Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 23 sierpnia 2019

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości podpisania ustawy o CUS

Uroczystość podpisania ustawy o centrach usług społecznych

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Państwo Ministrowie,

Szanowny Panie Prezydencie Tomaszowa,

Szanowni Państwo Profesorowie,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

 

Zanim przejdę do tej radosnej sprawy, jaką jest – mogę tak powiedzieć – nasza ustawa, chcę Państwa prosić, byśmy minutą ciszy uczcili tych, którzy zginęli wczoraj w górach.

 

Bardzo dziękuję.

 

Zobacz także: Prezydent podpisał ustawę o CUS Myślę, że wszyscy w Polsce, ale – wiem to, bo rozmawiałem wczoraj kilkakrotnie – przede wszystkim górale, ludzie gór, z Zakopanego, a także turyści, ich goście, są niebywale wstrząśnięci tym, co się stało, i ogromnie to przeżywają. Bardzo Państwu dziękuję, że mogliśmy uczcić pamięć tych, którzy zginęli, wspominając także o tych, którzy cierpią, bo zostali ranni.

 

Przede wszystkim zaczynając tę część – jak powiedziałem, dotyczącą tego radosnego aspektu naszego dzisiejszego spotkania – chcę podziękować panu prof. Markowi Rymszy, który był inicjatorem pomysłu, aby tę ustawę przygotować i stworzyć, koordynował wszystkie prace. Chcę podziękować całemu zespołowi, który nad tą ustawą pracował – państwu profesorom, ekspertom, wszystkim członkom Narodowej Rady Rozwoju, którzy byli w to dzieło zaangażowani.

 

Ogromnie dziękuję, że przygotowali Państwo to jako projekt prezydencki w tak ważnej sprawie, bo dotyczącej właśnie świadczenia usług społecznych – tego, żeby usprawnić procesy świadczenia usług społecznych. Aby funkcjonowanie samorządów gminnych właśnie w tym najbardziej proobywatelskim, proludzkim aspekcie, jakim powinny być usługi społeczne, działało dobrze – żeby było nowoczesne, dobrze koordynowane, żeby te usługi były realizowane w sposób zintegrowany, optymalny, jak najbliższy obywatelowi, jak najlepiej zwrócony do obywatela.

 

I w drugą stronę: aby trochę odczarować ten jednak element stygmatyzacji, który jest związany w ogóle z pomocą społeczną, korzystaniem z niej. Dzisiaj – można powiedzieć – idziemy tą ustawą absolutnie w awangardzie trendu europejskiego: mają to być po prostu usługi społecznie użyteczne. Ma to być forma służenia obywatelom, także budowania, integrowania społeczeństwa – tym samym budowania społeczeństwa obywatelskiego. Z włączaniem w to wolontariuszy, ze stwarzaniem nowych możliwości, z otwieraniem się na obywatela przez właśnie te samorządy, które powinny być obywatelowi najbliższe, patrząc na zasady subsydiarności – czyli właśnie samorządy gminne.

 

Próbujemy to zrobić właśnie poprzez tę ustawę, która została przygotowana tutaj, w Kancelarii Prezydenta, i była prezydenckim projektem ustawy. Ale – co bardzo mocno chcę podkreślić i wyrazić wdzięczność – przy współpracy z ministerstwami, za co Panom Ministrom ogromnie dziękuję. Także przy dobrej współpracy z parlamentem, bo głosowanie nad tą ustawą było absolutnie ponad podziałami politycznymi. Nie miała żadnych problemów, jeżeli chodzi o głosowanie – ani w Sejmie w lipcu, ani w Senacie na początku sierpnia. Nie było zresztą żadnych poprawek senackich.

 

Były, oczywiście, prace sejmowe, były pewne poprawki wnoszone w Sejmie, była dyskusja. Bardzo dobrze, że była dyskusja, bo przecież – jak by nie było – posłowie, wśród których jest bardzo wielu doświadczonych samorządowców, także powinni wyrazić tu swój głos. Jestem ogromnie wdzięczny za wszystkie głosy, które w sprawie tej ustawy padły.

