Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 29 czerwca 2019

Wystąpienie podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych

 

Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, 
Szanowni Państwo Prezesi,
Szanowny Panie Wojewodo,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuje za zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy być dzisiaj u Państwa na tej 42. już edycji Targów AGRO-TECH tutaj, w Minikowie na Kujawach. Bardzo nam jest miło, że możemy spotkać się z Państwem i zobaczyć, jak dzisiaj wygląda polskie rolnictwo i co dla polskiego rolnictwa jest dzisiaj oferowane. Gdyby to porównać: te 30 lat wcześniej, czy nawet dalej sięgając, 42 lata wcześniej, można zobaczyć, jak gigantyczna jest to różnica i jak wielką drogę polskie rolnictwo, ale przede wszystkim polski rolnik pokonali od tamtego czasu.
 

Zobacz także: Para Prezydencka na Targach Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH Dzisiaj są przed nami zupełnie nowe wyzwania. Dzisiaj przed nami jest nowa, wciąż zmieniająca się rzeczywistość, o której bardzo często dyskutujemy. Dziękuję Panu Ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu za niezwykłą troskę, z jaką podchodzi podchodzi do spraw polskiego rolnictwa, a przede wszystkim do polskiego rolnika. Niezwykłą troskę, taką – powiedziałbym – nieministerialną, bardzo ludzką, za takie niezwykle oddolne podejście do tych tak bardzo ważnych, właśnie bardzo często ludzkich spraw. Dlaczego tak bardzo to akcentuję? Często mówimy, że chcemy, by nasze rolnictwo – jak cała Polska – rozwijało się jako nowoczesne.

 

Ale trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy dzisiaj – i w przyszłości – nowoczesne rolnictwo, nowoczesna produkcja rolna, nowoczesne wytwarzanie żywności? Otóż jestem przekonany co do jednego: nowoczesne nie oznacza masowe. Nowoczesne oznacza przede wszystkim zdrowe, dobre dla człowieka – oznacza to wszystko, co człowiekowi rzeczywiście służy. A więc takie rolnictwo, które jest realizowane w sposób zrównoważony.
 

To właśnie dlatego cały czas akcentujemy i cały czas w naszej Konstytucji to najistotniejsze miejsce w hierarchii celów rolnych zajmuje wsparcie rodzinnego gospodarstwa rolnego. To jest podstawa – i mam nadzieję, że to będzie podstawa – gospodarki rolnej w naszym kraju. Właśnie rodzinne gospodarstwo rolne. Co to oznacza? Wiadomo – właśnie troskę. To nie oznacza działalności przemysłowej, tylko prawdziwy rolniczy trud. To oznacza także najczęściej ręce rolnika, które same dotykają ziemi i wszystkiego, co rolnik uprawia i wytwarza. To jest właśnie to, co chcemy nazywać zdrową żywnością i z czego jesteśmy najbardziej dumni. Dziękuję za to wszystkim polskim rolnikom. Korzystam z tej okazji, by powiedzieć bardzo mocno: dziękuję za taki właśnie trud i taką właśnie produkcję.

 

Działalność rolnicza jest związana z wielkim ryzykiem. Przecież Państwo doskonale wiedzą – z ryzykiem co roku. Bo jest uzależniona od sił natury, od pogody. Jest tyle niebezpieczeństw, które czyhają na rolnika i na to, co on wytwarza: powodzie, gradobicia, przymrozki, inne zjawiska przyrody, które niszczą płody rolne – to, co Państwo w wielkim trudzie zdołali wytworzyć.
 

Ważne, by państwo polskie dbało o rolnika także poprzez to, że zawsze jest na takie okoliczności zabezpieczony. Że państwo polskie szybko reaguje na wszelkie tego typu wydarzenia, które zakłócają rolnikowi jego normalną pracę – taką, jak chcielibyśmy ją postrzegać. To właśnie taka gospodarka – tym razem w znaczeniu państwowym, także politycznym – jest nam potrzebna. Po co? Żeby rolnik mógł spokojnie pracować, żeby miał wolną głowę, żeby nie musiał myśleć, jak przetrwa w sytuacji, gdyby dotknęła go klęska żywiołowa.
 

To niezwykle istotne i ważne zadanie, które spoczywa na rządzie, a przede wszystkim właśnie na ministrze rolnictwa. Dziękuję, Panie Ministrze, że – jak do tej pory – przez czas, gdy sprawuje Pan ten niezwykle ważny urząd, ta właśnie bardzo istotna część działalności państwowej jest realizowana w sposób sprawny i odpowiedzialny.
 

Przed nami bardzo ważny czas. W 2020 roku będzie ustalony nowy budżet Unii Europejskiej w następnej perspektywie finansowej – na lata 2021-2027. To się dzieje co siedem lat i obecny rząd oraz Pan Minister dzisiaj zajmują się tym trudnym procesem negocjacyjnym i rozpatrywaniem różnego rodzaju propozycji budżetowych, jakie są oferowane w ramach wspólnej polityki rolnej na przyszłość i tego, co w tym zakresie jest oferowane Polsce i co Polska będzie mogła uzyskać.
 

Otóż chcę powiedzieć bardzo mocno, że musimy walczyć bardzo twardo po to, aby nasi rolnicy, abyśmy my byli traktowani w ramach Unii Europejskiej sprawiedliwie. Aby polski rolnik otrzymywał świadczenia przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej. To jest wielkie zadanie i o to trzeba walczyć.
 

