przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 4 września 2016

„Ziemia powinna znajdować się w rękach polskich rolników”

Prezydent Andrzej Duda na Dożynkach Jasnogórskich (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Szanowny Panie Ministrze,
Ekscelencje, Księża Biskupi i Arcybiskupi,
Czcigodni Duchowni,
Drogie Siostry Zakonne,
Szanowni Państwo Posłowie do parlamentu polskiego i europejskiego,
Wszyscy Działacze samorządów sojewódzkich i lokalnych,
Działacze organizacji rolniczych,
Ale przede wszystkim Szanowni Państwo Drodzy Rolnicy, przybyli tutaj na Jasną Górę do stóp Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej Czarnej Madonny, by podziękować!

 

I ja też przybyłem tutaj, aby podziękować. Aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad Wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy. Przybyłem podziękować i modlić się o dobry następny rok. O rok dobrych plonów, o rok mądrych i roztropnych rządów, sprawowania władzy w naszym kraju, i przez polski rząd, i przez polski parlament, i przeze mnie jako Prezydenta Rzeczypospolitej. Zobacz także: Dożynki Jasnogórskie z udziałem prezydenta


Ale przede wszystkim jestem tu także po to, aby Wam podziękować. Tegoroczne żniwa dobiegają końca, ale to rzecz jasna nie koniec Waszego trudu, bo trud rolniczy trwa przez cały rok. Nie wiem, czy pamiętacie piękne słowa, które skierował do Was, do polskich rolników w 1983 roku w Niepokalanowie nasz umiłowany Ojciec św. Jan Paweł II. Powiedział wtedy, że Pan Bóg powierzył w Wasze ręce te rośliny, które przynoszą ziarno, te rośliny, które w związku z tym przynoszą żywność, a przede wszystkim chleb. I powiedział wtedy: „Cóż rodzi ziemia? Ziemia rodzi cierń i oset, dopóki nie dotkną jej z miłością ręce rolnika. To wtedy ziemia zaczyna rodzić płody rolne, to wtedy z tego ziarna, które wychodzi z ziemi może zostać zrobiony chleb. Chleb, który jest podstawą życia każdego człowieka”. I powiedział, że właśnie dzięki temu trudowi i dzięki temu niezwykłemu darowi, jaki otrzymaliście od Boga, umiejętności pracy na roli, umiejętności uzyskiwania plonów, jest niezwykła godność, którą posiadacie Wy i Wasza praca. I za tę pracę chciałem w imieniu moim, jako prezydent, ale także całego polskiego społeczeństwa, gorąco Wam podziękować.

 

Chciałem Wam podziękować za trud, trud tej codziennej pracy, ale chciałem Wam podziękować także za to, kim i jacy jesteście, że jesteście tymi, którzy przechowują przez dziesięciolecia, przez stulecia w swoich rodzinach naszą polską tradycję, że wychowujecie dzieci w naszej wierze katolickiej, że wychowujecie je właśnie w naszej tradycji, w naszej kulturze, że to właśnie na polskiej wsi ta kultura jest przechowywana, pielęgnowana. Ogromnie za to dziękuję, bo to jest wielka wartość, wartość, która buduje postawy, wartość, która powinna być wzorem dla naszego społeczeństwa.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

 

Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, a dla Was to jest wielka chluba, że polski chłop, że polski rolnik zawsze stał za Polską. Poczynając od powstania kościuszkowskiego i słynnych kosynierów, poprzez lata późniejsze, poprzez walkę o odzyskanie niepodległości, poprzez wojnę przeciwko bolszewickiemu napadowi w 1919-20 roku, kto wtedy stanowił trzon wielkiej, milionowej polskiej armii, która obroniła nasz kraj i Europę przed nawałą komunistyczną? Kto stanowił trzon tej armii? Trzon tej armii stanowili polscy chłopi, którzy masowo się do niej zgłosili, na wezwanie wielkich przywódców polskiego państwa, przede wszystkim wtedy na wezwanie Wincentego Witosa. Potem była walka polskich chłopów w 39 roku w polskiej armii i później w podziemiu, w partyzantce, w batalionach chłopskich o to, by Polska znowu była wolna. To polscy chłopcy z wiejskich domów walczyli w oddziałach Żołnierzy Niezłomnych, po to, żeby odzyskać dla naszego państwa i społeczeństwa wolność prawdziwą, a nie tylko tę pisaną na czerwonych propagandowych plakatach.