 

Chcemy, by powstawały centra usług społecznych we wszelkiego rodzaju gminach – i w najmniejszych, i większych. Ustawa jest tak skonstruowana, by – po pierwsze – zostawić samorządom swobodę, jeżeli chodzi o tworzenie centrów usług społecznych. To nie jest obligatoryjne – jest to możliwość, jaką ta ustawa tworzy dla samorządów, budując pewne ramy, wskazując pewne zasady, na jakich powinny być tworzone. Tą podstawową jest to, że w gminach i mniejszych miastach centra usług społecznych mogą być tworzone albo poprzez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej, albo może być to realizowane na zasadzie porozumienia pomiędzy gminami.

 

Wtedy dla kilku gmin – poczynając od dwóch, ale może być więcej – tworzy się jedno centrum usług społecznych, co, oczywiście, może oznaczać pewną optymalizację świadczenia usług na obszarze tych gmin; ma to znaczenie zwłaszcza dla gmin mniejszych. Natomiast w większych miastach – powyżej 100 tys. mieszkańców – może to następować albo przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej, albo poprzez stworzenie obok istniejącego ośrodka pomocy społecznej nowego organizmu, jakim właśnie będzie centrum usług społecznych.

 

Ale powtarzam: nieobligatoryjnie, ustawa nie zobowiązuje do tego, by centra usług społecznych były tworzone, jest to coś, co ma charakter fakultatywny. Ale mamy nadzieję, że dobre przykłady realizacji tej ustawy wpłyną na to, że centrów usług społecznych będzie coraz więcej, że kolejne gminy, patrząc na wzory w sąsiedztwie – czy miasta, patrząc na wzory w innych miastach – będą widziały, że rzeczywiście sprzyja to poprawie dostępności usług społecznych, sprzyja funkcjonowaniu samorządu, a także optymalizuje koszty świadczenia usług społecznych – i że te centra będą powstawały. One – oczywiście – zawsze będą miały jakąś swoją lokalną specyfikę, ale tak to jest i niech tak zostanie, bo ta ustawa zostawia w tym zakresie bardzo wiele wolności.

 

Natomiast będzie umożliwiała świadczenie usług społecznych na wiele sposobów. Zresztą już dzisiaj się to dzieje, że następuje swoista integracja przynajmniej niektórych usług, choćby patrząc na grupy docelowe, do jakich te usługi mają być skierowane – w sensie: kto z tych usług ma korzystać – do młodzieży, seniorów, do osób z niepełnosprawnościami. Więc to już się dzieje. Natomiast ustawa tworzy ku temu pewne ramy prawne – i mam nadzieję, że będzie to ustawa, która będzie dobrze funkcjonowała. Oczywiście, jeżeli będą dodatkowe propozycje czy w praktyce wyjdą nam jakieś mankamenty, będziemy czynili tutaj poprawki i będziemy to dopracowywali.

 

Ale cieszę się i ogromnie dziękuję Panu Profesorowi, że ustawa jest, że mogłem ją dzisiaj podpisać i po okresie czterech miesięcy, które pozostały do jej wejścia w życie – w czasie, w którym, za co bardzo dziękuję Panom Ministrom, będzie przygotowywany m.in. program grantów na tę działalność, jaką jest właśnie świadczenie usług społecznych – będą prowadzone także szkolenia w zakresie tego, w jaki sposób te centra usług społecznych tworzyć. Ale w tym czasie także i my jeszcze tutaj, w Kancelarii Prezydenta, przygotujemy materiały szkoleniowe, które będą pomagały w budowaniu centrów usług społecznych i – mam nadzieję – będą także ułatwiały świadczenie społecznych usług.

 

Także jestem ogromnie wdzięczny za to wspólne dzieło – z jednej strony – środowiska naukowego, z drugiej – władzy wykonawczej, ministerstw, posłów. Cieszę się, bo wierzę w to głęboko, że powstała dobra ustawa, która powoduje, że nasze państwo staje się coraz nowocześniejsze. Że właśnie to, co jest tak ważne, czyli usługi społeczne – a więc to, co samorząd powinien robić dla obywateli – będzie robione u nas dzięki temu lepiej.

 

Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Poleć znajomemu