Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 8 lipca 2019

Wystąpienie podczas spotkania z mieszkańcami Chorzowa

 

 

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,

Szanowny Panie Marszałku,

Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowny Panie Dyrektorze,

Wielce Szanowni Państwo – Mieszkańcy Górnego Śląska, a także wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za to przywitanie. Bardzo też dziękuję za tę sposobność, że dzisiaj tutaj, w Parku Śląskim, w tej części, która stanowi Muzeum Etnograficzne Ziemi Śląskiej, rzeczywiście mogę powiedzieć: dziękuję za to, że powierzyliście mi patronat nad obchodami 100. rocznicy I powstania śląskiego. Ale przecież ten rok – 2019 – z woli Sejmu jest wyjątkowy, bo jest właśnie Rokiem Powstań Śląskich.

 

Chciałbym, żeby to było wydarzenie o wymiarze symbolicznym, że dziś właśnie tutaj razem z Panami Marszałkiem i Wojewodą zasadziliśmy Dąb Pamięci powstań śląskich, powstańców śląskich – tych wszystkich synów i córek tej ziemi, którzy wtedy gotowi byli oddać swoje życie, a wielu z nich oddało swoje życie, za to, by tu na powrót była Polska. To było niezwykle ważne wydarzenie w naszej historii. Ogromnie zależy mi na tym, byśmy przypominali o nim, a przede wszystkim uczcili je w sposób niezwykle godny.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta w województwie śląskim Dlatego od razu na wstępie powiem, że podjęliśmy decyzję z panem ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem i panem premierem Mateuszem Morawieckim, że w tym roku wyjątkowo – właśnie ze względu na to, że jest to Rok Powstań Śląskich, a także ze względu na zbieżność dat: 15 sierpnia masakra mysłowicka, 16 sierpnia 1919 roku wybuch I powstania śląskiego – Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone właśnie tutaj, na Górnym Śląsku, w Katowicach. I to właśnie tutaj będzie wielka defilada, która – jak Państwo wiedzą – od kilku lat odbywa się regularnie co roku w Warszawie, gdzie czcimy Święto Wojska Polskiego i rocznicę wielkiego zwycięstwa w bitwie warszawskiej.

 

W tym roku – ze względu na to niezwykle doniosłe wydarzenie, niezwykłą doniosłość tamtego wydarzenia sprzed stu lat dla naszej historii, dla odbudowy znów po 123 latach zaborów wolnej, suwerennej, niepodległej Polski, właśnie dzięki tamtej odwadze, determinacji Ślązaków, ludzi tej ziemi, którzy krwawili się w 1919, 1920 i 1921 roku w trzech powstaniach śląskich po to, żeby tutaj, na Górnym Śląsku, mogła być Polska – właśnie w ramach dziękczynienia za to, upamiętnienia, oddania tego wielkiego hołdu zarówno przez nas wszystkich, obywateli, jak i przede wszystkim także przez polskich żołnierzy, to wyjątkowe doroczne wydarzenie będzie miało miejsce właśnie tutaj, na Górnym Śląsku.

 

W tej chwili pan minister Mariusz Błaszczak, z którym rozmawiałem dosłownie przed momentem, powiedział mi, że jest już na etapie szczegółowego planowania trasy tej defilady. Z całego serca chcę wszystkich na te piękne sierpniowe wydarzenia – 15 sierpnia tutaj, na Górnym Śląsku – zaprosić. Mam nadzieję, że będzie co zobaczyć, że będziemy razem oddawali hołd, ale przede wszystkim czcili tamto wielkie zwycięstwo, a także radowali się nim.

 

Bo powstania śląskie, zarówno II, jak i III – jak wiemy – były powstaniami zwycięskimi. Ale i to pierwsze, tamtego sierpnia 1919 roku, sto lat temu, miało swoją ogromną doniosłość. Bo dzięki niemu sprawa Śląska i polskości Śląska ożyła. I to właśnie dzięki tamtemu zrywowi powstańczemu – choć trwał niedługo, bo przecież tylko 10 dni, 26 sierpnia powstanie już było już stłumione – świat dowiedział się, że ludzie na Śląsku są Polakami i chcą, aby tutaj była Polska. To niezwykły dar, jaki Ślązacy dali tamtej odradzającej się Rzeczypospolitej, wracającej na mapę Europy i świata.