To wreszcie także Wy walczyliście w ramach wielkiego ruchu solidarności, o to by Polska wreszcie mogła odzyskać po latach komunistycznego zniewolenia prawdziwą wolność i suwerenność. Chylę czoła przed wszystkim rolnikami, którzy wtedy w 80 i 81 roku walczyli o prawa rolników i założyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W tym roku obchodzicie swoje 35-lecie – 35-lecie Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, które wtedy zaczęły budowę nowej Polski. Zaczęliście i potem walczyliście w podziemiu w czarnych latach stanu wojennego i później przed 89 rokiem. Ta Polska dzisiejsza jest także Polską dzięki Waszej walce, która nieustannie trwa. I dobrze, bo tak jak powiedział Pan Minister, trzeba niestety powiedzieć, że polskie rolnictwo wymaga cały czas ogromnego wsparcia. Wymaga cały czas ogromnego starania, albowiem przez wiele lat to wsparcie, dla tego absolutnie strategicznego sektora polskiej gospodarki, było całkowicie niewystarczające.


Ten rok jest rokiem wielkich wydarzeń i wielkich rocznic. To rok 1050-lecia chrztu Polski, to rok 35-lecia Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, o czym przed momentem mówiłem, 35-lecia istnienia Solidarności Rolników Indywidualnych. To także rok 150-lecia istnienia Kół Gospodyń Wiejskich. To rok, w którym w związku z tym mamy Matce Najświętszej za co dziękować. Ale ja mam nadzieję, i wierzę w to głęboko, że to także rok w którym dla polskich rolników, przede wszystkim dla polskich rodzin rolniczych, rozpoczyna się czas dobrej zmiany. Czas dobrej zmiany, którą obiecywaliśmy w zeszłym roku.


Ogromnie się cieszę, że z wielkiego programu 500 Plus, tak ogromna część środków idzie na wsparcie rolniczych rodzin posiadających dzieci. To kwota ponad 11 miliardów złotych rocznie, która jest Państwu przekazywana bezpośrednio do ręki, na codzienne potrzeby, na wsparcie edukacji Waszych dzieci, na wsparcie ich możliwości, w związku z tym na wyrównanie szans. To dla mnie niezwykle istotny element realizacji programu dla Polski. Serdecznie dziękuję za to Pani Premier Beacie Szydło. Serdecznie dziękuję za to Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej. Serdecznie dziękuje za to Panu Ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi. Dziękuję za to Prawu i Sprawiedliwości, które ma dziś samodzielną większość w polskim parlamencie i przyjęło tę zapowiadaną przez nas przez lata, a wreszcie możliwą do przyjęcia ustawę. Możliwą do przyjęcia właśnie dzięki tej większości parlamentarnej, temu rządowi i mnie, który z wielką radością złożyłem pod nią podpis. Przez lata sam ją osobiście zapowiadałem jako wielki element naszego programu.

 

Szanowni Państwo!

 

Obiecywaliśmy również, i ja osobiście, że uczynimy wszystko, aby chroniona była polska ziemia. Tak jak Pan Minister powiedział, jest już odpowiednia ustawa, która powoduje, że ziemia pozostaje w rękach polskich rolników. Czym jest ziemia? Jest strategicznym dobrem każdego państwa i każdego narodu. Głupcem jest ten, kto pozwala, by to strategiczne dobro przechodziło w obce ręce, aby stawało się przedmiotem spekulacji. Ziemia powinna znajdować się w rękach rolników, bo tak jak powiedział Ojciec św. Jan Paweł II, co już dziś wspominałem, to oni zostali obdarzeni przez Pana Boga tym wielkim darem do tego, aby z tej ziemi wydobywać produkty żywnościowe, aby z tej ziemi wydobywać płody rolne.

 

Szanowni Państwo, nie spotkałem nigdy rolnika, który powiedziałby mi, że chce sprzedać swoją ojcowiznę. Spotkałem wielu rolników, którzy mówili mi, że chcieliby mieć większe gospodarstwa, a więc, że chcieliby nabyć ziemię, po to, żeby na niej prowadzić jeszcze większą produkcję rolną niż to czynili do tej pory. Wierzę w to, i jestem przekonany, że temu właśnie służy i będzie służyła ta ustawa. Tak aby ziemia pozostawała w rękach rolników. Będzie służyła temu, aby ziemia rodziła nam płody rolne. Oczywiście, tak jak mówił Pan Minister, te dwie wielkie dobre zmiany wprowadziliśmy, ale nie wszystko jeszcze udało się naprawić. Rynek rolny jest rynkiem trudnym, na który wpływ ma nie tylko polski rząd, ale na który wpływ ma także sytuacja na rynkach międzynarodowych i decyzje, które są podejmowane w Brukseli. Ale mówię to z całym przekonaniem, także jako Prezydent Rzeczypospolitej, że będę wraz z polskim rządem czynił wszystko, aby także i sytuacja na tych rynkach w miarę możliwości się poprawiała.

