Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 27 czerwca 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas „Spotkania Czwartkowego PZU”

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Prezesie,
Szanowni Państwo Prezesi,
Członkowie Zarządów,
Dyrektorzy,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,
Przyjaciele PZU,
Współpracownicy, Kooperanci!
 

Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak sobie myślałem, gdy Pan Prezes przemawiał przed momentem, że to bardzo ważne w wykonywaniu roli Prezydenta Rzeczypospolitej – tych zadań konstytucyjnych, które w tę rolę są wpisane – aby być w miejscach, w których można podkreślić dobre działanie dla Polski i naszego społeczeństwa.
 

Zobacz także: „Spotkanie Czwartkowe PZU” Gdy patrzę na dorobek Grupy PZU, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich lat, przypomina mi się cytat z komentarza do konstytucji – do zapisanych tam prerogatyw prezydenckich i do roli Prezydenta Rzeczypospolitej – napisany kiedyś przez Pana Prof. Pawła Sarneckiego, nieżyjącego już szefa Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa.
 

Pan Profesor, komentując przepis, który mówi, że Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, napisał tam m.in. takie sformułowanie, że to oznacza, iż Prezydent – gdziekolwiek jest – samą swoją obecnością niejako uosabia państwo polskie. A więc przez to, że Prezydent gdzieś jedzie czy bywa, to znaczy, że jakby Polska była tam poprzez jego osobę/ Dlatego cieszę się, że dostałem to zaproszenie, że mogę tutaj być i podziękować Panu Prezesowi oraz Zarządowi tej wielkiej firmy za bardzo dobre reprezentowanie Rzeczypospolitej i dobre dla niej działanie.
 

I tu takie trzy elementy, które dla mnie są szczególnie istotne. A mianowicie w tym obszarze międzynarodowym – może z punktu widzenia tego, co powiem, najmniej istotnym – ale jestem ogromnie wdzięczny PZU i Pekao S.A. za pawilon polski w tym roku w czasie konferencji w Davos – Światowego Forum Biznesowego, gdzie zjawiają się wszyscy najwięksi – zarówno ze świata biznesu, jak i polityki – spotykają się, dyskutują o ważnych sprawach.
 

Fakt jest taki, że każde państwo, które liczy się i chce się liczyć, ma tam od lat swoje miejsce, do którego mogą przyjść biznesmeni z danego kraju, ich partnerzy – i ci już współdziałający z nimi, i ci potencjalni – gdzie można usiąść, odbyć spotkanie, gdzie reprezentowane są kultura, tradycja, potrawy i napoje z krajów, które są obecne w Davos.
 

Cieszę się ogromnie i jestem bardzo wdzięczny, że po raz pierwszy był w tym roku w Davos, w czasie Światowego Forum Biznesu, właśnie pawilon polski – za sprawą PZU. Że był on bardzo elegancki, że jego obecność została dostrzeżona, że odbywały się tam bardzo ciekawe spotkania i że właśnie było to miejsce, w którym – jak słyszałem od wielu ludzi, którzy na konferencję w Davos przyjechali z Polski – mogli się spotkać, było to dla nich własne miejsce do rozmów, dyskusji, a także do odpoczynku, do tego, żeby spokojnie pokonwersować, a przede wszystkim żeby była tam reprezentowana Polska. Jestem za to wdzięczny!
 

Natomiast z takich rzeczy, które tu, na miejscu, w Polsce, są dla nas bardzo ważne – dwie. Otóż przede wszystkim mecenat nad polską kulturą. Tu, w Łazienkach, jako główny mecenas od 2011 roku. I wiele działań dla polskiej kultury i jej umacniania. Jakże to cenne w naszym kraju, który cały czas jest przecież jeszcze na dorobku, od 30 lat. Zbliżamy się do Europy Zachodniej, gonimy ją, chcemy, żeby standard życia w Polsce był taki, jak tam.
 