 

Cieszę się ogromnie, że teraz, w tym czasie – tych ostatnich lat – możemy tutaj, na Śląsku, organizować wiele ważnych wydarzeń; jak choćby zeszłoroczna konferencja COP24 w grudniu tutaj, w Katowicach – wydarzenie o charakterze ogólnoświatowym, na które przybyli ludzie dosłownie z całego świata, bo to przecież Organizacja Narodów Zjednoczonych. I mogli zobaczyć Śląsk, Katowice – ziemię polskiego przemysłu, ziemię, gdzie żyją ludzie ciężkiej pracy, przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, ludzie wielkiej odwagi, ale zarazem także zawsze niezmiennie oddani Polsce.

 

Jakie by nie były koleje losu Rzeczypospolitej, tutaj zawsze stawano za Polską. Wtedy w powstaniach po to, żeby tutaj wróciła; potem, gdy Polacy walczyli, żeby Polskę utrzymać, w czasie, gdy wybuchła II wojna światowa, niestety – jak wszyscy wiemy – nie udało się; potem w konspiracji; a potem także żeby tę wolną, suwerenną i niepodległą Polskę odzyskać. Górnicy, którzy strajkowali w kopalniach, hutnicy, którzy organizowali w hutach akcje protestacyjne za wolną Polską, za godną pracą, godną płacą, za zachowaniem ich godności w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

To właśnie tutaj było to niezwykłe jądro siły i walki Solidarności. Jeżeli wskazujemy, to mówimy: Gdańsk, Katowice, Śląsk. To tutaj była właśnie ta moc Solidarności i to tutaj ludzie oddawali życie pod kopalnią „Wujek”, by Polska na powrót mogła być wolna, aby odzyskać w pełni niepodległą i suwerenną ojczyznę.

 

Nie można zapominać o tamtej krwi, bo ona przyniosła nam wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Wkrótce potem, patrząc na dzieje, historię – zaledwie osiem lat później – wybory nie w pełni wolne, ale przede wszystkim wielki pokaz Polaków, że chcą ku wolności, że nie chcą komunizmu, nie chcą tutaj sowieckiej strefy wpływów, że chcą tu wolnego, suwerennego, niepodległego państwa, w którym będą mogli budować swoją przyszłość – prawdziwą demokrację, w której oni będą rządzili i decydowali o sprawach ojczyzny, a nie ktokolwiek z zewnątrz będzie za nich decydował.

 

To było wielkie pragnienie, które udało się zrealizować także właśnie dzięki bohaterstwu i trudowi ludzi tej ziemi. Są to zasługi Śląska dla Polski, o których Polakom, Polsce nigdy nie wolno zapomnieć. Bo poza ciężką pracą jest tu wielki, silny ryt polskości i ta ziemia zawsze dążyła do wolnej Polski albo o nią walczyła, gdy było to potrzebne.

 

Dzisiaj patrzymy na zmieniający się Śląsk. Byłem niezwykle dumny wtedy, w czasie konferencji COP24, gdy mogłem zapraszać, otwierać tę wielką konferencję w Waszym wspaniałym Centrum Konferencyjnym w Katowicach – tak niezwykle nowoczesnym, o tak pięknej architekturze, że startuje w najlepszych konkursach architektonicznych na świecie. Że mogłem pokazać gościom z zagranicy Waszą piękną salę koncertową NOSPR-y i mogli się tam rokoszować brzmieniem muzyki tak niezwykle wspaniale słyszalnej w tym światowej klasy obiekcie. To wielka duma. Tak jak wiele innych dzisiaj nowoczesnych, pięknych miejsc tutaj, na Górnym Śląsku.

 

Mówię o tym z pełną świadomością, bo przecież przyjeżdżam tutaj bardzo często, także do rezydencji, którą Ślązacy zafundowali kiedyś prezydentowi II Rzeczypospolitej Ignacemu Mościckiemu, żeby Prezydent tutaj bywał – poprzez oddanie szacunku tej właśnie Rzeczypospolitej, która się odrodziła. Rezydencja jest do dzisiaj, kolejni prezydenci z niej korzystają, organizując tam także ważne międzynarodowe wydarzenia, jak choćby spotkania państw Grupy Wyszehradzkiej.

