Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 czerwca 2019

Prezydent do nowo powołanych członków Rady Dialogu Społecznego: Najważniejszym elementem Rady jest dialog

 

Wielce Szanowne Panie Minister,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowni Panowie Przewodniczący,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Członkowie Prezydium Rady Dialogu Społecznego!

 

Można powiedzieć, że to taka uroczystość trochę słodko-gorzka, jak to bywa w życiu.

 

Większość z Państwa wstępuje do Rady czasem nie po raz pierwszy – uśmiecham się do pani minister Elżbiety Witek – z uwagi na objęcie funkcji ministrów konstytucyjnych odpowiedzialnych za konkretne resorty, za ministerstwa, za ważne społecznie sprawy. Dziękuję za przyjęcie tych nominacji, za wolę wstąpienia do Rady Dialogu Społecznego i pracy w niej.

 

Zobacz także: Nowi członkowie Rady Dialogu Społecznego Ale część zmian, które dzisiaj następują, jest również związana z odejściem ludzi, którzy byli zasłużeni dla ruchu pracowniczego, dla reprezentowania spraw społecznych, krótko mówiąc: pracy społecznej, pracy dla drugiego człowieka.

 

Myślę o dwóch Panach Przewodniczących. O panu przewodniczący Stanisławie Stolorzu, który zmarł 23 kwietnia, a stał na czele Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy i reprezentował tutaj Forum Związków Zawodowych. I myślę – oczywiście – o panu przewodniczącym Janie Guzie, który odszedł od nas 24 maja, był przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Dziękuję, że w ramach Forum Pan Przewodniczący dzisiaj wstępuje do Rady po to, by zająć to ważne miejsce i reprezentować zarówno Forum, jak i Federację w tym gremium. Wierzę, że nadal będzie nam się dobrze pracowało przy tych wszystkich sprawach, które są przecież tak ważne nie tylko społecznie, lecz także państwowo.

 

A wszystko to czynimy po to, by Polska mogła lepiej się rozwijać, aby Polakom – naszemu społeczeństwu – lepiej się żyło. Aby wszystkie elementy funkcjonowania naszego państwa były wyważone i zrównoważone. Aby zrównoważyć sprawy pracowników i pracodawców, przedsiębiorców i konsumentów, zrównoważyć wszystko, co funkcjonuje na naszym rynku – nie tylko gospodarczym, lecz także społecznym: sprawy społeczne wszystkich grup zawodowych i wszystkich warstw naszego społeczeństwa. Takie jest zadanie Rady.

 

Ale najważniejszym elementem Rady – jak sama jej nazwa wskazuje – jest dialog, to, aby rozmawiać. Problemów trudnych, bardzo trudnych do załatwienia jest co niemiara. I w toku rozwoju, na drodze którego postępuje dzisiaj Polska, takie problemy cały czas wynikają. Również wracamy do wielu takich, które zostały porzucone gdzieś poza plecami przez poprzedników, a cały czas wracają i trzeba się nimi zająć, pochylić nad nimi, skupić i szukać jak najlepszego rozwiązania.

 

To jest właśnie to gremium, które powinno szukać tych najlepszych – jak powiedziałem – zrównoważonych rozwiązań. Wierzę, że taka praca nadal będzie w tym gremium. Nie mam żadnych wątpliwości co do kwalifikacji Pań Minister i Panów Ministrów – nie tylko jeżeli chodzi o kwalifikacje do prowadzenia spraw ministerstw i kierowania nimi, lecz także jeżeli chodzi o kwestie związane z dialogiem, ze spokojną rozmową, z umiejętnością wysłuchania drugiego człowieka i wszystkich argumentów, a także przedstawienia własnych.

 

Jeszcze raz dziękuję za przyjęcie tych nominacji. Proszę o wytężoną pracę dla Polski także w tym gremium. Życzę, by wszystkie sprawy, które będą prowadzone w ramach Rady Dialogu Społecznego i z którymi spotkamy się w trakcie jej prac, były załatwione pomyślnie i rozwiązane.

 

Dziękuję bardzo.

  |   Prezydent powołał pięciu nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego Prezydent powołał pięciu nowych członków w skład Rady Dialogu Społecznego
Poleć znajomemu