Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 sierpnia 2019

Wystąpienie podczas uroczystości dokonania zmiany w składzie Rady Ministrów

Uroczystość dokonania zmiany w składzie Rady Ministrów

Prezydent RP dokonuje zmiany w składzie Rady Ministrów, 14 sierpnia 2019 r.

 

Wielce Szanowna Pani Marszałek,

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Panowie Wicepremierzy,

Szanowni Państwo Ministrowie!

 

Ważny moment, duża zmiana – kolejna na naszej scenie politycznej. I to – ujmując to bardziej generalnie – nie tylko w zakresie władzy wykonawczej, lecz także ustawodawczej.

 

Jest okazja, więc jeszcze raz bardzo serdecznie podziękuję Pani Marszałek. Po pierwsze – za bardzo dobre, może wręcz doskonałe pełnienie tej niezwykle trudnej i odpowiedzialnej misji, jaką jest kierowanie Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zobacz także: Powołanie Mariusza Kamińskiego na szefa MSWiA I dziękuję, że Pani Marszałek zgodziła się przyjąć to kolejne wyzwanie – także niezwykle odpowiedzialne i ważne. Bo przecież – jak by na to nie spojrzeć – jest to druga funkcja w państwie, zgodnie z naszą precedencją. Dziękuję za doskonałe wypełnianie obowiązków i gotowość do służby, bo to z całą pewnością cechuje Panią Marszałek i wszystkie decyzje, które podejmuje.

 

Dzisiaj wręczenie nominacji następcy Pani Marszałek na urzędzie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Powiedziałem przed momentem do Pana Ministra, że bardzo się cieszę z tego desygnowania przez Pana Premiera – z tego wskazania – z uwagi na to, iż mam absolutne przekonanie, że jest to właściwa osoba na właściwym miejscu.

 

Po pierwsze – wielkie doświadczenie służby parlamentarnej, ale przede wszystkim właśnie służby rządowej. Wcześniej przecież, przed laty, kierowanie Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, stworzenie tego Biura – bo przecież było to główne, pierwsze i najważniejsze zadanie Pana Ministra kiedyś, przed laty. A więc ogromne doświadczenie w kreowaniu niezwykle ważnych instytucji polskiego państwa, w kierowaniu tymi instytucjami. Teraz, przez ostatnie lata – koordynowanie pracy służb specjalnych.

 

Nie mam żadnych wątpliwości, Panie Ministrze, że świetnie Pan sobie poradzi w tej niezwykle odpowiedzialnej misji, która przed Panem – no, także z ogromnie odpowiedzialnymi i trudnymi zadaniami. Bo przecież niedługo będziemy gościli w Polsce cały szereg głów państw – szefów państw i rządów – w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Będziemy gościli prezydenta Stanów Zjednoczonych.

 

Jest sprawą oczywistą, że zarówno na służbach specjalnych, jak i właśnie ministrze spraw wewnętrznych i administracji oraz podległych mu służbach mundurowych spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i naszym gościom, i w ogóle polskiemu państwu – w tym sensie wewnętrznym. A więc jest to też misja niezwykle odpowiedzialna i ogromnie ważne zadanie.

 

Chociaż ten okres do wyborów parlamentarnych wydaje się być może krótki, ale – jak widać – zadania w jego trakcie są bardzo ważne. I w związku z tym cieszę się, że właśnie Panu Ministrowi tę odpowiedzialną funkcję powierzono. Bo chyba trudno wskazać dzisiaj osobę, która po decyzji Pani Marszałek o objęciu urzędu marszałka Sejmu, lepiej nadawałaby się do tego, by sprawować tę niezwykle odpowiedzialną funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

Tak że życzę Pani Marszałek i Panu Ministrowi wszelkiego powodzenia i jeszcze raz dziękuję za przyjęcie na swoje barki tej niezwykle istotnej odpowiedzialności, jaką jest sprawowanie tych ważnych urzędów.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu