Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 25 czerwca 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas wizyty na poligonie w Orzyszu

 

Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowny Panie Generale, Szefie Sztabu Generalnego,

Szanowni Panowie Generałowie – w tym w szczególności Czcigodny Księże Generale, Ekscelencjo, Biskupie Ordynariuszu Polowy Wojska Polskiego,

Szanowni Państwo Oficerowie, Żołnierze,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście – w szczególności Panowie Generałowie, którzy właśnie odebrali swoje nominacje generalskie, i Najbliżsi Państwa Generałów!

 

Zobacz także: Prezydent Andrzej Duda na poligonie w Orzyszu [PL/ENG] Awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP Uśmiecham się, bo to nie jest typowa uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Ale pan gen. Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego, często mówi o wyprowadzaniu wojska ze strefy komfortu. Nie wiem, czy przeprowadzenie tej uroczystości z Pałacu Prezydenckiego na poligon jest wyprowadzeniem generałów ze strefy komfortu, czy jednak wprowadzeniem. Wierzę, że jest to wprowadzenie generałów do strefy komfortu, bo chciałbym, żeby także ta nominacja, w tym miejscu, właśnie ze względu na jej lokalizację, miała wymiar symboliczny. W tym znaczeniu, że są to rzeczywiście nominacje do czynnej służby.

 

Bo i ta okoliczność dzisiaj tu, na poligonie w Orzyszu, w związku z ćwiczeniami Dragon-19, gdzie następuje certyfikacja naszej armii do dowodzenia szpicą NATO, gdzie następuje certyfikacja 21 Brygady Strzelców Podhalańskich do tego, by objąć rolę VJTF 2020 – to faktycznie wydarzenie wyjątkowe. Ale właśnie o charakterze polowym – o charakterze tej najbardziej czynnej służby, czyli faktycznie tam, gdzie się ją realizuje. Nie tej koszarowej, sztabowej, warszawskiej, w Sztabie Generalnym czy w Ministerstwie Obrony Narodowej. Tutaj – w polu, gdzie te zadania mają być wykonywane.

 

Przed Panami Generałami zadania rzeczywiście bardzo poważne, ale trafiają one na żołnierzy – ludzi już z wielkim doświadczeniem. Pan gen. Lewandowski będzie dowodził Brygadą Strzelców Podhalańskich, która właśnie obejmie ten VJTF 2020. Pan gen. Piotr Błazeusz obejmie nową funkcję zastępcy szefa sztabu ds. planowania strategicznego w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

 

Obie funkcje niezwykle odpowiedzialne, obie bezpośrednio związane z bezpieczeństwem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jego wschodniej flanki dzisiaj – bo tak przecież też na to patrzymy – ale w związku z tym także bezpieczeństwem Rzeczypospolitej.

 

Ale jak każda nominacja generalska, tak i te są również nie tylko osobistym świętem Panów Generałów i ich najbliższych – współpracowników, żołnierzy, podwładnych – lecz jest to święto całego polskiego wojska, całej polskiej armii. Chciałem w związku z tym wszystkim polskim żołnierzom pogratulować tych kolejnych nominacji generalskich.

 

I chcę wyrazić przekonanie, że ci, którzy dzisiaj te nominacje generalskie otrzymali – w tym pan gen. Lewandowski, który wstępuje do korpusu generalicji Rzeczypospolitej – są, jak powiedziałem, ludźmi nie tylko doskonale przygotowanymi od strony merytorycznej, lecz także wielce doświadczonymi, by wykonywać powierzoną im rolę. Jestem przekonany, że będą stanowili wartość dodaną dla najwyższego dowództwa wojsk Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Serdecznie Państwu dziękuję za udział w tej uroczystości. Jeszcze raz dziękuję Panom Generałom. Wiele zadań przed nami. Bardzo różnych: od tych polowych, o których już dzisiaj wspominałem, poprzez planistyczne, które trzeba realizować, ale także modernizacyjne, których tak bardzo dużo mamy jeszcze do zrealizowania. Wierzę, że wszystkie te procesy na różnych polach, gdzie musimy działać i pracować, będą zrealizowane z pożytkiem dla Rzeczypospolitej.

 

A przede wszystkim, co dla mnie – nie tylko jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, lecz także jako tego, który pełni dzisiaj najwyższy urząd w państwie – jest najważniejsze, to zapewnienie bezpieczeństwa i spokojnego życia naszym obywatelom. To podstawowy obowiązek władz i wszystkich, którzy służą Rzeczypospolitej jako jej żołnierze – jej córki i synowie, którzy zdecydowali się włożyć mundur i być gotowymi stanąć w obronie Rzeczypospolitej.

 

To jest nasz najwyższy i najświętszy obowiązek: służyć ludziom, stojąc na straży bezpieczeństwa granic Rzeczypospolitej, ich domów, mienia, tego, co dla nich najważniejsze i co decyduje o tym, czy państwo jest silne, czy nie, czy jest bezpieczne, czy nie, i wreszcie – czy jest państwem dostatniego, spokojnego życia, czy nie.

 

Życzę Panom Generałom zrealizowania tych wielkich obowiązków. Życzę tego wszystkim – całemu korpusowi generalicji, dowództwu, oficerom i żołnierzom, a także nam.

 

Dziękuję.

  |   Prezydent podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu Prezydent podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu
Poleć znajomemu