Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 16 lipca 2019

Oświadczenie Andrzeja Dudy po spotkaniu z Prezydentem Litwy

 

Ekscelencjo Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Przede wszystkim bardzo serdecznie gratuluję panu Prezydentowi wspaniałego zwycięstwa wyborczego i objęcia urzędu Prezydenta Litwy. Ale także ogromnie dziękuję za to, że swoje pierwsze kroki w ramach współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej pan Prezydent już dwa dni po objęciu urzędu skierował do Polski. To jest wielki znak dla nas, jeśli chodzi o budowanie relacji sąsiedzkich, relacji polsko-litewskich. W jakimś sensie przyjmuję to jako zobowiązanie do tego, by także starać się te relacje jak najlepiej budować.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta Litwy [PL/ENG] Powiedziałem dzisiaj panu Prezydentowi podczas naszych rozmów otwarcie, że mam taką wielką nadzieję, że uda nam się razem zbudować taką relację, jaką kiedyś miałem możliwość z bliska oglądać między panem Prezydentem profesorem Lechem Kaczyńskim a panem Prezydentem Valdasem Adamkusem. To była przyjaźń, to była współpraca międzysąsiedzka nacechowana wzajemnym szacunkiem, ale przede wszystkim wielką wzajemną sympatią, i mam nadzieję, że razem z panem Prezydentem taką relację zbudujemy.

 

Bardzo dziękuję panu Prezydentowi za ważne słowa, które powiedział o wyborach prezydenckich na Litwie, o tym, w jaki sposób zachowali się Polacy – obywatele Litwy – głosujący w czasie tych wyborów, że w ogromnej większości zagłosowali właśnie na pana Prezydenta. Ja im za to dziękuję, bo jest to dobra sytuacja, kiedy głosuje się na tego kandydata, który wygrywa wybory. Cieszę się, że pan Prezydent również zwraca na to uwagę, bo to jest również ważne, jeśli chodzi o sytuację Polaków mieszkających na Litwie – obywateli Litwy – o kwestie ich praw. Wierzę, że również i w tym zakresie będziemy z panem Prezydentem dobrze współpracowali.

 

Proszę Państwa, rozmawialiśmy z panem Prezydentem dzisiaj właściwie o całym spektrum wszystkich relacji, w jakich uczestniczymy. Rozmawialiśmy o naszym bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o naszą obecność w Sojuszu Północnoatlantyckim: Polska od 20 lat, Litwa od 15 lat. Ale przede wszystkim NATO jest obecne w naszych krajach. Mamy tutaj wysuniętą obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego, mamy wojska NATO na Litwie, mamy wojska NATO, w tym wojska amerykańskie, w Polsce. To jest coś, co na pewno nasze bezpieczeństwo wzmacnia.

 

Rozmawialiśmy o współpracy wojskowej. Ja zapewniałem pana Prezydenta, że my bardzo na to zwracamy uwagę. Bezpieczeństwo Litwy jest dla nas niezwykle istotne. Także z tej perspektywy patrzymy na swoją sytuację jako sąsiada, ale zarazem partnera, u którego ta obecność wojskowa jest znacząca, jeżeli chodzi o siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, a przede wszystkim armię Stanów Zjednoczonych. Mamy w tej chwili 4,5 tys. amerykańskich żołnierzy na naszym terytorium. A będzie ich więcej. Kolejny tysiąc żołnierzy zasili obecność amerykańską w Polsce już niedługo, będziemy rozbudowywali amerykańską infrastrukturę i będzie tworzone dowództwo dywizyjne. To wszystko dzieje się w ramach wzmacniania bezpieczeństwa regionalnego, także bezpieczeństwa Litwy. O tym pana Prezydenta zapewniam, że my w ten sposób na to patrzymy.

 

Z takich kolejnych ważnych kwestii oczywiście rozmawialiśmy też o sytuacji w sąsiedztwie, rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, rozmawialiśmy o sytuacji na Białorusi, rozmawialiśmy o naszej współpracy w ramach Unii Europejskiej. Pytałem pana Prezydenta, jak postrzega przyszłość Unii Europejskiej i obecną sytuację, bo pan Prezydent będzie brał udział w Radach Europejskich, będzie zasiadał w Radzie Europejskiej jako Prezydent Litwy. To są więc kwestie istotne i także na ten temat rozmawialiśmy.

