Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 czerwca 2019

Wystąpienie na Warszawskich Targach Humanitarnych


 

Szanowni Państwo Ministrowie na czele z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Spraw Zagranicznych Palestyny,
Szanowni Wysocy Przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych,
Szanowne Ekscelencje,
Szanowni Państwo Prezesi,
Wszyscy Drodzy Dostojni Goście!
 

Polska, jako członek-założyciel Organizacji Narodów Zjednoczonych przykłada ogromną wagę do realizacji jej celów. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z Państwem i uczestniczyć w otwarciu targów Warsaw Humanitarian Expo, które swoją misją wpisują się w potrzeby Biura Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej. Przy tej okazji pragnę również bardzo serdecznie podziękować Podsekretarzowi Generalnemu do spraw Humanitarnych, Panu Markowi Lowcock’owi i jego współpracownikom za pomoc w organizacji tego wielkiego i  niezwykle ważnego dla nas wydarzenia.
 

Zobacz także: Inauguracja Warsaw Humanitarian Expo 2019 [PL/ENG] Jestem dumny, że Polska po wyjściu z ponurej doby komunizmu rozwija się tak pomyślnie, że od przeszło 20 lat jest donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej. Możemy się poszczycić przeznaczeniem już przeszło 2,5 miliarda złotych co roku na pomoc rozwojową. Warto podkreślić, że z jednej strony nasza pomoc dociera do tak odległych zakątków globu jak Mjanma czy Tanzania, a z drugiej jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w państwach nam sąsiednich takich jak Ukraina czy też Białoruś. Polska jest także obecna na Bliskim Wschodzie, gdzie udzielamy pomocy humanitarnej syryjskiej ludności cywilnej od samego początku wojny w tym kraju.

 

Jednocześnie wspieramy projekty humanitarne mające na celu zapewnienie schronienia oraz miejsc noclegowych w krajach ościennych, do których zagrożona ludność syryjska migruje, takich jak: Liban, Jordania czy Turcja. Cieszę się, że Polska niesie pomoc ludziom dotkniętym kryzysami humanitarnymi bezpośrednio w miejscach ich powstania. To bardzo ważne, by osoby, które zostały skrzywdzone koszmarem wojny lub konfliktu mogły uzyskać pomoc jak najszybciej i bez potrzeby podejmowania przecież zawsze niebezpiecznej wędrówki do innych, często odległych krajów. Uważam, że pomoc dla takich społeczności musi być znacznie szersza. Po opanowaniu sytuacji kryzysowej oraz zaspokojeniu podstawowych potrzeb, powinno następować wspieranie potencjału społecznego oraz gospodarczego tych wspólnot. Tylko takie działanie może utrwalać proces budowania samodzielności i niezależności państw i społeczeństw będących beneficjentami pomocy humanitarnej, a w szerszej perspektywie czasowej przeciwdziałać wybuchom kolejnych konfliktów i kryzysów.  
 

Wielce Szanowni Państwo,
 

aby powstrzymać masowe naruszenia praw człowieka, które mają miejsce w trakcie kryzysów humanitarnych, niezbędne jest połączenie sił i wspólne działanie wszystkich kategorii podmiotów zaangażowanych w udzielanie pomocy. Charakter kryzysów humanitarnych zmienia się, ewoluuje. Zagrożenia, z którymi świat zmuszony jest się zmierzyć stają się coraz bardziej złożone. Tak więc również nasze działania muszą podlegać przeobrażeniom i być nieustannie dostosowywane do otaczającej nas rzeczywistości. Tylko tak możliwe jest bowiem udzielenie pomocy w sposób efektywny, sposób, który może doprowadzić do trwałej poprawy sytuacji ludności dotkniętej kryzysem. Umożliwienie dyskusji na temat nowych form udzielania pomocy, rozwijania i udoskonalania już istniejących inicjatyw, a także wypracowywania efektywniejszych sposobów komunikacji oraz współdziałania były nadrzędnymi celami, które przyświecały Polsce jako organizatorowi Warszawskich Targów Humanitarnych.

 

Wierzę, że tworząc płaszczyznę do wymiany doświadczeń i przemyśleń dla specjalistów z niemal całego świata, możemy przyczynić się do dalszego rozwoju działalności humanitarnej – tak, aby w przyszłości pomoc udzielana była szybciej, skuteczniej i tak, żeby rzeczywiście trafiała do wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących.

 

Warszawskie Targi Humanitarne to także wspaniała przestrzeń, w której mogą się spotkać przedstawiciele sektora prywatnego, państwowego, organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych. Mając to na uwadze, pragnę podkreślić jak ważne jest jeszcze większe zaangażowanie przedstawicieli biznesu w pomoc humanitarną i rozwojową. W Polsce mamy wspaniałe i innowacyjne firmy, które wytwarzają zaawansowane produkty bardzo potrzebne w udzielaniu pomocy humanitarnej, takie jak domy modułowe, drony czy żywność terapeutyczną. Niestety, często firmy działając w sektorach wyjątkowo ważnych dla niesienia pomocy, jak logistyka, komunikacja czy ochrona żywności, nie zdają sobie sprawy jak bardzo ich zaangażowanie może być i jest potrzebne. Współpraca biznesu z sektorem rządowym oraz organizacjami międzynarodowymi stwarza ogromne perspektywy i powinna być w przyszłości dalej rozwijana. Dlatego też jednym z filarów Targów jest Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych, podczas którego odbędą się liczne szkolenia i warsztaty m.in. na temat skutecznego udziału w przetargach organizowanych przez organizacje międzynarodowe. Serdecznie zapraszam do udziału w tym rozpoczynającym się jutro wydarzeniu. Już dziś natomiast otwarte zostało Miasteczko Humanitarne – inicjatywa przygotowana z myślą o uczniach, studentach i edukatorach, podczas której odbędą się wykłady oraz warsztaty dotyczące problematyki humanitarnej i rozwojowej.

 

Szanowni Państwo,

mam nadzieję, że Warszawskie Targi Humanitarne będą wydarzeniem, które przyczyni się do zwiększenia zaangażowania w debatę o światowych trendach humanitarnych i rozwojowych wśród podmiotów działających w tych obszarach. Chciałbym, aby ta tworzona przez wszystkich uczestników platforma dialogu umocniła współdziałanie przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, oraz instytucji publicznych, a także, aby była kolejnym krokiem na drodze rozwoju pomocy humanitarnej – również poprzez intensyfikację zaangażowania sektora prywatnego.

 

Do takiej właśnie współpracy i tutaj, na Targach, i później, w przyszłości, we wszystkich działaniach pomocy humanitarnej i rozwojowej serdecznie Państwa zapraszam. 

 

Dziękuję i życzę owocnych obrad.

Prezydent: Jestem dumny, że Polska po wyjściu z ponurej doby komunizmu rozwija się tak pomyślnie, że od przeszło 20 lat jest donatorem pomocy humanitarnej i rozwojowej

Poleć znajomemu