 

To jest właśnie dzisiejszy Śląsk – piękny, który łączy swój etos ciężkiej pracy z nowoczesną gospodarką, z rozwijającym się tutaj biznesem, ale zarazem z cały czas rozwijającą się turystyką, z górami, Beskidem Śląskim i całym pięknem tej ziemi, którą tutaj, w tym parku, w tym Muzeum Etnograficznym, także tak pięknie widać. Chaty, które tutaj widzimy, pamiętają czasy tamtych zrywów niepodległościowych, powstań śląskich. One przecież wszystkie są tak stare, że widziały tamte wydarzenia.

 

Może chłopcy, którzy w nich mieszkali, także kiedyś szli do powstania błogosławieni przez swoje matki razem z ojcami, którzy także nie wahali się sięgnąć po broń i walczyć o wolną Polskę. Jest to Wasza i nasza – wszystkich Polaków – wielka, wspaniała spuścizna. I – jak powiedziałem – wspaniały dar Ślązaków i Śląska dla Rzeczypospolitej. Wspaniały dar w postaci tego, że ta ziemia – właśnie dzięki tamtemu czynowi – stała się częścią odradzającego się państwa polskiego.

 

Dzisiaj oczywiście o tym pamiętamy. Chciałbym, żebyśmy wszyscy – jak powiedziałem – czcili te niezwykłe wydarzenia, oddając hołd powstańcom, ale i wspominając to, co było radosne: ten moment, gdy polskie wojska wkroczyły tutaj, zajmując po III powstaniu śląskim tę ziemię dla Polski, jednoznacznie ustanawiając tutaj w pełni polską administrację.  Nie byłoby tego po nieudanym plebiscycie, gdyby nie tamto bohaterstwo, gdyby nie czyn zbrojny Ślązaków.

 

Proszę Państwa,

 

Polska dzisiaj się unowocześnia. Unowocześnia się także i Śląsk. Mówimy dzisiaj wiele o czystym środowisku, rzeczach tak niezwykle ważnych. Ale, co chcę bardzo mocno podkreślić, Śląsk to także miejsce, gdzie skupione są niezwykle istotne dla naszego kraju zasoby surowcowe. Polska o tych zasobach surowcowych pamięta i chciałbym, żeby Polska z tych zasobów surowcowych mogła w pełni, ale też rozsądnie korzystać, pamiętając o obowiązującej wszystkich zasadzie zrównoważonego rozwoju. Pamiętając także o tym, że tutaj, na Śląsku, tym, którzy tu żyją, mieszkają, pracują trzeba zapewnić jak najlepsze, jak najczystsze środowisko naturalne, jak najczystsze powietrze. Przecież to tak ważne dzisiaj. Wszyscy chcemy żyć dłużej, planujemy wielką strategię walki z chorobami onkologicznymi. Chcemy, żeby ludzie w Polsce byli szczęśliwi, żeby żyło im się dostatniej, chcemy, żeby żyli dłużej, żeby byli zdrowi.

 

Dbałość o środowisko naturalne dzisiaj stanowić musi jeden z fundamentów absolutnych naszej polityki. Ta polityka musi mieć charakter zrównoważony. Dlatego tak niezwykle ważne jest to, żebyśmy w jak największym stopniu kierowali środki na badania naukowe zmierzające do tego, by zapewnić możliwość niskiej emisji, ale poprzez rozwój technologiczny, poprzez to, że będziemy mieli nowocześniejsze metody wykorzystania naszych zasobów naturalnych, tak aby w jak najmniejszym stopniu szkodzić środowisku naturalnemu i w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie, życie człowieka i godną jego egzystencję. Dlatego mówimy o programie Just transition. Te zmiany muszą postępować. My będziemy je realizowali z wielką determinacją, ale chcę Państwa zapewnić, że będziemy to robić rozsądnie. Tak, żeby zachowane zostały miejsca pracy, żeby zachowane zostały dobrze pojęte nowoczesne walory przemysłowe, żeby zachowane zostało naturalne środowisko i żeby podwyższała się jakość życia tutaj, na tej ziemi, na Górnym Śląsku, tak niezwykle ważnym dla Rzeczypospolitej.

