Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 17 czerwca 2019

Wystąpienie podczas otwarcia Polsko-Amerykańskiego Forum Nowych Technologii

 

Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Przede wszystkim dziękuję za obecność i za to spotkanie tutaj, w tym miejscu tak niezwykle znaczącym dla rozwoju nowoczesnych światowych technologii. Dlatego że Silicon Valley to na pewno centrum światowej nowoczesności, właśnie jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, także przemysłowy, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o rozwój technologii, które nazywamy dzisiaj cyfrowymi. To tutaj mieszczą się najbardziej znane i największe na świecie firmy, które rozwijają dzisiaj rynki praktycznie we wszystkich państwach świata, w których ten rozwój następuje.

 

Zobacz także: Nowe Technologie. Wizyta w Dolinie Krzemowej [PL/ENG] Cieszę się ogromnie, że mogę dzisiaj spotkać się z Państwem i mogę tutaj, wśród Państwa, reprezentować mój kraj – Polskę; że rozmawiamy dzisiaj na temat rozwoju Polski, a także i – mam nadzieję, wierzę w to głęboko – Państwa rozwoju w Polsce i tym samym wspierania także naszego rozwoju w ramach Unii Europejskiej i w skali światowej.

 

Nie trzeba nikomu mówić, że Polska w ciągu ostatnich 30 lat zmieniła się diametralnie w stosunku do tego, co było wcześniej. 30 lat temu wyszliśmy zza żelaznej kurtyny z ogromnymi zapóźnieniami w stosunku do zachodu Europy i Stanów Zjednoczonych. Niemniej jednak mamy kapitał, którego w Polsce nigdy nie brakowało i którego – mam nadzieję – nigdy nie braknie.

 

A mianowicie mamy bardzo zdolnych ludzi, świetnie przygotowanych, mamy doskonałe kadry naukowe, które od lat, od zawsze przygotowywały w Polsce informatyków – ludzi, którzy śmiało mogą dzisiaj konkurować na całym świecie w branży IT i innych branżach związanych z rozwojem nowoczesnej gospodarki, nowoczesnego przemysłu.

 

Ten kapitał w Polsce jest. Oczywiście ubolewam nad tym ogromnie, że sporo go odpłynęło za granicę w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ale – co pozytywne i w czym, mam nadzieję, także Państwo nam pomogą – bardzo wielu ludzi, może już nie tak bardzo młodych, którzy wyjechali kiedyś jako młodzi ludzie tuż po studiach za granicę do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych czy do innych krajów, dzisiaj do Polski wraca.

 

Chcą z powrotem stworzyć w Polsce swój ośrodek życiowy, chcą w Polsce pracować, realizować się zawodowo – to trend, który widzimy w ostatnim czasie i który postrzegam niezmiernie pozytywnie. Wierzę, że także ten trend przyczyni się w najbliższych latach do jeszcze bardziej dynamicznego rozwoju Polski. W ciągu ostatnich czterech lat Polska rzeczywiście zaczęła się rozwijać niezwykle dynamicznie.

 

Dzisiaj mamy wzrost gospodarczy, który przekracza 5 proc. PKB w skali roku. Te prognozy są nadal bardzo optymistyczne jak na skalę europejską. Wierzę, że te prognozy, które są przez różnego rodzaju agencje przygotowywane dla Polski, w naszym rozwoju nawet przekroczymy. Bo tak się dzieje od kilku lat, że rzeczywiście właściwie co roku jesteśmy niedoszacowani, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe – i ten rzeczywisty rozwój jest większy, niż przewidywano. Mam nadzieję, że ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

 

Oczywiście, przed chwilą rozmawialiśmy tutaj z Państwem przedstawicielami firm działających w Polsce, że koszty w Polsce wzrastają. Wzrastają i pewnie będą wzrastały, dlatego że rosną również oczekiwania płacowe i jest kwestią naturalną, że płace dążą w kierunku średnich, jakie występują na zachodzie Europy.

 

Powtarzam jeszcze raz: mamy wielki kapitał w naszym kraju, jakim jest człowiek, jakim jest nasza baza, jeżeli chodzi o młodzież i jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jeżeli chodzi o ludzi nauki. Jestem przekonany, że wszystkie inwestycje, które są realizowane w Polsce, a także inwestowanie w ludzi w Polsce znakomicie się Państwu zwrócą.

 

Chcę tylko zwrócić Państwa baczniejszą uwagę na to, co jeszcze nie dla wszystkich jest oczywiste: a mianowicie kilka lat temu, a dokładnie niecałe cztery lata temu, zapoczątkowaliśmy w naszej części Europy projekt, który nazwaliśmy inicjatywą Trójmorza. Zacząłem ten projekt prowadzić z prezydent Chorwacji, panią Kolindą Grabar-Kitarović. Wszystko zaczęło się od dwóch elementów: od kwestii turystyki i kwestii bezpieczeństwa energetycznego, bo o tym zaczęliśmy najpierw rozmawiać.

 

Pierwszą myślą było to, że trzeba ułatwić ludziom komunikację – w znaczeniu komunikacji dosłownie, czyli podróżowania. Jeżeli chodzi o połączenia drogowe i kolejowe między naszymi krajami. Ta sieć w naszej części Europy – tej Europy, która wyszła zza żelaznej kurtyny – jest stanowczo nieadekwatna do tego, jakie są rzeczywiste potrzeby i jakie są wymagania dzisiejszego świata, jakie są także oczekiwania, czy wręcz konieczne potrzeby na przyszłość.