Ale jednym z tego elementów jest właśnie budowanie naszej kultury, dbanie o ten wielki dorobek kulturowy przecież przez stulecia tak bardzo często niszczony – tyle straciliśmy z tego naszego wielkiego, wspaniałego dorobku kulturowego dziesiątków pokoleń Polaków przez różne zawieruchy wojenne. I to, żeby dzisiaj o niego dbać, utrzymywać go w należytym stanie, móc go eksponować tym, którzy dzisiaj Polskę odwiedzają, a zarazem pokazywać, że Polska pięknieje, że właśnie mamy tę naszą ogromną kulturę i wielką tradycję, którą się szczycimy – ponad 1050 lat istnienia państwa polskiego i naszego wielkiego dorobku kulturowego, także dla Europy.
 

Ogromnie się cieszę, że są dzisiaj firmy, które wpisują się właśnie w dbałość o tę naszą wielką spuściznę – o to, żeby przetrwała ona nie tylko nasze czasy, ale żeby była także dla następnych pokoleń. Dziękuję ogromnie PZU – całej Grupie Kapitałowej – za udział w tym wielkim dziele. Mam nadzieję, że takich mecenasów w naszym kraju – w miarę, jak bogacimy się jako społeczeństwo i państwo, mamy coraz zamożniejsze firmy, które mają dzisiaj ambicję ekspansji globalnej – będzie coraz więcej. Ale w tym miejscu cieszę się, że na tym „Czwartkowym Spotkaniu” – już tradycyjnym, jak Pan Prezes podkreślał – mogę także podziękować PZU.
 

I wreszcie trzeci element: „10 lat dłużej”. To nie jest hasło do reformy prawa karnego. Jest to hasło wpisujące się w wielkie dzieło, które chcemy w tej chwili podjąć. Mówi się, że jednym z największych zagrożeń, wobec jakich obecnie stoi nasza cywilizacja – i wobec jakich my stoimy – jest zagrożenie chorobami, przede wszystkim nowotworowymi.
 

Życie się wydłuża. W ten okres, który umownie nazywamy 75+, wejdzie niedługo pierwsze pokolenie wyżu demograficznego po II wojnie światowej. Liczba osób właśnie w tym wieku znacząco w Polsce wzrośnie w stosunku do tego, z czym spotkaliśmy się do tej pory. Chcemy, żeby to pokolenie – pokolenie moich rodziców – żyło jak najdłużej, żeby byli z nami jak najdłużej. Ale chcemy też, żeby jeszcze dłużej żyły kolejne pokolenia – żebyśmy my żyli dłużej, żeby mogło żyć dłużej pokolenie naszych dzieci i jeszcze dłużej, mam nadzieję, pokolenie naszych wnuków.

 

To jest wielkie dzieło. Jeżeli chcemy się z nim zmierzyć, jeżeli chcemy je realizować, musimy to rozpocząć tu i teraz – w tej chwili. Dziękuję PZU, że właśnie tą akcją wpisuje się w ten plan. Razem z ministrem zdrowia, Panem Łukaszem Szumowskim, i jego współpracownikami przygotowaliśmy projekt ustawy, który został przeze mnie zgłoszony do Sejmu – i dziękuję, że został uchwalony – o Narodowej Strategii Onkologicznej. To dokument, który zostanie przygotowany i wyznaczy drogę działań przeciw chorobom nowotworowym na – mam nadzieję – najbliższe dziesięciolecia w naszym kraju.
 

Potrzebna jest nam spójna strategia, która będzie wędrowała nie tylko poprzez czysto pojętą ochronę zdrowia i leczenie – jest to środkowa część procesu. Należy zacząć już od profilaktyki i edukacji. Cieszę się, że akcja, którą w tej chwili podejmuje PZU – „10 lat dłużej” – także wpisuje się w ten element. Oczywiście ona jest znacznie szersza – mówi o profilaktyce, rozsądnym podejściu do ochrony zdrowia i życia w bardzo wielu obszarach, ale także w tym.
 

Jest to coś, co dzisiaj stanowi element tego, co chcielibyśmy nazywać nowoczesnym państwem. Nowoczesne państwo dba o zdrowie i życie swoich obywateli, zapewnia im to w jak największym stopniu. Dziękuję, że Grupa PZU wpisuje się także w ten element i że to hasło – mam nadzieję – wypełnione treścią w ciągu najbliższych lat będzie nam pozwalało na znakomitą kooperację dla Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa.
 

Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i wszystkich serdecznie pozdrawiam.

„Spotkania Czwartkowe PZU” organizowane są cyklicznie od dziewięciu lat, nawiązując do obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Poleć znajomemu