 

Rozmawialiśmy również o tym, co jest bardzo ważne dla naszej części Europy w moim przekonaniu, a mianowicie o współpracy w ramach Trójmorza, czyli rozwoju infrastruktury także między Polską a Litwą. Rozmawialiśmy o Rail Baltica, rozmawialiśmy o Via Carpatia, o Via Baltica, rozmawialiśmy o trwającej już budowie interkonektora gazowego między Polską a Litwą, a więc o bezpieczeństwie energetycznym. Rozmawialiśmy także o bezpieczeństwie energetycznym, jeżeli chodzi o energię elektryczną. Także całe to spektrum tematów, które są dla nas ważne, z panem Prezydentem poruszyliśmy. Ogromnie się cieszę z tego, że w zasadzie nie ma tematów, w których byłyby między nami jakieś rozbieżności, co jest dla mnie ogromną radością.

 

Jestem przekonany, że we wszystkich formatach, w których uczestniczymy razem, będziemy z panem Prezydentem dobrze współpracowali, że będziemy te relacje rozwijali. Jeszcze raz, tym razem osobiście, korzystając z naszego pierwszego spotkania, zaprosiłem pana Prezydenta na 1 września, na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Dziękuję panu Prezydentowi za pozytywną odpowiedź na zaproszenie. Będziemy z wielką radością gościli pana Prezydenta w związku z uroczystościami, które za półtora miesiąca będą miały u nas miejsce.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz z wielką radością witam w Warszawie, witam w Polsce. Gratuluję objęcia urzędu Prezydenta Litwy, gratuluję świetnego wyniku wyborczego i jeszcze raz dziękuję za to, że wizyta w Polsce odbywa się w tak szybkim terminie. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to dla nas ważny znak przyjaźni i mam nadzieję, że tak to zostanie w całej Polsce przez moich rodaków odebrane. Witam Panie Prezydencie, bardzo serdecznie.

 

Pytania dziennikarzy do Prezydenta Andrzeja Dudy:

 

Agencja BNS: Panie Prezydencie, czy Pan spodziewa się pomocy Litwy w sporze Warszawy z instytucjami europejskimi ws. reformy w polskich sądach?

 

Prezydent Andrzej Duda: Z ubolewaniem postrzegam to zachowanie Komisji Europejskiej od pewnego czasu. Z bardzo prostej przyczyny: a mianowicie ustrój polskiego wymiaru sprawiedliwości nie jest sprawą wspólnotową, tylko jest sprawą indywidualną państwa członkowskiego. Instytucje europejskie nie powinny w żaden sposób w to ingerować, i mówiąc szczerze, nie mają ku temu żadnego traktatowego tytułu. Więc to zachowanie ze strony komisji traktuję jako formę opresji wobec Polski i mam nadzieję, że tego typu praktyki zostaną zaprzestane. Tyle mogę na to odpowiedzieć.

 

PAP: Pytanie o mniejszość polską na Litwie w kontekście problemów, takich jak szkoły, zapisywanie w dokumentach nazwisk w języku polskim, zamieszczanie polskich nazw miejscowości na tablicach informacyjnych. Jakie oczekiwania ma strona polska w tej kwestii i czy możemy liczyć na nowe otwarcie ze strony Litwy?

 

Prezydent Andrzej Duda: Myślę, że fakt, że pan Prezydent sam wspomniał dzisiaj o tych kwestiach, jednoznacznie świadczy o tym, że jest otwarty na rozmowy w tej sprawie. Propozycja powrotu do prac wspólnego prezydenckiego komitetu, w którym będą zasiadali eksperci i dyskutowali o różnych kwestiach, które są pomiędzy naszymi krajami i społeczeństwami, stanowi pod tym względem dobrą zapowiedź na przyszłość. Natomiast co się uda zrealizować, i co będzie mogło zostać przyjęte, to przyszłość pokaże. Tyle mogę ze swojej strony powiedzieć.

Poleć znajomemu