 

Proszę Państwa,

 

będziemy nadal realizowali politykę, jaką wytyczyliśmy przez ostatnie lata. To jest polityka, która oznacza dla mnie także realizację mojego programu wyborczego: wsparcie dla rodzin, to, co już zostało zrealizowane, czyli obniżenie wieku emerytalnego - podwyższonego wbrew woli zdecydowanej większości naszego społeczeństwa i na szkodę mieszkańców Śląska; odpowiedzialna polityka podatkowa, która prowadzi do tego, że nie pozwalamy nas okradać. Każdy z Państwa był okradany, kiedy z Polski znikał VAT, który powinien trafić do budżetu. To właśnie dzięki temu możemy realizować ważne programy, takie jak program 500 plus czy wypłacona w tym roku emerytom tzw. trzynastka.

 

To są elementy niezwykle ważne, bez tego nie będziemy w stanie podwyższyć w miarę szybko poziomu życia w Polsce, a jest to konieczne. Dlatego, że takie jest oczekiwanie społeczeństwa. Ludzie chcą nowoczesnego rozwoju, ale nie chcą, że on odbywał się wyłącznie ich kosztem.

 

Chcę sprawiedliwego państwa opartego na zasadzie społecznej gospodarki rynkowej, tak jak to jest zapisane w polskiej konstytucji. Ale, żeby nie było tylko zapisane, żeby to nie było puste słowo, żeby społeczna gospodarka rynkowa w Polsce była realizowana naprawdę.

 

Czym ona jest? Jest tym, co zbudowało potęgę bogatego dzisiaj Zachodu, a przede wszystkim bogatych Niemiec, naszego zachodniego sąsiada. To jest przede wszystkim sprawiedliwy podział dóbr. To oznacza m.in. sprawiedliwy podział podatków, że podatki, które są przez ludzi płacone, do ludzi wracają w postaci inwestycji i w postaci świadczeń, które są także kierowane do rodziny.

 

Myśmy podjęli decyzję o tym, że one będą skierowane przede wszystkim do rodziny. Dlaczego? Dlatego, że konstytucja mówi m.in. że państwo polskie w sposób szczególny i władze polskie wspierają i dbają o bezpieczeństwo rodziny. Także o bezpieczeństwo socjalne. I to właśnie dlatego rodzina mająca dzieci otrzymuje program 500 plus jako wyraz wsparcia, ale zarazem wdzięczności państwa za to, że wychowuje dzieci. Za to, że je ma, za to, że dzięki trudowi rodziców wzrastają przyszłe pokolenia, tak niezwykle ważne dla Rzeczypospolitej. Bo takie będą nasze Rzeczypospolite, jak dobrze wiemy, jakie ich młodzieży chowanie i w jakich warunkach młodzież wzrasta. Żeby wzrastała bez kompleksów, tak, jak mogą wzrastać dzieci w zamożnych państwach na zachodzie Europy. To jest moje, mogę szerzej powiedzieć, nasze wielkie dążenie.

 

Wierzę w to, proszę Państwa, że także dla Śląska tę właśnie politykę uda się zrealizować. Tak żebyśmy się stali państwem i społeczeństwem na poziomie zachodu Europy. Zawsze to mówię, nie tylko na poziomie mentalnym, tożsamościowym i kulturowym, bo to zawsze było i jest, zawsze było od ponad 1050 lat, od kiedy jesteśmy elementem wielkiej wspólnoty chrześcijańskiej, odkąd Polska decyzją księcia Mieszka I przyjęła chrzest.

 

Chciałbym, żebyśmy się stali częścią Europy także pod względem politycznym, bo to się cały czas dzieje, kiedy doskonali się u nas demokracja, lecz także pod względem materialnym, tym zwykłym, tym, może ktoś powie, najbardziej przyziemnym, ale z drugiej strony jakże ważnym dla komfortu naszego codziennego życia. Żebyśmy mogli się zająć nie tylko sprawami egzystencjalnymi, lecz także tymi ponadegzystencjalnymi. Tymi, które znamionują państwa nowoczesne i państwa, które dobrze się rozwijają. Chciałbym, żeby taka właśnie była Polska.

