinalizował swoją akcesję do WTO, a to zwiększyłoby jego atrakcyjność dla polskiego biznesu i ułatwiłoby też bezsprzecznie zdynamizowanie bilateralnej współpracy gospodarczej.

 

Wreszcie nie można nie wspomnieć o tym, z czego my, Polacy, także w sensie historycznym, jesteśmy bardzo dumni. Przez lata – zwłaszcza w okresie przed ponad stu laty, gdy Polska znajdowała się pod zaborami – tutaj, w Azerbejdżanie, znalazło swoje miejsce do życia wielu Polaków. Było to też wielu przedstawicieli polskiej inteligencji, m.in. ludzie sztuki i architektury.

 

W samym Baku jest wiele, w jakimś sensie, pomników polskiej myśli architektonicznej, wspaniałych budynków sprzed ponad stu lat, które dzisiaj – odnowione – pięknie wyglądają. I każdy, kto do Baku przyjedzie, może zobaczyć i – nie ukrywam – z dumą oglądać ten wielki polski dorobek tutaj, w Azerbejdżanie.

 

Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, bo dzisiaj otworzymy ulicę Polskich Architektów w samym centrum Baku. To będzie jej nowa nazwa i cieszę się, że polski dorobek, polska myśl architektoniczna – można śmiało powiedzieć: artystyczna – będzie w taki sposób upamiętniona.

 

Patrząc na te piękne, wspaniałe, niezwykle bogate budynki, można tylko z nostalgią pomyśleć, jak piękna była Warszawa przed II wojną światową, zanim Niemcy zniszczyli tę wspaniałą, zabytkową substancję naszej stolicy. Nie udało się potem, po wojnie – przede wszystkim ze względu na ogromne koszty – odtworzyć jej w takim stanie, w jakim była przed II wojną światową. Patrząc na to, co można zobaczyć tutaj, w Baku, które nie ucierpiało w pożodze wojennej, można tylko otrzeć łezkę z oka i powiedzieć: no po prostu szkoda.

 

Ale cieszę się i jestem z tego bardzo dumny, że chociaż tutaj – w Baku, w Azerbejdżanie – możemy podziwiać ten niezwykły dorobek, jaki zostawili po sobie polscy architekci, i być z niego dumni, że także stolica Azerbejdżanu została upiększona polską ręką.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz bardzo dziękuję.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.