To są, Proszę Państwa, w skali ogólnej Unii Europejskiej gigantyczne pieniądze. To co roku 58 miliardów euro, z czego 40 idzie na dopłaty bezpośrednie, 14 – na rozwój obszarów wiejskich i 4 – na różnego rodzaju zdarzenia o charakterze incydentalnym. Jest się o co bić. Czy to jest coś, co jest ofiarowane? Proszę Państwa – nie, to nic wyjątkowego. Po prostu Unia wspiera rolnictwo, Unia wspiera gospodarkę rolną. Dlaczego? Dlatego, że Unii potrzebne jest bezpieczeństwo żywnościowe.

Ogromnie cieszę się z tego, że my, jako Polska, jesteśmy pod tym względem samowystarczalni. Ale to się dzieje dzięki pracy polskiego rolnika. Dzięki jego trudowi. I to jest coś, za co powinien polskiemu rolnikowi być wdzięczny i mam nadzieję, że jest wdzięczny cały polski naród. Całe nasze społeczeństwo. Rzecz tylko polega na tym, żebyśmy w ramach Unii Europejskiej wywalczyli sobie sprawiedliwe traktowanie. Nie ma żadnej, absolutnie żadnej przesłanki, dla której polski rolnik miałby być traktowany gorzej, inaczej niż rolnicy w krajach Unii Europejskiej, choćby za zachodzie Europy. Dlatego uważam, że naszym celem jest wywalczenie dopłat bezpośrednich przynajmniej na średnim poziomie Unii Europejskiej.

Proszę Państwa, jest taka szansa. Rolnictwo w Unii Europejskiej, zwłaszcza rolnictwo rodzinne, rodzinne gospodarstwa rolne, to rolnictwo słabnie. Zastępują je wielkie latyfundia. Trudno może w to uwierzyć, ale według danych statystycznych tysiąc gospodarstw rolnych likwidowanych jest w całej Unii Europejskiej dziennie. Tysiąc gospodarstw dziennie znika w Unii Europejskiej. Jest ich coraz mniej. Proszę Państwa, pod tym względem my wysuwamy się na absolutne czoło jako to państwo, w którym rodzinne rolnictwo cały czas istnieje i ma się dobrze. A naszym zadaniem jest wspierać je tak, by miało się ono coraz lepiej. Wierzę w to, że taką właśnie politykę będziemy w stanie zrealizować.

Najważniejszy okres negocjacyjny jeszcze przed nami. Będziemy walczyli o środki na rozwój polskich gospodarstw rolnych i na rozwój polskiej wsi. Bo również niezwykle istotne jest, w jaki sposób są wydawane te środki na wsparcie obszarów wiejskich. Tworzenie na obszarach wiejskich infrastruktury sprzyjającej rozwojowi człowieka, sprzyjającej rozwojowi kulturalnemu, sprzyjającej edukacji, sprzyjającej różnym możliwościom rozwoju, także i gospodarczego, jest niezwykle istotnym zadaniem.

Niedawno odbyliśmy pod moimi auspicjami cykl konferencji o tym, jakie są perspektywy życia na obszarach wiejskich, jakie są perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich. Bardzo dziękuję i Panu Ministrowi, i innym Ministrom rządu dobrej zmiany, Zjednoczonej Prawicy za tak bardzo zaangażowany udział w tych konferencjach. Brało w nich udział 13 ministerstw. Przedstawiano różne oferty i możliwości, jakie istnieją, do korzystania z różnego rodzaju środków, które można wykorzystywać na obszarach wiejskich na różne cele rozwojowe, przede wszystkim infrastrukturalne.

Chciałbym, żebyśmy tę dyskusję kontynuowali, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy w jak najdoskonalszy sposób – przede wszystkim sprawiedliwy, przede wszystkim zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju – zaplanowali, w jaki sposób będziemy wydatkowali u nas w kraju te środki w ramach polityki wsparcia i rozwoju obszarów wiejskich z przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To bardzo ważne, bo jak można przeczytać w danych, 15 proc. gmin wiejskich jeszcze z tych możliwości nie skorzystało. Te środki muszą być dzielone lepiej i wierzę w to, że dzięki mądrej polityce w przyszłości będą one podzielone lepiej i rzeczywiście to wsparcie, także w zakresie rozwoju infrastruktury będzie dla polskich rolników i na obszarach wiejskich wyraźnie odczuwalne.

Szanowny Panie Ministrze, Szanowni Państwo,
jeszcze raz bardzo dziękujemy razem z moją żoną, z Agatą, za to zaproszenie. Dziękujemy za to, że będziemy mogli się zapoznać z tym wszystkim, co tutaj w Minikowie jest przedstawiane i oferowane.
 

Dziękujemy Państwu za spotkanie. Na ten czas, który przed nami, na czas jeszcze zbierania plonów, na czas, który zbliża nas do zakończenia sezonu rolnego Wszystkim Polskim Rolnikom, Wszystkim Rodzinom Rolniczym Szczęść Boże!

Prezydent: Musimy walczyć bardzo twardo, by nasi rolnicy byli traktowani w ramach UE sprawiedliwie, tzn. aby polski rolnik otrzymywał świadczenia przynajmniej na średnim poziomie UE.

Poleć znajomemu