Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 31 sierpnia 2019

Wypowiedź Prezydenta RP po spotkaniu z Prezydentem Ukrainy

 

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Przede wszystkim z wielką radością witam Pana Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce z jego pierwszą oficjalną wizytą. Bardzo serdecznie Panu Prezydentowi dziękuję, że ta oficjalna wizyta odbywa się także w kontekście i w związku z obecnością Pana Prezydenta na uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – tak ważnych dla nas – które zyskują dodatkowy wymiar dzięki obecności także Pana Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jestem za to Panu Prezydentowi bardzo wdzięczny.

 

Zobacz także: Oficjalna wizyta Prezydenta Ukrainy [PL/ENG] Ale cieszę się bardzo, że dzisiaj mogliśmy także przeprowadzić ważne i owocne rozmowy. Przede wszystkim pogratulowałem Panu Prezydentowi znakomitych wyników jego ugrupowania w ostatnich wyborach parlamentarnych. Ten wynik – a więc uzyskanie samodzielnej większości w parlamencie – daje Panu Prezydentowi rzeczywiście możliwość realizacji swojej polityki i swojego programu. Życzę Panu Prezydentowi z całego serca, by to ważne zadanie udało się i żeby dzięki temu Ukraina się rozwijała.

 

Żeby wszystkie zamierzenia reformatorskie Pana Prezydenta, przede wszystkim te służące podniesieniu jakości życia zwykłych obywateli na Ukrainie i zbliżeniu Ukrainy pod każdym względem – zarówno pod względem jakości ukraińskiej demokracji, jak i standardów w wymiarze sprawiedliwości i innych ważnych dziedzinach życia społecznego – aby dzięki temu Ukraina mogła się zbliżać do standardów Unii Europejskiej i żeby mogła się także śmiało i dobrze rozwijać gospodarczo. Bardzo dużo na ten temat dzisiaj rozmawialiśmy z Panem Prezydentem, zwłaszcza w rozmowie w cztery oczy.

 

Dzieliłem się także naszymi – polskimi – doświadczeniami, jeżeli chodzi właśnie o budowanie, zrównoważenie rozwiniętego kraju, jakie działania podjęliśmy w tym zakresie. To była duża część naszej dzisiejszej rozmowy. Życzę Panu Prezydentowi, by te wszystkie plany i elementy programowe udało się w przyszłości zrealizować.

 

Ale oczywiście rozmawialiśmy przede wszystkim o kwestiach istotnych dla współistnienia naszych krajów, istotnych dla naszego sąsiedztwa, rozwijania naszych wzajemnych relacji – poczynając od kwestii historycznych, przez wszystkie elementy rozwoju i infrastrukturalnego, i w dziedzinie transportu, i kontaktów międzyludzkich, i także jeżeli chodzi o politykę.

 

Zapewniłem Pana Prezydenta, że absolutnie może liczyć na moje wsparcie, jeżeli chodzi o kwestię suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Zapewniłem Pana Prezydenta, jednocześnie podkreślając, że zawsze tutaj moje stanowisko – jako reprezentanta Rzeczypospolitej – było jednoznaczne: Ukraina musi wrócić do integralności terytorialnej, jaką miała przed rokiem 2014. Nazywamy sprawy po imieniu: dzisiaj terytoria ukraińskie są okupowane – przede wszystkim Krym, ale także okręgi doniecki i ługański. Te terytoria muszą wrócić pod pełną kontrolę Ukrainy i w tym kierunku powinny zmierzać wszelkie działania, które są tutaj realizowane.

 

Nasza postawa w tym kontekście wobec Rosji także jest jednoznaczna: absolutnie tego nie akceptujemy. Uważamy, że polityka sankcji musi być kontynuowana, bo jest to najbardziej pokojowy sposób wymuszenia tego, by państwo przestrzegało standardów prawa międzynarodowego. Dzisiaj te standardy – podkreślam jeszcze raz – nie są przestrzegane. Zawsze będziemy tutaj stali razem z Ukrainą, ponieważ Ukrainie należy się powrót do pełnej integralności terytorialnej.

 

Pan Prezydent poinformował mnie, że nastąpił powrót do prac w formacie normandzkim, że w najbliższym czasie będzie spotkanie ekspertów, a w połowie miesiąca spodziewa się spotkania na poziomie liderów – głów państw. W związku z tym powiedział mi też, że przeprowadził rozmowy z Panem Prezydentem Władimirem Putinem co do tego, by jeńcy mogli wrócić do domu. Gdyby się to udało, byłby to ważny krok na drodze do normalizacji sytuacji, powrotu pokoju na Ukrainie i zakończenia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

 

Podkreślam jeszcze raz: stoimy tutaj przy Ukrainie i wspieramy ją w tych działaniach, bo Ukraina jest państwem wolnym, suwerennym, niepodległym – i taka powinna pozostać. Nikomu nie wolno naruszać spokoju Ukrainy, a przede wszystkim naruszać jej integralności terytorialnej, bo – zwłaszcza teraz, w kontekście 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – trzeba podkreślać, jak bardzo ważne jest, by nie pozwalać nikomu ani w Europie, ani na świecie zmieniać granic siłą. Tak się na Ukrainie stało w 2014 roku i sytuacja musi wrócić do normalności. A normalność to powrót Ukrainy do pełnej integralności terytorialnej.

 

Rozmawialiśmy także o problemach, które są pomiędzy nami w kontekście także pamięci historycznej. Bardzo byśmy obaj chcieli, żeby na tym tle doszło do normalizacji relacji międzyludzkich. Ale powiedziałem Panu Prezydentowi, że droga do tego jest tylko taka, by każdy człowiek, który zginął, który został zamordowany – został upamiętniony, odzyskał swoje imię i nazwisko. A więc żeby miał nagrobek, był wskazany na tablicy, która będzie oznaczała zbiorową mogiłę. Te elementy muszą zostać zrealizowane.