 

Oczywiście rozmawialiśmy także w kontekście bezpieczeństwa gazowego, bo dążymy dzisiaj do dywersyfikacji dostaw, przede wszystkim właśnie jeśli o ten surowiec chodzi, ale także jeżeli chodzi o energię elektryczną czy inne paliwa. Rozmawialiśmy na temat perspektywy połączenia dwóch gazoportów – naszego, powstałego kilka lat temu gazoportu w Świnoujściu, terminalu gazowego LNG, z gazoportem, który Chorwaci w tej chwili realizują na wyspie Krk.

 

Aby stworzyć połączenie między tymi dwoma portami, a więc także w jakimś sensie źródłami dostaw, i aby w ten sposób zabezpieczyć energetycznie nie tylko nasze kraje, lecz także inne kraje Unii Europejskiej, bo wszyscy jesteśmy członkami Unii Europejskiej jako państwa. Każdy z nas te fundusze w ramach kolejnych budżetów Unii Europejskiej ma do wykorzystania.

 

Chodzi o to, byśmy je wykorzystywali w sposób skoordynowany, tzn. wtedy, gdy budujemy drogi czy koleje, żebyśmy to realizowali w taki sposób, by tym samym były również realizowane połączenia pomiędzy naszymi krajami, aby były to połączenia podobnego typu, tak aby usprawnić tę komunikację.

 

Jest tak w Europie Centralnej, że są dobre połączenia Wschód-Zachód, ale nie ma tych połączeń w perspektywie Północ-Południe. I to właśnie jest coś, co chcemy stworzyć. Chcemy – krótko mówiąc – połączyć państwa bałtyckie z Bułgarią, Grecją, Chorwacją, Bałkanami. To jest nasze wielkie dążenie i myślę, że to jest także szansa dla Państwa firm na rozwój współpracy – i swój – w tym aspekcie międzynarodowym.

 

Dlaczego to mówię? Nie będę ukrywał, że w całej inicjatywie Trójmorza – jako jedno z największych państw w tej części Europy – mamy dużą ambicję. Chcemy – jako Polska – być swoistym hubem, z którego będą się rozprzestrzeniały możliwości biznesowe, właśnie komunikacyjne czy energetyczne. Zachęcam Państwa w związku z tym też do takiego spojrzenia na Polskę.

 

Ten rejon Europy Środkowowschodniej – dzisiaj mówi się o tym rynku, że jest wart 1,7 bln euro rocznie. Ale szacuje się, że w ciągu 10 lat będzie to 2,3 bln euro rocznie. W związku z tym ten wzrost jest niezwykle intensywny. Dzisiaj stanowi to 10 proc. wartości rynku Unii Europejskiej, ale w efekcie, w perspektywie 10-letniej będzie to stanowiło 13 proc. To jest ta część Europy, która rozwija się bardzo dynamicznie, w której cały czas występują braki, i wszystkie państwa tej części Europy są na drodze rozwoju.

 

W związku z powyższym te perspektywy inwestycyjne i biznesowe w tej części Starego Kontynentu są rzeczywiście ogromne. Nie wspomnę już o tym, że to właśnie nasze rynki – Polska i inne rynki Europy Środkowowschodniej – stanowią także ten ostatni element przed rynkami wschodnimi. Można więc na Polskę i kraje sąsiednie również spojrzeć z tej perspektywy, że jest to możliwość wyjścia choćby na kraje, które dzisiaj uczestniczą w programie Partnerstwa Wschodniego i które także są krajami dynamicznie rozwijającymi się. Mam nadzieję, że kiedyś będą krajami członkowskimi i Unii Europejskiej, i być może NATO, co w oczywisty sposób wzmocni ich bezpieczeństwo, a także pewność inwestycyjną.

 

Do tego właśnie chciałem Państwa zachęcić: żeby także w ten sposób spojrzeć na Polskę, na nasz rynek – na Polaków, jako na ludzi, którzy mogą współtworzyć, budować pomyślność Państwa firm w Europie. Dlatego że znamy specyfikę naszego regionu, ludzi tam żyjących, wiemy, jakie są wymagania, oczekiwania, jakie są problemy. Jestem przekonany, że możemy Państwu pomóc w wielu przypadkach te problemy rozwiązywać i dopasować się, do funkcjonowania właśnie na europejskim rynku, w tej jego najbardziej dynamicznej dzisiaj części, czyli rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Jeszcze raz zachęcam Państwa do inwestowania w Polsce, mam nadzieję, że będziecie rozwijali swoje firmy, biznesy. I tak jak mówię: proponuję spojrzeć na Polskę w tej szerszej perspektywie – jako na kraj, który w jakimś sensie jest liderem Europy Środkowowschodniej, a przynajmniej kraj, który ma takie ambicje. I wierzę, w to, że będzie w stanie te ambicje w najbliższym czasie zrealizować, ku pomyślności naszej – jako tych, którzy w Polsce żyją – ale także Państwa, którzy w Polsce inwestujecie i rozwijacie się gospodarczo.

 

Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapraszam do Polski.

– Zachęcam Państwa do inwestowania w Polsce, mam nadzieję, że będziecie rozwijali swoje firmy, biznesy – powiedział Andrzej Duda

Poleć znajomemu