 

I na zakończenie chcę Państwu podziękować. Podziękować gorąco za gremialny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jestem Państwu za to ogromnie wdzięczny. Mówię to ostatnio na wszystkich moich spotkaniach, bo chciałbym, żeby to wybrzmiało, by usłyszeli to moi rodacy w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie głosowano.

To było niezwykle ważne, żebyśmy do tych wyborów poszli i pokazali, nie tylko sobie, lecz także innym, naszym partnerom w Unii Europejskiej, że traktujemy sprawę Unii Europejskiej i tej niezwykle ważnej instytucji, jaką jest Parlament Europejski, poważnie. Że rzeczywiście wybieramy tam naszą reprezentację, która ma silny mandat społeczny, bo ponad 45 proc. Polaków wzięło udział w tych wyborach.

 

Jestem za to ogromnie wdzięczny, bo to był naprawdę świetny wynik frekwencyjny. Wspaniały! To jest wynik na poziomie wyborów w naszym kraju. Do tej pory w wyborach europejskich w Polsce tego nie było; ta frekwencja była dwa razy wyższa niż do tej pory. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

To pokazuje, że stajemy się społeczeństwem coraz bardziej odpowiedzialnym, coraz bardziej rozumiejącym zasady demokracji, coraz bardziej umiejącym z tej demokracji korzystać. Bardzo Państwu za to dziękuję. Proszę mi wierzyć, to daje ogromny komfort naszym przedstawicielom w Parlamencie Europejskim. Oni mogą chodzić z podniesioną głową, nieważne, z której opcji politycznej są. Otrzymali bardzo silny mandat. Nikt im dzisiaj nie powie, u was, w Polsce te wybory to w ogóle nie są popularne. Są popularne, bo poszło do nich tyle ludzi ile do każdych innych wyborów w naszym kraju.

 

Oczywiście, apeluję, aby jeszcze podwyższać frekwencję, żeby jeszcze więcej naszych obywateli z prawa wyborczego korzystało. Nie tylko w wyborach europejskich, ale we wszystkich wyborach. To bardzo ważne. Chciałbym, aby frekwencja zbliżała się do standardów silnych państw demokratycznych – 70 proc., daj Boże 80 proc., ale o to musimy się nadal starać.

 

Proszę, żeby wszyscy o tę frekwencję apelowali, żeby z tego wielkiego nie tylko przywileju i prawa obywatelskiego, ale w moim przekonaniu także obowiązku, choć go nie sankcjonujemy, ale obowiązku oddania swego głosu w wyborach, wskazania swoich przedstawicieli, a tym samym pokazania swoich przekonań, tego, jakiej Polski chcemy, żebyśmy z tego korzystali. To moja ostatnia prośba i zachęta w tym Roku Powstań Śląskich, w roku stulecia pierwszego Powstania Śląskiego.

 

Jeszcze raz Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję za to, że mogłem tutaj wspólnie z panem marszałkiem i panem wojewodą ten piękny dąb upamiętniający Powstania Śląskie zasadzić. Mam nadzieję, że będzie rósł wielki. Ostatnio posadziliśmy z żoną 140 dębów i podobno się zielenią, jak widziałem na fotografii, w Borach Tucholskich. Mam nadzieję, że i ten będzie pięknie rósł na wieczną pamiątkę tamtych niezwykłych wydarzeń.

 

Jeszcze raz z całego serca bardzo Państwu dziękuję i zapraszam na, mam nadzieję, wspaniałe obchody, które odbędą się na Górnym Śląsku 15, a potem 16 sierpnia, i w ogóle w dniach sierpniowych 2019 roku. Dziękuję.

 

– Święto Wojska Polskiego będzie obchodzone właśnie tutaj, na Górnym Śląsku, w Katowicach. I to właśnie tutaj będzie wielka defilada – zapowiedział Andrzej Duda.

Poleć znajomemu