 

Aby mogły zostać zrealizowane, potrzebna jest możliwość prowadzenia prac ekshumacyjnych. I tutaj poprosiłem Pana Prezydenta, aby moratorium, które zostało wprowadzone przez poprzednie władze Ukrainy, zostało zniesione. Pan Prezydent mi oznajmił, że w tej chwili nowy rząd jest na etapie formowania się, i obiecał, że ta kwestia zostanie zrealizowana.

 

Z góry mówię, że jest to element, który dla Polaków ma dzisiaj znaczenie fundamentalne, niezwykle ważne, bo jest to kwestia upamiętnienia najbliższych. Tego, żeby człowiek wiedział, gdzie może swojemu pradziadkowi, dziadkowi czy ojcu zapalić znicz, pochylić głowę, pomodlić się – żeby miał miejsce pamięci. To kwestia fundamentalna umożliwiająca nam dalsze działania, które będziemy w tym zakresie realizowali.

 

Rozmawialiśmy też z Panem Prezydentem o innych kwestiach w relacjach międzyludzkich, także o kwestii kościołów katolickich na Ukrainie – kościoła Marii Magdaleny. Rozmawialiśmy o wielu innych sprawach. Mam nadzieję, że dzięki temu nowemu otwarciu, dzięki nowej prezydenturze na Ukrainie, dzięki Panu Prezydentowi i jego determinacji, dzięki wygranym teraz przez ugrupowanie Pana Prezydenta wyborom – te działania będą możliwe.

 

To oczywiście będzie miało charakter obustronny. Bo także ja zobowiązuję się do podejmowania odpowiednich działań w Polsce i rozmawiania ze środowiskami, z władzami lokalnymi, byśmy mogli w tym zakresie z Panem Prezydentem współdziałać i aby te działania miały charakter obustronny. Bo po prostu uważam, że tak trzeba. I jest to ważne – jak sądzę – dla obydwu naszych narodów.

 

Rozmawialiśmy także o kwestiach bardzo bieżących – wymiany handlowej. Pan Prezydent zwrócił mi uwagę na problemy licencji transportowych, których potrzebuje Ukraina. Na spotkaniu byli także państwo ministrowie, członkowie naszego rządu. W związku z tym – oczywiście – zanotowaliśmy te sprawy. I także ja będę na ten temat rozmawiał z odpowiednimi ministrami: z panem ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, panem Mariuszem Kamińskim, dlatego że Pan Prezydent apeluje także o to, by ułatwić przepływ ludzi i towarów przez granicę, co oznacza udrożnienie obecnych przejść granicznych.

 

My z kolei wspomnieliśmy o kredycie, który został otwarty dla Ukrainy – 100 mln euro. Usłyszeliśmy, że trwa w tej chwili procedura umożliwiająca wykorzystanie tego kredytu po stronie ukraińskiej – bardzo się z tego cieszymy, bo wierzę, że to także przyczyni się do poprawy i stworzenia nowej infrastruktury. Ale oprócz tego będę także rozmawiał z naszymi ministrami na temat stworzenia nowych przejść granicznych różnego rodzaju, by ułatwić także tę wymianę międzyludzką.

 

Rozmawialiśmy również o możliwościach transportowych, jeżeli chodzi o rzeki – o szlaku Wisła-Bug-Dniestr. Na ten temat będę rozmawiał także z panem ministrem Gróbarczykiem, bo stronie ukraińskiej bardzo na tej kwestii zależy. Był cały szereg tematów, o których rozmawialiśmy.

 

Powiedziałem Panu Prezydentowi: „Mnie ogromnie zależy na tym, by wzrosła również wymiana handlowa między Polską a Ukrainą”. Ona dzisiaj jest na niezłym poziomie, ale ponieważ jesteśmy sąsiadami – dwoma dużymi państwami – w związku z tym odgrywamy także w przestrzeni europejskiej poważną rolę. Chciałbym, żebyśmy bliżej ze sobą współpracowali, żeby możliwości biznesowe Polski na Ukrainie były większe, żeby Ukraina była otwarta także dla polskich przedsiębiorców i żeby Polska była także bardziej otwarta dla przedsiębiorców ukraińskich. Mam nadzieję, że takie możliwości będą i współpraca w tym zakresie będzie się rozwijała.

 

Mamy dobrą współpracę wojskową, mamy otwarcie polskiego systemu wojskowego ochrony zdrowia dla rannych i poszkodowanych żołnierzy ukraińskich w wojnie w Doniecku i Ługańsku. Chcemy pomagać – chcemy, żeby mieli także warunki do rehabilitacji. Jesteśmy gotowi tutaj pomagać. Rozmawiałem w tych kwestiach także z ministrem obrony narodowej. Mamy wspólną litewsko-ukraińsko-polską brygadę.

 

Chcielibyśmy bardzo, żeby ta współpraca rozwijała się, żeby Ukraina była bliżej Unii Europejskiej i NATO. Wierzę, że polityka Pana Prezydenta jako młodego człowieka – jak na prezydenta – który ma otwartą głowę i chce, żeby jego państwo było częścią wolnego, demokratycznego świata, że ta współpraca będzie bardzo dobra i Pan Prezydent zrealizuje swoje polityczne plany.

 

Tego Panu Prezydentowi jeszcze raz życzę, dziękując za wizytę w Polsce.

Wspólna konferencja prasowa Prezydenta Andrzeja Dudy oraz goszczącego w Warszawie Prezydenta Ukrainy

Poleć znajomemu