 

Pan Minister wspomniał o naszych rozmowach z zagranicznymi partnerami. Tak, od samego początku mojej prezydentury, kiedy to może jak Państwo pamiętacie udałem się z wizytą do Chin, głównym jej elementem były rozmowy na temat możliwości eksportu do Chin polskiej żywności. Przecież nie trzeba chyba nikomu mówić jaki to jest rynek, ilu na tym rynku żyje konsumentów, którzy tak jak każdy człowiek potrzebują żywności. Ogromnie się cieszę, że dzięki tym zabiegom w trakcie wizyty w Polsce Prezydenta Chin, kilka miesięcy temu udało nam się zawrzeć ważne umowy, które powodują, że eksport polskiej żywności do Chin już ruszył. Wierzę w to, iż będzie to także element pobudzenia dla rynku krajowego i tego co umożliwi Wam wreszcie zwiększenie produkcji oraz uzyskiwanie godniejszych pieniędzy za płody rolne, które wytwarzacie.

 

Szanowni Państwo, ale to nie tylko Chiny, to także rozmowy z władzami Kazachstanu i innych wielkich państw, do których można eksportować polską żywność. Chciałbym, żebyście byli pewni, że zarówno ja, jak i polski rząd, czynimy wszystko, aby zwiększyć możliwości sprzedaży polskiej żywności. Będziemy także czynili wszystko, aby zrównoważyć tę niesprawiedliwą relację pomiędzy producentem żywności, pomiędzy polskim rolnikiem, a wielkimi odbiorcami, tymi, którzy dzisiaj często w niesprawiedliwy sposób traktują polskich rolników. Pamiętamy o tym i będziemy działali w tym kierunku.

 

Dziękuję Panu Ministrowi za tę ustawę, która ma wesprzeć rolników dotkniętych afrykańskim pomorem świń. To rzeczywiście dramat dla wielu hodowców trzody chlewnej, to co się stało i to co się dzieję na tej płaszczyźnie w ostatnich latach. Wierzę w to, że nareszcie przyjdzie ratunek dla tych gospodarstw rolnych, dla tych rolników. Wierzę w to, że wreszcie uzyskają adekwatne do strat, które ponieśli odszkodowanie.


Na zakończenie chcę jedno zapowiedzieć. Otóż Panie Ministrze, chciałbym żebyśmy w naszej działalności dla polskich rolników teraz skupili się na rzeczy niezwykle istotnej, zapisanej w naszej Konstytucji, a mianowicie na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Chciałbym, żeby to właśnie to rodzinne gospodarstwo rolne było oczkiem w głowie obecnej polskiej władzy - i polskiego rządu, i polskiego parlamentu, a także i mnie Prezydenta Rzeczypospolitej. To rodzinne gospodarstwo rolne będące podstawą naszego ustroju rolnego, wymaga stałego wsparcia na różnych płaszczyznach. To wsparcie częściowo już jest, choćby w postaci programu 500 Plus, ale potrzebne są także i inne działania, które będą wspierały i realizowały tę zasadę, która jest jedną z najważniejszych – zasadę zrównoważonego rozwoju, tak aby wyrównywać dysproporcję pomiędzy miastem a wsią, tak żeby wyrównywać dysproporcję pomiędzy rodziną żyjącą w mieście a rodziną żyjącą na wsi, tak żeby wyrównywać szanse, przede wszystkim szanse edukacyjne dla wiejskich dzieci.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

 

Jeszcze raz z całego serca dziękując Wam za trud Waszej rolniczej pracy, dziękując za płody rolne, które w tym roku wytworzyliście i które w symboliczny sposób przynieśliście tutaj na Jasną Górę, chciałem Wam złożyć także najserdeczniejsze życzenia. Chciałem Wam złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia, dobrego przyszłego roku, dobrych płodów, łatwiejszej pracy, dobrego urodzaju, bez jakichkolwiek klęsk żywiołowych, które zawsze w sercu rolnika budzą tak wielką niepewność.

 

Szanowni Państwo, chciałem Was zapewnić o mojej modlitwie, i tu dziś przed obrazem Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, ale i także w moim codziennym życiu, moim i mojej rodziny. Pamiętam o Was, dlatego, że sam, mimo że urodziłem się w domu profesorskim, pochodzę z rodziny rolniczej. Mój ojciec jest człowiekiem wykształconym w swojej rodzinie w pierwszym pokoleniu. Rodzina zawsze uprawiała i uprawia polską ziemię. Trud Waszej pracy jest mi znany. Jeszcze raz z całego serca dziękuję, szczęść Boże! Niech Pan Bóg błogosławi polskim rolnikom! Niech wstawia się za nimi u Pana Boga Najświętsza Maryja Panna Jasnogórska!

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.