Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 5 czerwca 2019

Prezydent: Chcemy mierzyć efekty Trójmorza kilometrami zbudowanych dróg

 

Szanowne Panie Prezydent,
Szanowni Panowie Prezydenci,

Szanowny Panie Sekretarzu,
Szanowni Państwo!

 

Cieszę się, że uczestniczymy dziś w drugiej edycji Forum Biznesowego Trójmorza w Lublanie. Jestem wdzięczny tegorocznym organizatorom Szczytu Trójmorza — słoweńskiemu prezydentowi, Borutowi Pahorowi, rządowi oraz instytucjom finansowym — za to, że podjęli się wyzwania organizacji tego biznesowego komponentu naszej Inicjatywy. Jest to szczególnie istotne wobec faktu, że modernizacja rynków Europy Środkowo-Wschodniej to proces o strategicznym znaczeniu dla przyszłości nas wszystkich. Jestem przekonany, że długofalowo nie ma tematu równie ważnego jak zapewnienie zrównoważonego i stałego rozwoju gospodarczego naszego regionu oraz całej Europy.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta w Słowenii [PL/ENG] Z każdym rokiem wchodzimy w coraz bardziej zaawansowaną fazę tego rozwoju. Nasze gospodarki ewoluują w stronę tzw. rynków rozwiniętych. Zmiany te są zauważalnei odczuwalne w kolejnych dziedzinach gospodarki i życia społeczeństw. Bardzo ważny jest fakt, że Trójmorze zachowuje w tym procesie dwie podstawowe cechy rozwojowe: dużą dynamikę wzrostu oraz stabilność instytucji finansowych.  Biorąc to pod uwagę, chciałbym się dziś skupić na dwóch aspektach współpracy gospodarczej w ramach naszej Inicjatywy: na wyzwaniach przyszłości i odpowiedziach na nie formułowanych przez nas w teraźniejszości.


Szanowni Państwo!

 

Obecnie podróż koleją z Tallina do Konstancy zajmuje mniej więcej trzy i pół dnia. Tą samą odległość z Goteborga do Barcelony pociągiem pokonuje się w jeden dzień. Przejazd transportem drogowym jest natomiast w tym przypadku ok. osiem godzin krótszy niż w naszej części Europy. Parametry te mają swoje skutki nie tylko w komforcie podróży, turystyce, ale przede wszystkim w relacjach gospodarczych i społecznych. Jeśli chcemy je zacieśniać i intensyfikować, musimy mieć spójną politykę inwestycyjną w Trójmorzu. Czyli taką, która pozwoli przezwyciężyć wszelkie ograniczenia komunikacyjne.


Według danych firmy PWC, w ostatnich latach ze środków UE w naszym regionie wydaliśmy ok. 150 mld euro na inwestycje transportowe. Szacunki ekspertów firmy SPOTDATA pokazują, że zapotrzebowanie na inwestycje
w komunikacji wciąż będzie wielkie. Tylko do 2030 roku ma ono wynosić 165 mld euro na drogi, 100 mld euro na koleje, 13 mld euro na transport morski oraz 11 mld euro na infrastrukturę lotniczą. Podobnie wygląda sytuacja
w zakresie energetyki. Zapotrzebowanie na inwestycje gazowe do 2030 roku wyniesie 16 miliardów euro, na nowe projekty przesyłu energii elektrycznej będziemy musieli wydać 21 miliardów euro, a na dystrybucję energii elektrycznej
51 miliardów euro. Razem to prawie 90 miliardów euro. Jeszcze większe kwoty wiążą się z telekomunikacją. Mowa tu nawet o 160 mld euro zapotrzebowania na inwestycje. Te ogromne sumy pokazują skalę wyzwań, które stoją przed Inicjatywą Trójmorza.

 

To są wyzwania o naturze wspólnotowej. Nie podołamy im działając osobno. Możemy natomiast zbliżyć się do ich realizacji, stawiając na zgrany zespół. Drużynę grającą fair w ramach reguł rynkowych. To zawsze będzie gra o sumie dodatniej. Taka jest właśnie logika współpracy Trójmorza.


Dlatego tak ważne będą w najbliższej dekadzie nie tylko środki z budżetu UE czy finanse publiczne poszczególnych państw. Źródłem inwestycji infrastrukturalnych obok funduszy strukturalnych i podatków powinna być także aktywność podmiotów prywatnych. Dla tych ostatnich oferta biznesowa Trójmorza jest szczególnie atrakcyjna. Łączy bowiem 3 fundamentalne kryteria powodzenia finansowego: dynamikę rozwoju, bezpieczeństwo inwestycji i stabilność instytucji.

 

Rynek, który rozpościera się między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym ma dziś wielkość 1,7 biliona euro PKB. Za około 10 lat wzrośnie do 2,3 biliona euro. W tym czasie jego wielkość będzie wzrastała średnio w tempie 2,4% PKB. Oznacza to, że udział Europy Środkowo-Wschodniej w PKB całej UE wzrośnie z 10 do 13% do 2030 roku.

 

Jak Państwo widzą, jest to naprawdę wysokie tempo rozwoju. Tempo, które już teraz przyciąga wielu inwestorów z USA, Europy Zachodniej czy Azji. Mogę dziś śmiało powiedzieć, że przywódcy Trójmorza trafnie odczytują te pozytywne trendy. Stąd nowy, kolejny etap działania, który rozpoczynamy tu w Lublanie. Jest nim Fundusz Trójmorza.

 

Polska wraz z Rumunią inaugurują funkcjonowanie Funduszu, jako nowego źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Będzie to najbardziej praktyczny wymiar współpracy Trójmorza. Narzędzie realizacji naszych planów i marzeń.

 

Szeroką i wciąż otwartą mapą naszych możliwości inwestycyjnych pozostaje katalog priorytetowych projektów trójmorskich przyjętych na Szczycie w Bukareszcie. Teraz dokonaliśmy jego aktualizacji w tzw. Progress report. 

 

Szanowni Państwo!

 

Wszystkie te działania są dowodem tego, że współpracę regionalną traktujemy poważnie. Wiem, że mamy wolę i zdolność do osiągnięcia tego, aby owoce Trójmorza zmaterializowały się w postaci nowych dróg, kolei, mostów
i połączeń lotniczych. Rezultaty Trójmorza chcemy bowiem mierzyć nie w liczbie wzajemnych spotkań i podpisanych deklaracji, ale w kilometrach nowych dróg, zmodernizowanych gazociągów czy kwotach wydanych na pilne inwestycje. Grając zespołowo, płynnie zmierzamy od diagnozy i decyzji do działania i realizacji wspólnie wyznaczonego celu.
 

Dziękuję bardzo!

  |   Andrzej Duda wygłosił przemówienie podczas Debaty Prezydenckiej na Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza Andrzej Duda wygłosił przemówienie podczas Debaty Prezydenckiej na Forum Biznesu Państw Inicjatywy Trójmorza
Poleć znajomemu